Eerste bewoners Erasmusflat (40 jaar geleden)

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Zoveel jaar geleden  |  Eerste bewoners Erasmusflat (40 jaar geleden)

Eerste bewoners Erasmusflat (40 jaar geleden)

40 jaar geleden

De eerste bewoners trekken in de Erasmusflat 

 

 

 

De uitbreiding van Goes, begin jaren zeventig, eiste ook extra voorzieningen voor ouderenhuisvesting.

 

Wooncentrum


In het uitbreidingsplan Goese Polder werd daarom het complex Erasmusflat gebouwd. Deze voorziening, die officieel “Wooncentrum voor ouderen” genoemd werd, ging uit van de Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden te Goes. De bouw startte in oktober 1972 en in mei 1974 was het moment aangebroken dat de eerste bewoners hun intrek namen.

 

Luchtfoto 1975 Foto J. Wiebrens

 


De PZC van 16 mei 1974 besteedt er aandacht aan en spreekt van een 'modern wooncentrum voor ouderen':

 

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1974-05-16/edition/0/page/2?query=wooncentrum&period=16/05/1974&sort=relevance

 

De flat bestond toen uit 136 woningen en was verder nog voorzien van bibliotheek, recreatiezaal, fietsenberging, hobbyruimte en winkel.


Ten tijde van de opening bedroeg de huurprijs van een 2-kamerwoning fl. 445,-, inclusief energiekosten en aansluiting met alarmcentrale, een behoorlijk bedrag voor die tijd!

 

Populair


Het moderne wooncentrum was meteen populair, maar er waren ook wel wat klachten en wensen, zoals een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De PZC van 26 mei 1976 schrijft erover:

 

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1976-05-26/edition/0/page/9?query=erasmusflat&period=26/05/1976&sort=relevance

 

 

De belangstelling voor een woning in het Erasmusflat bleef jarenlang zeer groot. Lange wachtlijsten getuigen daarvan.

 

De Erasmusflat in 1984 Prentbriefkaart J. Torbijn

 

Renovatie of nieuwbouw
 

Uiteindelijk voldeed de Erasmusflat toch niet meer aan de eisen des tijds en dat leidde tot plannen om het complex te renoveren dan wel te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Men koos voor het laatste: een nieuwe complex werd ontworpen, met zowel huur- als koopappartementen.

De Huurderswerkgroep was het niet eens met de plannen, zie de PZC van 8 september 2008:

 

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2008-09-08/edition/null/page/46?query=erasmusflat&period=08/09/2008&sort=relevance

 

In de plannen werd aanvankelijk ook overwogen het aangrenzende benzinestation met autowasstraat aan de Troelstralaan te slopen maar men besloot deze te behouden.

 

Sloop 


Eind 2009 werd begonnen met de werkzaamheden en ging de eerste fase van de sloop van het 35 jaar oude complex van start. Hierbij werd ook een gedeelte van de achter het complex lopende Kuyperlaan definitief afgesloten, want ook het stratenplan bij het complex zou grondig gewijzigd worden. Het nieuwe complex zou gaan bestaan uit 156 woningen.

Dat het enkele jaren durende sloop- en bouwproces leidde tot (enig) ongemak voor de bewoners en omwonenden behoeft geen discussie.

 

 

De uitvoering van het plan ging in fasen. Op de foto hierboven is te zien hoe oud gesloopt wordt, terwijl een nieuw gebouw er al staat. De werkzaamheden duurden ruim drie jaar.

 

Nieuwe naam


In juni 2011 konden de eerste bewoners naar het nieuwe complex, nu Erasmuspark gedoopt.

 

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2011-06-28/edition/null/page/42?query=erasmusflat&period=28/06/2011&sort=relevance


PZC 28 juni 2011

 

Erasmuspark in oktober 2013. Het laatste deel van de nieuwbouw is zo goed als klaar.

 

De afzonderlijke “woontorens’ waaruit het complex bestaat kregen ieder een eigen naam: Orian, Zuiderkruis, Poolster (huurappartementen) en Saturnus (koopappartementen). Ook aanwezig een kapsalon, restaurant (ook voor niet-bewoners!) en andere voorzieningen.

 

Door de omvorming van Erasmusflat naar Erasmuspark heeft de skyline van de Goese Polder een forse verandering ondergaan.