Weg met de schutters!

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  's Gravenpolder  |  Weg met de schutters!

Weg met de schutters!

Door Allie Barth

 

Elke stad en dorp hadden vroeger wel een of meer schutterijen, die oorspronkelijk een functie hadden bij de verdediging tegen de vijand. In later tijd werden het gezelligheidsverenigingen, tot op de dag van vandaag toe. In 's-Gravenpolder bestaat nu nog het St. Sebastiaangilde, dat zich met het schieten op de vogel bezig houdt. Het is al eeuwen oud en naar ik me heb laten vertellen doen de huidige gildebroeders in het nuttigen van vrolijke dranken niet onder voor hun voorgangers. Want er werd wat afgezopen op die schuttersbijeenkomsten. We worden dat onder meer gewaar in 's-Heerenhoek in 1711.

 

De kerkenraad was fel tegen de activiteiten van de schutters, die ook daar in een St. Sebastiaansgilde verenigd waren. Ds. Verpoorte legde het als volgt vast in de notulen: "dat alle die in Sebastiaansgilde sijn, ende de vogel hebben helpen afschieten, moeten bestraft worden. En die saak haar op het kragtigste voor te stellen en op haar conscientien, off sij wel weerdig sijn om tot de Tafel des Heeren te naderen, te leggen tot ontlastinge van ons eigen gewisse door dien wij geen deel aan haar ongeregtighden willen hebben."

 

Een vergadering later deelde de predikant mee, dat hij de gildebroeders had bezocht en hij had daarbij ook hun vrouwen aangespoord de mannen van de bijeenkomsten van het gilde af te houden, temeer daar de classis van Zuid-Beveland te kennen had gegeven vierkant achter de beslissing van de kerkenraad te staan. De mannen van het gilde werden onder kerkelijke censuur gebracht en dat lot viel ook de bode van het gilde ten deel, omdat die de schuttersbijeenkomst had bijgewoond, zonder te schieten overigens. Het ging niet eens zozeer om het schieten van de vogel, maar meer om het tegengaan van de "brasserije". Het resultaat van de inspanningen van de predikant was bedroevend.

 

De gildebroeders mochten niet deelnemen aan het Heilig Avondmaal, maar hun echtgenotes verklaarden zich solidair met de schutters en verzuimden ook aan het Avondmaal te gaan. We komen deze zaak verder niet meer in de notulen tegen. Wellicht is alles verder met een sisser afgelopen. Niet duidelijk is, of de maatregelen van de kerkenraad hebben geleid tot de opheffing van het schuttersgilde. Voor zover me bekend, bestaat het nu niet meer in 's-Heerenhoek.