In dracht

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Zeeland GE - ZE  |  In dracht

In dracht

Door Allie Barth.

 

Uw archivaris is inmiddels al zo oud, dat hij nog weet, dat talloze mannen en vrouwen de Zeeuwse klederdracht droegen, zeker op het dorpje waar hij woonde. Maar ook toen hij op vijfjarige leeftijd naar Middelburg verhuisde, liepen er in de stad nog voldoende mensen in dracht rond en niet alleen op de donderdagse markt. Mijn ouders waren bevriend met twee oude dames, die onder de Oostkerk woonden en die beiden nog niet op z'n burgers gekleed gingen. Dat is nu alles grotendeels voorbij. Zelfs in de rust- en verpleeghuizen kom je nog maar zelden dames in klederdracht tegen. Mannen al helemaal niet meer.

 

We hebben nog slechts de musea, waar drachten op poppen worden getoond en er zijn van die verenigingen, die op jaarmarkten, schapenscheerfeesten en dergelijke al klompendansend in dracht de mensen vermaken. Hoe deden die dames en heren dat vroeger toch allemaal? Het moet toch veel tijd gekost hebben, voordat je op z'n zondags naar de kerk kon gaan. En hoe moet dat allemaal gegaan zijn, als je als in klederdracht gehulde vrouw naar de dokter moest? Nu daar zijn wel wat anecdotes over bekend. Zo kwam er lang geleden zo'n vrouw bij de dorpsdokter. Met andere dames in de wachtkamer praten over alledaagse dorpse weetjes.

 

Daar ging het belletje. Ze liep de behandelkamer, waar de dokter even opkeek van zijn papieren en sprak: "Dag vrouw Kievit, trek uw broek alvast maar uit, ik kom zo" en de man schreef verder. Vrouw Kievit bleef echter staan, kreeg een rood hoofd en zei niets. Na enige ogenblikken, sprak de dokter al schrijvend en enigszins ge-ergerd: toe vrouw Kievit, ik heb niet heel de dag de tijd en u hoeft toch niet van me te schrikken. Ik heb al zeven kinderen bij u gehaald. De vrouw antwoordde, vanzelfsprekend in dialect, zeer verlegen: maar dokter, u weet toch dat ons soort mensen geen broeken draagt!