Privatisering busdiensten (15 jaar geleden)

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Zoveel jaar geleden  |  Privatisering busdiensten (15 jaar geleden)

Privatisering busdiensten (15 jaar geleden)

15 jaar geleden

De ZWN-bus verdween en de Connexxion-bus verscheen

 

In mei 1999 begon busmaatschappij Connexxion met het verzorgen van busdiensten in
o.a. Zeeland.

 

Bussen van Connexxion bij de Lijnbaan in 2007

 

Als voorbode naar verzelfstandiging en aanbesteding werd het streekvervoer in Zeeland in 1999 voortaan verzorgd door de nieuwe maatschappij. Dit betekende een nieuwe huisstijl, nieuwe logo’s. De nieuwe dienstregelingen werden dat jaar van kracht vanaf 31 mei, maar het (provisorisch) beplakken van de bussen in de nieuwe huisstijl gebeurde in het weekeinde van 8 en 9 mei.

 

In de PZC van 10 mei 1999:

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1999-05-10/edition/null/page/7?query=ZWN&period=10/mei/1999&sort=relevance

 

In rap tempo verdween de naam van de (Zeeuwse) exploitant ZWN, de letters die stonden voor N.V. Streekvervoermaatschappij Zeeland.

 

ZWN-bussen bij de Lijnbaan in 1998

 

De ZWN was in 1978 ontstaan door fusie van de S.B.M., S.W., Z.V.T.M. en R.T.M.

 

Aanbesteding


Behoorde aanvankelijk geheel Zeeland tot het vervoergebied van Connexxion, met ingang van 10 december 2006 werd na aanbesteding het busvervoer in Zeeuws-Vlaanderen gegund aan de (Franse) onderneming Veolia, die ook al het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens exploiteerde. Onlangs is het busvervoer op de Bevelanden, Walcheren en Schouwen opnieuw aanbesteed. Veolia had laten weten geen belangstelling te hebben voor deze vervoerregio’s. Syntus en Arriva dongen ook mee, maar Connexxion is het weer geworden.

 

Vrijwilligers


Het busnet in Zeeland is in de loop der tijden behoorlijk ingekrompen, daartegenover heeft men de nodige verbindingen in stand kunnen houden door deze te laten rijden door vrijwilligers, bijvoorbeeld de stadsdiensten in Goes en de verbinding Goes – Oud-Sabbinge. 

 

Strippenkaart
 

Een andere grote verandering die heeft plaatsgevonden is het definitieve verdwijnen van de Nationale Strippenkaart en de vervanging hiervan door de OV-Chipcard. Geen stempel meer van de chauffeur maar het zelf in- en uitchecken door de passagiers.