Sloop vaste Sint Maartensbrug (40 jaar geleden)

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Zoveel jaar geleden  |  Sloop vaste Sint Maartensbrug (40 jaar geleden)

Sloop vaste Sint Maartensbrug (40 jaar geleden)

40 jaar geleden…

Hoe de haven van Goes weer attractief werd

 

 

De haven van Goes maakte in de jaren veertig tot zeventig maar een doodse indruk, wat verklaard kan worden door het feit dat sinds 1938 de haven niet meer voor schepen toegankelijk was na de bouw van een vaste, stenen brug.

 

 

De beurtvaarder Frans Naerebout was in augustus 1938 de laatste boot die door de oude ijzeren draaibrug ging. Daarom hangt de vlag halfstok.

 

 De draaibrug

 

In de periode vóór de draaibrug was er - net als tegenwoordig - een ophaalbrug.

 

De oude Sint Maartensbrug. Collectie Bitter-van Opstal

 

Jaren vijftig

Begin jaren vijftig, aan de vooravond van de grote groei van het autobezit, kwamen er dan ook plannen om de haven maar te dempen en zo (extra) parkeerruimte te scheppen. De Bond Heemschut sprak er schande over, het zou het gezicht van Goes maar aantasten!

Lees hierover in de PZC van 4 januari 1952 (Krantenbank Zeeland):

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1952-01-04/edition/0/page/5?query=dempen%20haven&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc&f_issuedate%5B0%5D=1900-01-01T00:00:00Z--%2B100YEARS&f_issuedate%5B1%5D=1950-01-01T00:00:00Z--%2B10YEARS&f_issuedate%5B2%5D=1952-01-01T00:00:00Z--%2B1YEARS&sort=relevance

en in het Zeeuwsch Dagblad van 6 september 1952 (Krantenbank Zeeland):

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/zda/1952-09-06/edition/0/page/1?query=dempen%20haven&f_periodicalcode%5B0%5D=zda&sort=relevance

 

 

Anderen zagen het juist als een enorme stap vooruit voor de Ganzestad. Middenstandsorganisaties beredeneerden dat auto’s klanten aanvoerden en een dode plas water niet.

De kwestie omtrent het al dan niet dempen van de haven sukkelde nog jaren voort, ook al omdat er diverse plannen bestonden voor het saneren van het noordelijk gedeelte van de binnenstad.

 

Jachthaven

Begin jaren zeventig ging de gemeenteraad akkoord met het plan om de haven van Goes te gaan benutten als jachthaven. Hierbij zou de vaste brug gesloopt moeten worden en plaats gaan maken voor een ophaalbrug.

Veertig jaar geleden, op 1 maart 1974, was de sloop van de oude brug voltooid en kon direct  een begin worden gemaakt met de bouw van de nieuwe ophaalbrug, die, historisch verantwoord, de naam Sint Maartenbrug zou krijgen.

Het bouwproces verliep zeer snel en zo konden de brug (en aanloophaven) op 13 juli 1974 in gebruik worden genomen. De extra jachthavencapaciteit was meteen een doorslaand succes, Goes had er waarlijk een attractie bij!

 

Lees hierover in de PZC van 31 juli 1974 (Krantenbank Zeeland):

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1974-07-31/edition/0/page/15?query=jachthaven%20goes&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc&f_issuedate%5B0%5D=1900-01-01T00:00:00Z--%2B100YEARS&f_issuedate%5B1%5D=1970-01-01T00:00:00Z--%2B10YEARS&f_issuedate%5B2%5D=1974-01-01T00:00:00Z--%2B1YEARS&sort=issuedate%20ascending

 

De stadshaven in 1975

 

Als we tegenwoordig in het hoogseizoen langs de haven lopen, kunnen we eigenlijk alleen maar constateren dat er toen een wijze beslissing is genomen.