Strooien met folders

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Zeeland GE - ZE  |  Strooien met folders

Strooien met folders

Door Allie Barth

  

In 1937 werden er verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Van de uitslag is vooral bekend geworden, dat de NSB een zware verkiezingsnederlaag leed. Op dinsdag 25 mei van dat jaar, een dag voor de verkiezingen, stond de politieman van Schore op Zuid-Beveland te surveilleren op de Westelijke Zandweg van het dorp toen hem zo tegen 11.30 uur een vrachtauto passeerde, die getooid was met reclamebiljetten van lijst 2, de SDAP. Toen de auto de politieman passeerde vlogen er tientallen rode biljetten om hem heen met de tekst: "Stemt 26 mei lijst 2, Ter Laan, J." De man rook werk, stapte op zijn dienstfiets en racete de auto achterna. Na 100 meter had hij de vrachtwagen ingehaald, waarop hij een stopteken gaf. In de kabine van de auto zat de chauffeur en een "als heer gekleed persoon." Op de open laadbak zat nog een man met een grote papieren zak, die vol folders zat. De agent deelde de mannen mee, dat ze de Algemene Politieverordening van Schore en de Verordening tot het weren van inbreuken op natuurschoon van de provincie Zeeland overtraden.

 

Maar met grote stelligheid ontkenden zij op en in de auto dat zij folders rondstrooiden. Het was misschien wel mogelijk, dat er zo nu en dan wat folders van de auto afwoeien, maar zomaar rondstrooien? Ze zouden het, als oppassende burgers, niet durven. Het verkiezingsmateriaal moest aan de inwoners worden aangeboden. Dat betekende aanbellen bij de mensen en beleefd een folder aanbieden. Maar de agent liet zich niet om de tuin leiden en nam de zak met folders in beslag. De SDAP-ers kregen een verbaal dat klonk als een klok en om bewijs van het strooien te krijgen, liep de politieman de route van de vrachtwagen af, waar hij meer dan honderd folders opraapte. Ze lagen werkelijk overal. De brugwachter bij het Kanaal door Zuid-Beveland kwam wat later ook met een stapel aandragen. De vrachtauto had namelijk voor de brug moeten stoppen, aldus de verkiezingsfanaten de gelegenheid biedend om ook daar met folders te strooien. We weten niet of de inwoners van Schore onder de indruk zijn gekomen van de politieke actie van SDAP-ers die uit Oost-Souburg en uit Goes kwamen. We kunnen dat niet nagaan omdat het overgrote deel van het archief van Schore in mei 1940, bij de inval van de Duitsers is verbrand.