Eerste bewegwijzeringsborden ANWB in Goes (100 jaar geleden)

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Zoveel jaar geleden  |  Eerste bewegwijzeringsborden ANWB in Goes (100 jaar geleden)

Eerste bewegwijzeringsborden ANWB in Goes (100 jaar geleden)

 

Nog net te zien: een bewegwijzeringsbord in de L.P. van der Spiegelstraat in 1928, waar op dat moment aan de riolering gewerkt wordt.

 

Exact 100 jaar geleden, december 1913, plaatste de Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond (A.N.W.B.) in Goes de eerste bewegwijzeringsborden in de stad. 

In de Goessche Courant van 2 december 1913 is hiervan een aankondiging te vinden:

http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=&datering=12/1913&krant=gco&qt=pagina&pagina=&sort=score+asc&doc=3&p=2&y=13

 

In 1892 was de ANWB begonnen met het plaatsen van borden in het land.

 

De borden in Goes werden geplaatst voor het station, bij de Ganzepoortbrug, op de Beestenmarkt en in de ’s-Heer Hendrikskinderenstraat.

 

 

De Stationsweg in 1915 (tegenwoordig Frans den Hollanderlaan). Prentbriefkaart uitgave J.H. Schaefer's Platino, Amsterdam

 

Ganzepoortbrug of Stenen Brug in 1910. Prentbriefkaart uitgave F. Sandijck

 

De Beestenmarkt in 1920, prentbriefkaart 

 

De 's-Heer Hendrikskinderenstraat omstreeks 1915

 

 

Deze lokaties waren indertijd knooppunten in het interlokale verkeer. Er was noch een rijksweg A58, noch een doorgaande weg door de stad.

 

Het verkeer uit oostelijke richting moest een moeizame route volgen: als men uit Kloetinge kwam dan ging men via Lewestraat – Buys Ballotstraat – Kloetingschweg – Voorstad alvorens men in de Ganzestad belandde.

 

 

De 's-Heer Hendrikskinderendijk in 1910, prentbriefkaart

 

De Nieuwstraat in 1910 

 

Wie vanuit de westelijke richting kwam, naderde de stad via de ’s-Heer Hendrikskinderendijk en ’s-Heer Hendrikskinderenstraat of via de Nieuwstraat en Beestenmarkt.

 

Tussen al dat verkeer zijn er toen ook mensen geweest die de weg niet wisten en heel blij zullen zijn geweest met de ANWB-borden. Frappant is dat de zich nog wielrijdersbond noemende ANWB toen al het accent van fiets naar auto had verschoven: de borden werden hoofdzakelijk geplaatst voor het automobielverkeer.