Rumoer in krabbendijke

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Krabbendijke  |  Rumoer in krabbendijke

Rumoer in krabbendijke

Door Allie barth

 

In de huidige gemeente Reimerswaal, waarvan Krabbendijke onderdeel is, beleeft men politiek gezien, roerige tijden. Trouwe lezers van de PZC weten waarover het gaat. Omroep Zeeland berichtte erover. De commissaris der koningin bemoeide zich ermee. De PZC had het deze week over een politieke ijstijd in Oost-Zuid-Beveland. Politieke oprispingen deden zich echter om de zoveel tijd altijd wel voor, in heel Zeeland. In dat opzicht is er niets nieuws onder de zon. Misschien kijken we gewoon te weinig in de spiegel die de historie ons voorhoudt. Ter lering ende vermaeck daarom onderstaand verhaal. Tijdens het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard in januari 1937 was het overal zonder problemen feest in Zeeland, behalve in Krabbendijke. Wethouder De Kok, die namens de SGP zitting in de raad had, trad op als loco-burgemeester en verbood de festiviteiten zich daarbij beroepend op zijn principes. Een groot deel van de dorpelingen stond pal achter de wethouder, maar een even groot deel nam het niet en schakelde de commissaris der koningin in.

 

Deze wist de wethouder ervan te overtuigen dat het houden van een feest ter gelegenheid van een koninklijk huwelijk geenszins strijdig was met het algemeen of bijzonder belang en ten langen leste ging het feest wel door. Vooral de Middelburgse Courant bleek gebeten op de raad en het college van B en W van Krabbendijke en greep toen, in 1937, vrijwel elke gelegenheid aan om Krabbendijke minder fraai in het nieuws te brengen. Zo nu en dan gaven de bestuurders de krant ook de gelegenheid om kwaad nieuws te brengen. Op 20 maart van dat jaar bracht de krant naar buiten, dat de ambtenaar De Kam benoemd zou worden tot agent der arbeidsbemiddeling. Het college van burgemeester en wethouders stelde de raad voor om tot benoeming over te gaan. De Kam was een goed ingewerkte kracht en was in zijn vorige gemeente Ellewoutsdijk ook al agent der arbeidsbemiddeling geweest.

 

De juiste man op de juiste plaats dus. Maar uit de schriftelijke stemming bleek dat met vier van de zeven stemmen ene heer Nieuwenhuijzen was benoemd. Die vier stemmen kwamen van de SGP. Gevraagd naar de reden om deze persoon te benoemen verklaarde de fractievoorzitter dat men hem benoemd had omdat hij staatkundig gereformeerd was. Zijn beroep was elektricien. De krant uitte zijn afgrijzen over deze handelwijze, maar nogmaals ook in politieke zin is er overal in Zeeland niets nieuws onder de zon!