Families Hannewijk, De Jonge, Koppejan en Meulbroek

Gemeentearchief
HOME  |  Geschiedenis regio  |  Voorouderonderzoek  |  Families Hannewijk, De Jonge, Koppejan en Meulbroek

Families Hannewijk, De Jonge, Koppejan en Meulbroek


Kees Koppejan was op bezoek om de doop- en trouwboeken van 's-Heer Arendskerke in te zien. Hij is op zoek naar Vijntje (soms ook als Rijntje vermeld) Cornelis.
 

Trouwboek van 's-Heer Arendskerke


Emmers
 

Deze boeken had hij al eens eerder geraadpleegd. Dat was nog toen het archief van de kerk in de kerk zelf bewaard werd, in de jaren tachtig. In een ruimte waar emmers op de grond stonden om lekwater op te vangen, vertelt Koppejan. Nu, jaren later, wil hij foto's maken van de passages waarin hij familie aantrof.
 

Schutblad van het 'Kerckboeck van het ondertrauwen en trauwen beginnende vant jaar 1619 tot 's Heer Arendskerke'


Op het moment is hij bezig met de familie van zijn moederskant, Meulbroek. Deze familie, gelieerd aan bijvoorbeeld de families Hannewijk en De Jonge, komt vooral voor op Zuid-Beveland. De Koppejans vind je meer op Walcheren. Koppejan is al tot in de zeventiende eeuw gekomen. Het oudste familielid dat hij tot nu toe gevonden heeft, is Jan Rijcke.


Jan en Vijntje
 

In het trouwboek van de kerk van 's-Heer Arendskerke trof hij de vermelding aan dat Jan Rijcke in 1654 trouwde met Vijntje Cornelis uit Heinkenszand.
 

De passage waarin vermeld wordt dat Jan Rijcke en Vijntje Cornelis in ondertrouw gingen op 28 november 1654. Een paar weken later trouwden ze.


Jan Rijcke kwam uit België, waarschijnlijk uit de omgeving van Oudenaarde.  De familienaam “Van Meulenbroek” wordt voor het eerst gebruikt in 1708 als zoon Floris Janse van Meulenbroek trouwt met Jannetje Janse Traas. Vóór die tijd komt hij alleen patroniemen tegen. In België komt de familie Van Meulenbroeke voor vanaf circa 1300, maar of dat familie is, weet hij nog niet. Met de familie Van Moolenbroek in het Zeeuwse is hij in ieder geval niet verwant.


Jan en Neeltje


Jan Rijcke was landarbeider. Koppejan vermoedt dat werk hem naar deze contreien bracht. De Nieuwe Kraayertpolder was net ingedijkt en daar ging hij aan de slag. Bovendien was het een onrustige tijd in België. Over Jan Rijcke heeft hij verder nog ontdekt dat hij in 1714 overleed en dat het huwelijk met Vijntje kinderloos bleef. In 1670 trouwde hij met Neeltje Joos en daaruit is het nageslacht voortgekomen. Jan is, zeker voor die tijd, zeer oud geworden, waarschijnlijk dik tachtig.


Verhalen in de familie
 

Kees Koppejan is al vanaf zijn vijftiende jaar met zijn familiegeschiedenis bezig. De verhalen in de familie interesseerden hem. Daarin lijkt hij op zijn moeder, die zit vol met verhalen. Al op jonge leeftijd ook bracht hij bezoeken aan diverse archieven, in o.a. Goes, Heinkenszand, Middelburg en Gent. Paul Harthoorn heeft hem nog op weg geholpen. (Bekijk een artikel over een project van Paul Harthoorn.) Dat was allemaal nog voor Zeeuwen Gezocht de lucht in ging. Hij is er al zo'n vijfendertig jaar mee bezig. Hij heeft spijt dat hij niet eerder op zoek gegaan is naar foto's, dat doet hij pas sinds tien jaar. Hij heeft al veel boven water, maar het blijft erg spijtig dat een oom het familiealbum heeft weggegooid.

Niet de jaartallen alleen interesseren hem. Het gaat hem ook om de verhalen eromheen. Wat deden ze, waar woonden ze. De Meulbroeken waren niet zo rijk, daardoor komt hij ze niet zo gek veel tegen. De familie is bovendien klein. Het waren allemaal landarbeiders. Af en toe was er eentje met een klein boerderijtje met wat grond.


Eerlijke en oneerlijke handel


Ook handel is een rode draad in de familielijn van zijn moeder. Zijzelf, Marie Koppejan-Meulbroek, dreef een buurtwinkeltje in 's-Heer Arendskerke. En zijn opa en ooms waren altijd met handel bezig. Maar heel lucratief was die niet. Zijn opa ging in de jaren 1910 en 1920 koopdagen in Rotterdam af. Dan kwam hij thuis met een Statenbijbel die hij voor vijf gulden op de kop had getikt, maar het lukte dan vervolgens niet om die met winst te verkopen.

Een kleurrijke familie was het ook wel. Crimineel zelfs hier en daar. Een van zijn voorvaderen ging in 1813, nadat zijn vrouw was overleden, op stelen uit en werd daarvoor berecht. Het ging om linnengoed, hemden en broekjes. Een ander werd in 1870 voor diefstal berecht. Nog een derde geval trof hij in de consistorieboeken van 's-Heer Arendskerke aan. Huibregt de Vriend werd verschillende keren beboet voor dronkenschap, ruzie en vechterijen, in het midden van de achttiende eeuw.


Publicaties


Met de familie is het uiteindelijk overigens nog goedgekomen. Kees Koppejan zelf werkt als loods op de Westerschelde. Geschiedenis en familie is zijn hobby. Een ongebruikelijke combinatie misschien. Hij kent tenminste niemand anders op zijn werk die ook die belangstelling heeft.

In het genealogische tijdschrift Wij van Zeeland publiceerde hij al verhaaltjes over diverse voorouders (deze kunt u hieronder downloaden). Maar uiteindelijk moeten het twee boeken worden, een over de Meulenbroeken en een over de Koppejans.


November 2016
 

Inmiddels verscheen in Wij van Zeeland van Kees Koppejan een artikel over Floris van Meulbroek. Dit kunt u ook hieronder downloaden.