GPS-fietsroute park De Mirakel

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Wandel- en fietsroutes  |  GPS-fietsroute park De Mirakel

GPS-fietsroute park De Mirakel

Een GPS-route door De Mirakel vindt u hier:

http://mijndev.openstreetmap.nl/~ligfietser/fiets/?map=cycleways&zoom=18&lat=51.50711&lon=3.91049&layers=B00000FFFFFFFFFFFFFFFF

 
Deze route ontvingen wij van de heer J. Remijn uit Goes.

Het stadspark De Mirakel is genoemd naar een perceel dat ooit ten oosten van de Stelleweg lag. Volgens mondelinge overlevering lag dit perceel in het Noordambacht ten oosten van de Stelleweg 63. Het betreft de oude kadastrale nummers Sectie A nrs. 56, 57 en 58 (kadaster 1832).


De vroegste vermelding is van 1556: "op mirakele" (bron: Raze inv.nr. 3113, 6e katern, fol. 58 recto, 1556 november 7).
 In 1575 is er een vermelding van de 'mirakelpudt', een openbare drinkput: "Jan Claesen, uyt cracht van een vyerschare van begeerte, Johan Adrszn. Blang, Rentmeester mijn heeren van Cloetinge ende als schout der zelver prochije heyscht dat hij zijn beesten nyet meer en zal voirts aen laeten gaen drincken in den drijnckput genamet mirakelpudt" (bron: Raze inv.nr. 3121, fol. 21 verso, 1575 augustus 13).

Ook was er een Mirakelweg, de oudste vermelding is uit 1677, en een Mirakelweie, vroegste vermelding 1696. Deze weide lag in hoek 3 in het Noordambacht.


Bron: Veldnamen van Kloetinge, A.J. Blok en L.J. Moerland


Hieronder kunt u een artikel over de geschiedenis van dit gebied bekijken.