Zwarte kunst en boekverbranding

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Goes N - Z  |  Zwarte kunst en boekverbranding

Zwarte kunst en boekverbranding

Door Allie Barth

 

In Hitler-Duitsland van voor de tweede wereldoorlog verbrandde men op een gegeven ogenblik vol nationaal-socialistische vreugde alle boeken van schrijvers van Joodsen bloede en schrijvers, die om andere redenen niet door de nazibeugel konden. Een kostbare schat aan literatuur ging zo de as in. In het Goes van 1604 kwam het ook tot een openbare verbranding van boeken, maar daar stak een ander verhaal achter. In dat jaar werd duidelijk, dat het protestantisme er nog lang niet in geslaagd was het geloof in heksen, tovenaars, elfjes en kabouters uit te roeien. En ook toen waren er mensen, die op handige wijze wisten te profiteren van het bijgeloof van mensen.

 

Jan Dignusse de Groene, poorter van Goes, had jarenlang een eerlijk stuk brood verdiend als kleermaker, maar op zeker moment had hij dat beroep eraan gegeven en was een zwervend leven gaan leiden. Hij hield zich in dat bestaan bezig met het genezen van mensen en dieren door middel van kruidendrankjes en zijn kennis had hij opgedaan in een eerder leven bij ene meester Adriaen. Hij bezat ook boeken (en die waren uiterst kostbaar in die tijd) en op schrift gestelde bezweringen, naast vellen papier met daarop voor een gewoon mens onleesbare tekens.

 

Nog onlangs had hij enkele beesten van tovenarij genezen door middel van drankjes en bezweringen. De betoverde koeien gaven nog wel melk, maar daarvan kon geen boter worden gemaakt. Na de behandeling van onze Jan was de melk weer gezond. Ook was hij erin geslaagd om door middel van zijn kunsten gestolen goederen op te sporen voor de eigenaars, die hem daarvoor kennelijk grif betaalden. De baljuw vond het allemaal maar niks en nam Jan in hechtenis. Dergelijke praktijken hoorden in een christelijk land en een christelijke stad niet thuis. Hij achtte die in strijd met Gods geboden. Het schepencollege was het met de baljuw eens. Jan mocht dertig jaar lang niet meer in Goes komen en zijn boeken en papieren werden, zoals hiervoor al aangegeven, in het openbaar verbrand.