Verkiezingstijd

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Driewegen  |  Verkiezingstijd

Verkiezingstijd

Door Allie Barth

 

Ik vertel u lekker toch niet op welke partij ik volgende week woensdag ga stemmen. Misschien ga ik wel voor blanco. Dat het is jammere van stemmachines. Je kunt niet meer zoals vroeger onbeperkt vakjes rood maken als je van je politieke afkeer wou blijk geven. Hoe overzichtelijk was het vroeger toch allemaal. Dat worden we gewaar in het dorpje Driewegen in de Zak van Zuid-Beveland in juli 1904. Toen verzocht M. Pols, secretaris van de afdeling Goes van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij aan het gemeentebestuur om het gebruik van een schoollokaal voor het beleggen van een openbare vergadering van de partij, vanzelfsprekend met het doel om zieltjes en stemmen te winnen. De burgemeester bracht het verzoek in de gemeenteraad ter sprake, maar die voelde er niets voor en besloot afwijzend op het verzoek te beslissen.

 

Een kil aandoend antwoordbriefje was voldoende. Geen wonder overigens, want in de gemeenteraad hadden de grote boeren het voor het zeggen en die vonden dat arbeiders hun mond moesten houden en aan 't werk moesten gaan. Gans anders was de gang van zaken toen er op 12 januari 1905 een verzoek binnen kwam van de Centrale Vrijzinnige Kiesvereniging te Goes om het gebruik van een schoollokaal. Het bestuur van deze kiesvereniging was van plan meerdere avonden van het schoollokaal gebruik te maken voor het houden van politieke voordrachten. De burgemeester gaf aan de raad het advies om een positieve beslissing te nemen. En mochten de Anti-revolutionairen of de liberalen ook van dergelijke bijeenkomsten willen houden, dan was dat geen probleem. Alle raadsleden stemden voor het in gebruik geven van het schoollokaal. Het ging in dit geval om gevestigde politieke partijen, waarvan ze zelf ook lid waren.