Voorouderonderzoek

Gemeentearchief
HOME  |  Geschiedenis regio  |  Voorouderonderzoek

Voorouderonderzoek

Ook onderzoek naar uw voorouders doen?

In 2011 was het tweehonderd jaar geleden dat de invoering van de burgerlijke stand in het hele land voltooid was. Dat betekent dat er vanaf 1811 voor iedereen geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten werden opgemaakt. Door alle publiciteit die dit jubileum met zich meebracht, bent u misschien ook wel op het idee gekomen om uw stamboom te onderzoeken. Maar hoe begin je aan zoiets?

Op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag vindt u informatie die u op weg helpt: Stappenplan Stamboomonderzoek

In verband met de openbaarheidsbeperkingen op akten uit de burgerlijke stand moet u de meest recente gegevens eerst zelf zoeken. Misschien kunt u geboortekaartjes vinden. In oude kranten vindt u mogelijk overlijdensberichten en in katholieke families werden vaak bidprentjes gemaakt bij een overlijden. Bij het CBG kunt u persoonskaarten aanvragen.

Leest u vooral ook de aanbevelingen van het CBG. Een belangrijke vraag die u zich in het begin moet stellen, is welke onderzoeksvorm u wilt kiezen. Wilt u bijvoorbeeld de herkomst van uw familienaam weten, dan volgt u het spoor terug via de ouders van uw vader, de ouders van uw grootvader van vaderszijde enzovoort. Zo vindt u de voorvader die als eerste de familienaam gebruikte. En zo zijn meer onderzoeksvormen mogelijk.

Iets wat u ook meteen vanaf het begin goed moet aanpakken, is de administratie van uw zoektocht. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Daarvoor zijn verschillende websites beschikbaar. Wees echter altijd voorzichtig met het online zetten van uw gegevens. 

In welke van de archieven in onze collectie treft u misschien familieleden aan?Vanaf 1811

U gaat eerst terug tot 1811 en onderzoekt de volgende archieven.


Burgerlijke stand

In het Gemeentearchief worden de akten van de burgerlijke stand bewaard van Goes en de voormalige gemeenten Kloetinge, ’s-Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk en Kattendijke. Ook de voorlopers van de burgerlijke stand van deze plaatsen, de doop- en trouw- en begraafboeken, zijn  (voor zover niet verbrand in mei 1940) beschikbaar.

Houdt u er rekening mee dat er in verband met privacy een beperking op inzage is. 

Geboorteakten mogen alleen worden ingezien als ze ouder dan honderd jaar zijn, huwelijksakten als ze ouder dan vijfenzeventig jaar zijn en overlijdensakten als ze ouder dan vijftig jaar zijn.

Bekijk de akten via www.zeeuwengezocht.nl of www.archieven.nl (per 5 juni 2014)


Bevolkingsregister

Ook van belang voor stamboomonderzoek is het bevolkingsregister: de ingezetenen van de gemeente met vermelding van woonplaats, aantal kinderen, geloofsovertuiging, eventuele verhuizingen, geboortedatum, familienaam, voornamen, beroep, overlijden. De bevolkingsregisters zijn openbaar tot en met het jaar 1937.  


Bidprentjes

In katholieke families werden bij overlijden vaak bidprentjes uitgegeven.  


Persoonskaarten

Vanaf 1938 werden voor iedereen persoonskaarten gemaakt met alle persoonlijke gegevens. Gegevens als geboorte, huwelijk en overlijden kunt u hierin terugvinden. Deze kunt u alleen bij het CBG aanvragen en niet bij de gemeente.

 


Vóór 1811

Verder terug in de tijd kijkt u in de volgende archieven.


Doop- en trouw- en begraafboeken

Dit zijn de voorlopers van de burgerlijke stand.  Voor zover ze niet verbrand zijn in mei 1940, kunt u deze in onze studiezaal raadplegen. Ze zijn helaas nog niet digitaal beschikbaar.


Weeskamer

Recent zijn dankzij de jarenlange inzet van vrijwilligers, gegevens van de Weeskamer op de website geplaatst. Ook hierin ontdekt u, evenals in de rechterlijke archieven, misschien familieleden.

Raze

De archieven van de rechtbanken van de Zeeuwsche eilanden, 1456-1811.


Notariële archieven

De boeken van Levendale, notaris in Goes van 1581 tot 1606, zijn online te raadplegen. 


Overig

Kijk onder Archieven/collecties wat zich verder nog in onze collectie bevindt. Een geactualiseerd overzicht van de gehele collectie kunt u hier binnenkort downloaden.Genealogische websites en zoekmachines

www.cbg.nl

http://www.hogenda.nl

Genealogie Zeeland

www.zeeuwengezocht.nl

www.wiewaswie.nl

www.genver.nl

www.graftombe.nl

www.online-begraafplaatsen.nl

www.allemaaloppapier.nl

http://genealogie.hcc.nl

www.krantenbankzeeland.nl

http://www.myheritage.com

https://oudefamiliefotos.jimdo.com


Let op uw privacy wanneer u gegevens in stamboomwebsites invoert.


Lezen over voorouderonderzoek

De volgende boeken over genealogie kunt u raadplegen in onze studiezaal. Inmiddels zijn er echter vaak latere drukken verkrijgbaar in de boekhandel.
 

Zeeuwen gezocht, Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland. Red, Leo Hollestelle en Albert Meijer. Zeeuws Archief en Centraal Bureau voor Genealogie 2003.

Genealogie, Van stamboom tot familiegeschiedenis, Rob van Drie, Nico Plomp en Aad van der Tang. Teleac en Centraal Bureau voor Genealogie 1988.

Stamboomonderzoek, een handreiking bij het schrijven van uw familiegeschiedenis, Aad van der Tang. Het Spectrum 1981.

Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland, J.C. Okkema. Fibula-Van Dishoeck 1986, vierde druk.


Artikelen over namen

Het Gemeentearchief levert regelmatig artikelen voor Wij van Zeeland, de uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Zeeland. Bekijk deze artikelen Genealogisch Centrum zoekt namen


Het Genealogisch Centrum Zeeland heeft een groot aantal foto's op de website geplaatst en wil graag weten wie de geportretteerden zijn. Bekijk de foto's en de oproepOnline cursussen

Basiscursus stamboomonderzoek - Open Universiteit

Cursus Nederlandse Paleografie 16e t/m 18 eeuw - Universiteit van AmsterdamLezen over onderzoekers van bepaalde families?


Hieronder vindt u verhalen over voorouderonderzoekers. Regelmatig verschijnen nieuwe verhalen.