Verkopen van grond

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Zeeland GE - ZE  |  Verkopen van grond

Verkopen van grond

Door Allie Barth.

 

Tegenwoordig verkoop je je huis of je grond via de notaris. Vroeger was dat niet het geval. Toen kocht en verkocht je voor het stads- of dorpsbestuur. Zowel bij de notaris als bij het schepencollege moest en moet je daarvoor betalen. Dat was vroeger ook al zo. Soms kom je in de archieven daarbij wonderlijke dingen tegen. Normaal werd verkocht tegen een som geld. Maar in 1729 werd er in de Selnissepolder onder 's -Heer Arendskerke een stuk grond voor 25 eieren verkocht. Was hier sprake van een grap of een weddenschap? Daar blijkt uit de akte niets van. Het zal eerder uit armoede zijn geweest.

 

Uit andere bronnen weten we dat het in de eerste jaren van de achttiende eeuw slecht ging in de landbouw. Vooral op Noord-Beveland werd een groot aantal boeren van de boerderij gezet omdat ze de pacht niet meer konden betalen, of, in geval van eigendom, omdat ze gewoon geen geld meer hadden om aan hun verplichtingen te voldoen. De openbare verkoopakten van dergelijke boerderijen geven een aardig beeld van de inventaris van zo'n boerderij. In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd voor de notaris ook een verkoop verleden van een stukje grond in Wolphaartsdijk. Dat werd betaald met een lakenset! Geld kwam er niet aan te pas. De verkopers moeten daar dringend om verlegen hebben gezeten. In de volksmond kreeg dat stuk land gedurende enige tijd de veldnaam: de slaeplaekens. Nu bestaat deze volksnaam niet meer. Op dat punt zijn we trouwens de meeste veldnamen kwijt geraakt. Dat heeft te maken met het verdwijnen van de landarbeider.