Brand in Amicitia (20 jaar geleden)

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Zoveel jaar geleden  |  Brand in Amicitia (20 jaar geleden)

Brand in Amicitia (20 jaar geleden)

20 jaar geleden.... brand in Dorpshuis Amicitia in Kloetinge

 

Op 9 februari 1995 werd een deel van dorpshuis Amicitia door brand verwoest.

 

Amicitia na de brand

 

Een aanzienlijk deel van de inventaris ging daarbij verloren, met name instrumenten van muziekkorps Excelsior.

In de PZC van 11 februari 1995 staat hierover het volgende bericht.

http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1995-02-11/edition/null/page/15?query=dorpshuis%20Amicitia&period=1995-2013&sort=issuedate%20ascending

 

Heropening
 

Gelukkig kon een en ander worden hersteld en werd ook het muziekcorps weer aan nieuwe instrumenten geholpen. In september leverde de aannemer het herstelwerk op.

http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1996-09-11/edition/0/page/26?query=dorpshuis%20Amicitia&period=1995-1997&sort=issuedate%20ascending

PZC, 11 september 1996


Op 29 november 1996 vond de officiële heropening plaats.

 

2012

 

Gebouwd als lagere school
 

Het dorpshuis Amicitia werd in 1957 in gebruik genomen na een raadsbesluit daartoe op 21 september 1956. Men wilde toen een nieuwe bestemming geven aan het pand, dat in de jaren 1875-1877 werd gebouwd en tot dan toe als openbare lagere school had gefungeerd.

 

Het gebouw, toen nog Openbare Lagere School, in 1920.

 

Naam


Grappig is dat een der raadsleden het woord Amicitia voor het dorpshuis “moeilijk vond”, men stelde ook de naam “Ons Dorpshuis” voor. Het Zeeuws Dagblad van 22 september 1956 schrijft erover.

http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/zda/1956-09-22/edition/0/page/5?query=dorpshuis%20Amicitia&period=1950-1995&sort=issuedate%20ascending&page=1

 

In het voorjaar kon het dorpshuis in gebruik genomen worden. Bekijk het stukje hierover in De Stem van 2 mei 1957:

http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/stm/1957-05-02/edition/null/page/2?query=dorpshuis%20Amicitia&period=1957&sort=issuedate%20ascending

 

Amicitia bleek in een enorme behoefte te voorzien, het biedt tot op de dag van vandaag onderdak aan diverse verenigingen en er worden er bijeenkomsten gehouden van allerlei aard.