Verplaatsing Jubileumbank (60 jaar geleden)

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Zoveel jaar geleden  |  Verplaatsing Jubileumbank (60 jaar geleden)

Verplaatsing Jubileumbank (60 jaar geleden)

60 jaar geleden...

De eerste verplaatsing van de Jubileumbank

Bijna alle Goesenaars kennen hem wel, die robuuste stenen bank die in 1923 werd opgericht ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

Het initiatief kwam van van het Hoofdcomité van Koninginnefeesten onder leiding van de heren Stieger en Rothuizen. Zij plaatsten in de kranten een oproep om toch royaal te geven en zo een blijvend gedenkteken te kunnen realiseren.

De Zeeuw, 27 juli 1923

De Wilhelminastraat (tegenwoordig hoek Dam en Van de Spiegelstraat) in 1920. Links op de foto is het nu nog leeg, daar zou drie jaar later de Jubileumbank geplaatst worden.

Al snel was het benodigde geld daar en kon de bank worden opgericht op de Dam, alhoewel die straatnaam toen nog niet officieel was ingevoerd.

Op 12 september 1923 was het zover. Onder massale belangstelling en met muzikale omlijsting werd de bank onthuld.

Net na de onthulling, het zeildoek ligt achter de bank op de grond

Goessche Courant, 15 september 1923

1926 Collectie Bitter-van Opstal

1942 Prentbriefkaart uitgave VNF

In de loop der jaren werd het op de locatie bij de Jubileumbank steeds drukker met het verkeer en begin jaren vijftig kwamen er serieuze plannen in de maak om de verkeerssituatie te verbeteren, onder meer door demping van een stukje veste. Hierdoor werd de Jubileumbank een sta-in-de-weg.

Een voorstel om de bank iets naar achteren te verplaatsen vond geen animo bij het stadsbestuur; die zag slechts één oplossing: verplaatsing naar de Westwal (Koepoort).

  

Zeeuwsch Dagblad, 30 oktober 1953

Dat er in 1954 op de Dam WEL plaats ingeruimd kon worden voor het door de Z.L.M. aan Goes geschonken Ceresbeeld is een ander verhaal!

1954

 De Jubileumbank op de nieuwe plek in 1954

Vele ingezetenen waren niet blij met de nieuwe locatie op de Westwal en men liet dat duidelijk blijken. Adressen aan de gemeenteraad mochten echter niet baten, de bank bleef op de Westwal staan.

Eerst stond de bank op het parkeerterrein Koepoort, links van waar nu restaurant De Weerelt is. Naderhand een paar honderd meter naar het zuidwesten, naast het AMZ-gebouwtje.

1975, rechts is het AMZ-gebouwtje

Ook bij Westwal en omgeving werd de situatie later ingrijpend gewijzigd en zo belandde de Jubileumbank op de Oostwal.

1985 verplaatsing naar de Oostwal

1990 collectie Bitter-van Opstal

Anno 2014 staat hij daar nog.