Sloop hoogspanningsmasten Goes-Oost (20 jaar geleden)

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Zoveel jaar geleden  |  Sloop hoogspanningsmasten Goes-Oost (20 jaar geleden)

Sloop hoogspanningsmasten Goes-Oost (20 jaar geleden)

20 jaar geleden…

 

De 50 kv-leiding tussen Goes en Kruiningen wordt gesloopt

 

Het is nog niet zo lang geleden, maar velen kunnen zich al niet meer herinneren dat er een hoogspanningsleiding liep die 'opsteeg' in Goes-Oost, achter het politiebureau aan de Valckeslotlaan.

 

De hoogspanningsleiding in Goes-Oost in 1975 

 

Over de aanleg vernemen we het volgende:

 

http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/eni/1948-11-10/edition/null/page/6?query=hoogspanningsleiding&period=1948-1952&sort=issuedate%20ascending

Uit: Eilandennieuws van 10 november 1948

 

Het verschijnsel koperdief deed zich toen ook wel eens voor:

 

http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1950-03-04/edition/0/page/2?query=hoogspanningsleiding&period=1948-1952&sort=issuedate%20ascending

Uit: PZC van 4 maart 1950

 

Toen de leiding werd aangelegd, liep deze nog door onbebouwd gebied en was het geen bezwaar, maar naarmate de stad aan de oostkant werd volgebouwd toch wel.

 

 

Goes - Woensdrecht 

 

De 50 kilovolt-leiding maakte deel uit van de hoogspanningslijn Goes – Woensdrecht, die in 1950 werd aangelegd. Het gedeelte Kruiningen – Woensdrecht werd al eerder verwijderd. De sloop van het resterende deel werd mogelijk door bijplaatsing van een 150 kv- / 50 kv-transformator in Kruiningen door Deltanutsbedrijven.

 

Ringbaan-Oost met hoogspanningsmasten omstreeks 1975 

 

Aardig om te weten is dat de masten 28 à 29 meter hoog waren, met uitzondering van de twee masten aan weerszijden van het Kanaal door Zuid-Beveland, die op 56 meter kwamen. In totaal moesten er 41 masten worden gesloopt tussen Goes en Kruiningen.

 

Sloop
 

De demontage begon op maandag 12 september 1994. Al na enkele maanden herinnerde niets meer aan de hoogspanningsleiding.

 

 

Goes-West


De hoogspanningsleiding in Goes-West is tot op de dag van vandaag blijven bestaan.

 

Hoogspanningsmast in Goes-West aan het Weegbreepad met schakelstation van Delta Nuts

 

Deze leiding stond vroeger overigens door middel van een ondergrondse kabel in verbinding met de leiding door Goes-Oost.