Website Historie van Goes

Gemeentearchief
HOME  |  Geschiedenis regio  |  Website Historie van Goes

Website Historie van Goes


www.historievangoes.nl is een speciale website over de geschiedenis van Goes. De website is een uitbreiding van de succesvolle website over Goes in de 18e eeuw, die hiermee vervallen is.  

Voorlopig is het een work in progress. In de komende tijd kunt u beschrijvingen tegemoet zien van de negentiende eeuw (1846 t/m 1860) en diverse onderwerpen van de twintigste eeuw. 

Zie over de totstandkoming van deze website een artikel in onze nieuwsbrief.