Familie Van der Meer Mohr

Gemeentearchief
HOME  |  Geschiedenis regio  |  Voorouderonderzoek  |  Familie Van der Meer Mohr

Familie Van der Meer Mohr


Maureen Hoyer, woonachtig omgeving Sydney (Australië), was op bezoek om gegevens te zoeken over de familie Van der Meer Mohr. Dat er in Goes wel het een en ander te vinden zou zijn, lag voor de hand, want de vooraanstaande familie leverde een Goese burgemeester, J.C. van der Meer Mohr.


Maureen is voor een periode van zes weken in Nederland. De aanleiding is droevig, het verstrooien van de as van haar moeder, die in januari overleden is. Nu zij toch in Nederland was, nam zij de gelegenheid te baat voor archiefonderzoek.


Dagboekje

Speciaal hoopte zij iets te vinden over Otto Karel van der Meer Mohr (1829-1907), haar betovergrootvader, die in Goes geboren werd en in 1849 als militair naar Nederlands Indië vertrok. Van hem heeft zij een dagboekje in handen gehad, waarin hij over Goes, maar vooral over zijn periode in Batavia schrijft.

Pagina's uit het dagboekje van Otto, overgeschreven en aangevuld door Maureen.
 Fragment van de rechterpagina


Johannes Moor


Zij wist al veel van haar voorouders, met name dankzij de website www.vandermeermohr.nl van Jim van der Meer Mohr, waarop naast kunst en historie ook genealogie te vinden is. 

Maureens oudste voorouder is Johannes Moor, eigenlijk Mohr. Hij kwam uit Duitsland en werd in Nederland als Moor ingeschreven. Bij nakomelingen werd dit weer Mohr.
 Dat er in Goes wel het een en ander te vinden zou zijn, lag voor de hand, want de vooraanstaande familie leverde een burgemeester, Johannes Carolus van der Meer Mohr (1790-1852). Vanaf 1807 zijn hij en zijn broer Pieter Johannes (1782-1845) zich Van der Meer Mohr gaan noemen, door de naam van hun moeder aan die van henzelf toe te voegen.
 

Het gezin van mr. Pieter van der Meer Mohr in de achtertuin van hun huis aan de Grote Kade. Rechts is Pieter, de oudste zoon van de burgemeester. Hij was president van het kantongerecht te Goes.
Vondsten
 

In Goes trof ze helaas geen foto aan van burgemeester Johannes Carolus, noch van Otto Karel, maar wel van andere familieleden.
 

Achterste rij derde van links een andere Johannes Carolus van der Meer Mohr in schooljaar 1908-09, klas IV van de Rijks HBS
 
Portret van onbekend persoon door een neef van burgemeester J.C. van der Meer Mohr, die zich in Maastricht als fotograaf gevestigd had. Hij heette Johannes Cornelis van der Meer Mohr (1821-1876) en was gehuwd met zijn nicht Elisabeth Christina, dochter van de burgemeester. Over deze kunstschilder/fotograaf, tevens eerste leraar tekenen aan de HBS te Middelburg, is in de reeks Zeeuwse Katernen in 2007 een boekje verschenen.

Middelste rij resp. eerste, tweede en derde van links, de neven Pieter van der Meer Mohr en Pieter Eduard van der Meer Mohr en Quirina Cornelia Jacoba 'Coos' van der Meer Mohr, zus van Pieter. Schooljaar 1908-1909 van de Rijks H.B.S. in Goes


Burgemeester
 

Verder vond ze de benoeming van Johannes Carolus tot burgemeester, diverse door hem ondertekende stukken, zijn overlijden en de aankoop van Grote Markt 6 (waarschijnlijk waar nu de ANWB zit).
 

Benoeming van J.C. van der Meer Mohr tot burgemeester van Goes in 1844

 

Koopakte van het huis aan Grote Markt 6


Foto's bekijken


Dit was nog slechts een eerste oogst. Zij heeft een groot aantal documenten gefotografeerd. Die kan zij straks, terug in Australië, op haar gemak bekijken.


Juni 2017


Informatie over de familie Van der Meer Mohr

http://www.vandermeermohr.nl/genealogische-artikelen/

Genealogie Van der Meer Mohr, door Jim van der Meer Mohr, in De Indische Navorscher, jrg. 19 (2006), nr.4, p.149-165.

Johannes Cornelis van der Meer Mohr (1821-1876); kunstschilder en tekenleraar, door Jim van der Meer Mohr, in Zeeuwse Katernen, 2007


Voor meer portretten en informatie over de familie, zie ook op onze website Portretten o.a. burgemeester Van der Meer Mohr, Baning en Kakebeeke