We zijn verwend

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Zeeland GE - ZE  |  We zijn verwend

We zijn verwend

Door Allie Barth.

 

Het is op 31 januari 2008 vijfenvijftig jaar geleden dat onze contreien overspoeld werden door het water. De Ramp. Sindsdien hebben we, in het licht van alle rampen die over de wereld gingen, eigenlijk maar weinig meer meegemaakt. Natuurlijk lopen we af en toe ook tegen grenzen aan, zoals de wateroverlast van afgelopen zomer, maar die staan in geen verhouding tot de Ramp en rampen die andere delen van de wereld hebben getroffen. In dat licht: wat zeurt een directeur KNVB nu over twee wedstrijdjes die niet zijn doorgegaan? Vanzelfsprekend hebben we de hoop, dat nog een 1953 ons bespaard blijft. Wij moeten die ramp echter niet vergeten en vooral waakzaam blijven. Om te voorkomen, dat we overvallen worden door het water.

 

Er waren mensen in die rampnacht die op het dak van hun huis moesten gaan zitten, om daar te verkleumen en te verdrinken. Op Tholen zag een man zijn vrouw en twaalf kinderen in het water verdwijnen. Ergens midden op het kolkende water en in striemende kou dreven een jonge man en zijn verloofde. Toen de reddingboot na anderhalve dag langszij het vlot kwam was het meisje dood en de jongen half krankzinnig. Midden op de Oosterschelde dreef in die donkere rampnacht een 22-jarige jongeman op een dakspant. Hij was afkomstig van het gehuchtje Capelle bij Nieuwerkerk, die helemaal door het water werd verzwolgen. Hij had in het duister niet in de gaten dat hij bij afgaand tij door het dijkgat de Oosterschelde was opgezogen, richting Noordzee. Toen het weer vloed werd, dreef hij weer de Schelde op. Bij Kattendijke kwam hij door toedoen van twee kantonniers weer aan wal. Totaal gedesorienteerd. Zijn vader kwam wat later aan de zeedijk bij Kattendijke aanspoelen. Zo zijn er duizenden verhalen. Het gemeentearchief van Goes besteedt in januari en februari 2008 aandacht aan deze geschiedenis met een tentoonstelling en activiteiten voor de scholen. Mocht u een lesbrief willen hebben, laat het even weten.