Kerkelijk leven in 's-Heerenhoek

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  's-Heerenhoek  |  Kerkelijk leven in 's-Heerenhoek

Kerkelijk leven in 's-Heerenhoek

Door Allie Barth

 

Vandaag de dag is 's-Heerenhoek een volslagen katholiek dorp. Zo'n beetje het enige waar op on-Zeeuwse wijze jaarlijks carnaval wordt gevierd. De inwoners uit 1710 van Calishoek, zoals 's-Heerenhoek vroeger ook wel werd genoemd, zouden dat met afgrijzen bekeken hebben. Want vroeger was het dorp geheel protestant. Pas eind achttiende eeuw zou de katholisering beginnen. Wij houden ons met de gang van zaken uit 1710 bezig. Predikant was toen Jacob Verpoorte en hij had niet alleen de herderlijke zorg over de inwoners van zijn dorp, maar ook over die van Nieuwdorp, dat toen geen eigen kerk had. Waar hield ds. Verpoorte zich met zijn kerkenraad in dat jaar allemaal mee bezig.

 

Voordat er Heilig Avondmaal werd gehouden deed de predikant met een ouderling altijd een rondgang door zijn gemeente om te bezien of iedereen wel kon en mocht deelnemen aan dit sacrament. Op 4 januari deelde hij mede, dat diverse gemeenteleden, die ruzie met elkaar hadden gehad, zich hadden verzoend, maar Rochus Janse van de Noordweg had de dominee wel een kwartier lang uitgescholden voor alles wat mooi en lelijk was, wat hij lankmoedig had verdragen. In die kerkenraadvergadering leende de dominee geld van de diaconie, op interest. Op 30 maart bleken Jan Quinten en zijn vrouw als kat en hond samen te leven, Janneken

 

Onderdijk maakte er gewoonte van om dronken uit de kroeg te komen. Janneken Rochus, de vrouw van Cornelis Verbergh mocht niet deelnemen aan het Heilig Avondmaal omdat zij drie maanden na haar huwelijk al een kind had gekregen en smid Jan Gillissen werd gecensureerd omdat gebleken was dat hij "in hoererij" met zijn dienstmeid had geleefd. Hij was daarmee nog niet zo lang getrouwd. Op 15 juni bleek dat Cornelia Janse had gedanst in de herberg van Heinkenszand, tijdens de kermis daar, en dat terwijl zij op 9 april aangenomen was als lidmaat. Jannes Franse was er ook geweest en had zich dermate bedronken, dat hij niet meer kon lopen. Elisabeth Clouckaert had onder invloed van drank en kermis verschrikkelijk lopen vloeken. Ze werden alle afgehouden van het avondmaal. Op 28 juni besloot de kerkenraad om de wijn, die overbleef na het houden van het avondmaal, niet meteen op te drinken, maar daarmee te wachten tot na de tweede kerkdienst en dat te doen in de woning van de predikant. Maar men zou geen wijn meer kopen bij weduwe van Duuren, omdat die slecht spul had geleverd. Het is duidelijk: er is niets nieuws onder de zon.