Automatisch telefoneren (50 jaar geleden)

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Zoveel jaar geleden  |  Automatisch telefoneren (50 jaar geleden)

Automatisch telefoneren (50 jaar geleden)

Revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van de telefonie

In februari 1964, nu vijftig jaar geleden, werd bekendgemaakt dat in 1966 vanuit Goes ook automatisch telefoneren mogelijk zou worden. Het landelijke telefoonnet was toen nog maar kort geheel geautomatiseerd, d.w.z. dat men kon bellen zonder tussenkomst van een telefonist.

Het is in deze tijd waarin we bijna allemaal wel een GSM hebben en we de hele wereld rond kunnen bellen, bijna onmogelijk voor te stellen dat we vijftig jaar geleden slechts konden bellen met een vaste telefoon of dat we naar een telefooncel moesten.

  

Telefooncellen bij het station in 1992

 

Telefooncel in de Frans den Hollanderlaan eind jaren vijftig

Telefooncel op de Grote Markt in 1989. Foto Tannie de Jonge

 

Telefooncel op de hoek Schengestraat en Westsingel in 1982. Foto collectie Bitter-van Opstal

Telefooncellen zijn er in Goes inmiddels niet meer en een vaste lijn heeft ook niet iedereen meer.

Jaren dertig

De eerste telefooncellen in Goes werden in 1938 geplaatst bij het station en op de Grote Markt bij het politiebureau. (Daarvan heeft het Gemeentearchief nog geen foto's.)



De telefooncentrale in Goes, aan de V.d. Spiegelstraat, werd in 1939 geopend. Telefonistes brachten de verbindingen tot stand.  

De telefooncentrale vlak na de opening. De tekst bij de afbeelding rechtsonder is: "De moderne apparaten voor de interlocale verbindingen maken het werk heel wat vlotter en prettiger."

Jaren zestig 

Het bezit van die telefoon begon, door de toenemende welvaart, steeds meer toe te nemen en de P.T.T. (voorloper van de huidige KPN) moest degenen die een telefoonaansluiting vroegen dan ook op een wachtlijst zetten. Zij die de telefoon om zakelijke redenen nodig hadden, of medici, kregen natuurlijk wel voorrang.

De toenemende vraag bracht natuurlijk met zich mee dat de capaciteit van de centrales door de P.T.T. voortdurend moest worden aangepast. Ook voor de verbindingen met het buitenland.

De PZC  van 14 april 1967 meldt dat de telefooncentrale met 400 nummers uitgebreid wordt:

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1967-04-14/edition/0/page/2?query=goes%20400%20telefoonnummers&sort=relevance  

De uitbreiding van de centrale in Goes in 1967, in 1968 met nogmaals 400 nummers, in 1971 met 200 nummers en in 1973 met 800 nummers is wel het beste bewijs dat de telefoon gemeengoed was geworden of ging worden in de meeste huishoudens in de omgeving.


PZC 30 september 1968:

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1968-09-30/edition/0/page/15?query=uitbreiding%20telefooncentrale&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc&f_issuedate%5B0%5D=1900-01-01T00:00:00Z--%2B100YEARS&f_issuedate%5B1%5D=1960-01-01T00:00:00Z--%2B10YEARS&f_issuedate%5B2%5D=1968-01-01T00:00:00Z--%2B1YEARS&sort=relevance


PZC 24 januari 1973:

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1973-01-24/edition/0/page/5?query=telefooncentrale%20goes&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc&f_issuedate%5B0%5D=1900-01-01T00:00:00Z--%2B100YEARS&f_issuedate%5B1%5D=1970-01-01T00:00:00Z--%2B10YEARS&f_issuedate%5B2%5D=1973-01-01T00:00:00Z--%2B1YEARS&sort=issuedate%20ascending

De ontwikkeling van de draadloze telefoons en autotelefoons nam in de jaren tachtig een enorme vlucht en hiermee werd de basis gelegd voor de verdere mobiele telefonie. De grote omwenteling begon in 1995 toen de telefoonmarkt niet langer een staatsmonopolie was en naast de P.T.T. ook anderen het product telefonie mochten gaan aanbieden. Libertel (het huidige Vodafone) was de eerste en velen zouden nog volgen.