Maneblussers, steenkapers en flessetrekkers

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Zeeland GE - ZE  |  Maneblussers, steenkapers en flessetrekkers

Maneblussers, steenkapers en flessetrekkers

Door Allie Barth

 

Je hoort er vandaag niet veel meer over, maar vroeger hadden de inwoners van bijna elke stad een bijnaam. Inwoners van Vlissingen werden flessentrekkers genoemd. In het wapen van de stad komt een fles voor. Het was natuurlijk niet bepaald een vleiende bijnaam. Middelburgers werden maneblussers genoemd. Eens in het vroege donker scheen de maan bloedrood aan de hemel. Toen de Middelburgse nachtwacht die maan rood door de ruitjes van de Lange Jan zagen schijnen, raakten ze in paniek en meenden dat de toren in brand stond. Alle poorters werden gewekt en moesten met brandemmers naar de toren komen. Toen bleek algauw dat er niets aan de hand was. Inwoners van Zierikzee werden steenkapers genoemd. In de zeventiend eeuw verbreidde zich het gerucht door het stadje, dat er een Duinkerker kaper voor de ingang van de haven lag. Heel Zierikzee in rep en roer! In allerijl werden er twee schepen bemand, die er op uit trokken om de kaper te verjagen. De mannen op de scheepjes kwamen terug met de mededeling dat er helemaal geen Duinkerks voor de haven lagen. Er lag slechts een schuit, geladen met stenen. De Zeeuwen hadden er vroeger een versje voor: Drie Middelburgers, twee kooplui, Drie Vlissingers, twee strooplui, Drie Veerenaars, twee nassaului, Drie Goesenaars, twee bouwlui, Drie Zierikzee-enaars, twee advocaten, Drie Tholenaars, twee soldaten.