Vier linden en een afvoerbuis

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  's Gravenpolder  |  Vier linden en een afvoerbuis

Vier linden en een afvoerbuis

Door Allie Barth

 

Volgens de volksverhalen hebben ze er eeuwen lang gestaan. Aan de ingang van het dorp 's-Gravenpolder. Waar nu auto's razen van Goes naar dat dorp, staan nu stoplichten. Iets ervoor aan de Goese kant, stonden ze. Vier linden, bij elkaar, en Jacoba van Beieren zou ze geplant hebben. Dendrologisch onderzoek wees echter uit, dat ze aan het eind van de achttiende/begin negentiende eeuw zijn geplant. Vier op een kluitje, aan weerszijden van de smalle landweg naar Goes elk twee. Het was een fraai gezicht. Men vertelt wel, dat ze de grens markeerden tussen de ambachtsheerlijkheid Kloetinge en die van 's-Gravenpolder, maar of dat exact klopt, weten we niet. In de jaren 1914-1918 konden de bomen ternauwernood worden gered van de ondergang. De gemeente 's-Gravenpolder had ze al bijna verkocht voor brandhout, waaraan toen grote behoefte bestond, maar de provincie Zeeland stak daar een stokje voor uit oogpunt van cultuurbehoud. In de jaren zestig, toen alles dat oud was, uit was, werden de bomen zonder pardon gerooid ten behoeve van de vooruitgang, die vaak ook achteruitgang is. In 1949 was daar nog geen sprake van.

 

En twee pachters van gronden in de onmiddellijke omgeving van de vier linden, verzochten toen aan de eigenaar, de Hervormde Kerk van 's-Gravenpolder, of ze in die grond drainagebuizen mochten leggen. Een verbeterde waterafvoer moest zo tot hogere opbrengsten van de akkers leiden. De ene had geen moeite met het schrijven van een briefje. De andere wel. We zien hem voor ons, gezeten aan de tafel met een vel papier en een kroontjespen. Zijn knuisten waren beter geschikt voor de arbeid op het land dan voor het schrijven van een brief. Hij had bovendien maar zes jaar lagere school. Natuurlijk wist hij wat drainage was. Maar hoe schrijf je dat nu? En zo ging er een briefje uit met het verzoek om het land te mogen "traineren." En dat was misschien voor de lezers, de leden van de kerkvoogdij, toch duidelijker dan het briefje van zijn medepachter. Die schreef veel netter, maar die wilde het stukje land bij de Vier Linden "drineren."