Schapenbotje

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Zeeland GE - ZE  |  Schapenbotje

Schapenbotje

Door Allie Barth

 

Op 3 januari 1765 werd Adriaan Smallegange te Driewegen begraven. Hij was ingeland van het polderbestuur en dus een belangrijk man. Na afloop van de ter aardebestelling hield men het zogenaamde lijkmaal. Daarbij kwamen niet alleen broodjes op tafel! De dominee van het dorp, Wilhelmus Lokermans pakte na afloop zijn pijp en zag dat deze nodig eens schoongemaakt moest worden. Hij vroeg aan Gerrit Noels, de chirurgijn van het dorp en dus ook niet de eerste de beste om een houten pijpenragertje. De man gaf de predikant zijn rager, deze keek het houtje verbaasd aan en sprak ten aanhoren van de andere aanwezigen: " Meester, dat in immers dat beentje dat gij uijt den dominee van Ellewoutsdijk's bil gehaald hebt?" Noels antwoordde daarop; "mijnheer, u kent toch wel het verschil tussen een houtje en een beentje?" Maar de predikant antwoordde: "ik zegge, dat gij een schapenbeentje van uw huijs, dat uw kinders afgekloven hebben, want de tanden staan er nog in, hebt meegenomen naar Ellewoutsdijk, nadat 't accident met den dominee geneezen was en dat gij tegen den dominee hebt gezegd, daer meijn heer, daar is 't beentje dat ik uit uw accident gehaald hebbe". De chirurgijn vroeg of de predikant van Ellewoutsdijk dat verhaal rondvertelde, waarop diens Driewegense college zijn woorden nog eens vertelde en hij besloot met de woorden: "en zoo haelt men de menschen 't geldt uit den zak." Die belediging was onaanvaardbaar voor de chirurgijn en daarom sleepte hij de dominee voor 't gerecht. Hij voelde zich in zijn eer en goede naam aangetast en eiste dat Lokermans zijn beschuldiging zou intrekken. Als straf zou de predikant een bdrag van 100 guldens aan het armbestuur moeten betalen. De dominee gooide het ijlings op een akkoordje met de chirurgijn. Hij gaf ruiterlijk toe fout te zitten met zijn beschuldiging en noemde Noels een man van eer en een bekwaam geneeskundige. De zaak liep aldus met een sisser af.