Gevat

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Zeeland AA - GE  |  Gevat

Gevat

Door Allie Barth.

 

Enkele rooms-katholieke orden van geestelijken hadden vroeger niet zo'n beste naam. Van de orde der Dominicanen sprak men wel als de "domini canes", de honden van de Heer om aan te geven dat ze wat al te streng waren in het propageren van de enig ware Kerk. Ketters moesten volgens hen worden omgebracht. Rooms-katholieken moesten vooral katholiek blijven. Hetzelfde gold voor de Jezuietenorde. Ook dat was een strenge orde. In zeventiende eeuws Nederland - de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden - waar de "staatsgodsdienst" protestants was, circuleerde enige tijd de volgende grap. Een jezuiet bezocht eens een Joodse vrouw, niet met het oogmerk om haar tot de enig ware godsdienst te bekeren, maar met het verzoek om met haar naar bed te mogen gaan. Het gevatte antwoord van de Jodin was: "Och, mijnheer, varkensvlees is mij verboden."