Busstation Westwal (60 jaar geleden)

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Zoveel jaar geleden  |  Busstation Westwal (60 jaar geleden)

Busstation Westwal (60 jaar geleden)

 
Maquette AMZ-gebouw
 
 
In november 1953 werd overeenstemming bereikt tussen de gemeente Goes en busmaatschappij A.M.Z. over de bouw van een dienst- en wachtlokaal aan de Westwal.
 
 
Aankondiging van der bouw van "een modern wachtlokaal aan de Koepoort" in het Zeeuwsch Dagblad van 9 januari 1954:
 
 
 
De bouw startte in maart 1954. Het heiwerk was toen al achter de rug. Het Zeeuwsch Dagblad van 30 maart 1954:
 
 
 
 
Het wachtlokaal in aanbouw, 1954
 
 
De PZC van 1 september 1954 wijdt een bericht aan de bouw:
 
 
 
De rommelige en onoverzichtelijke situatie rond het kruispunt Westwal / Wijngaardstraat noopte de gemeente Goes in het begin van de jaren vijftig tot het nemen van de nodige verkeersmaatregelen. Het autoverkeer nam in deze jaren al flink toe en men moet daarbij niet vergeten dat al het doorgaande verkeer in die tijd nog door Goes moest rijden, want er was nog geen snelweg A58.
 
 
 
Werkzaamheden parkeerterrein oktober 1951
 
 
 
30 januari 1952. Officiële opening door Commissaris der Koningin jhr. mr. A.F.C. de Casembroot; wandeling over de nieuwe traverse L.P. van der Spiegelstraat.
 
 
 

 

Het busstation werd eind 1954 in gebruik genomen en werd aangedaan door alle bussen van A.M.Z. en S.W. (Stoomtram Walcheren). Al de bussen die Goes aandeden, zouden voortaan stoppen aan het busstation dan wel daar het eindpunt hebben.

Begin 1955 opende hier ook nog een V.V.V.-kantoortje.
 
 
 

1974
 
 
 
1975
 
 
In de jaren zeventig werd de verkeerssituatie rond Westwal steeds drukker. De gemeenteraad nam het besluit tot het verlengen van de Piet Heinstraat met aansluiting op de Wulfaertstraat ter vervanging van de hoofdroute via de Van de Spiegelstraat.
 
 

1981

 

Het busstation bleef in gebruik tot in 1983, toen een nieuw busstation aan de Lijnbaan geopend werd, naast het vernieuwde NS-station, dat een jaar eerder in gebruik werd genomen. Het verdwijnen van het busstation had ook te maken met de omlegging van de hoofdverkeersroute door de stad.

 

 

 

1989. In het gebouwtje is dan restaurant Het wapen van Goes / De Hollandse Pot gevestigd. Tegenwoordig zit hier Amuz Eten en drinken.