Getij zat tegen

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Goes AA - ME  |  Getij zat tegen

Getij zat tegen

Door Allie Barth

 

Kort na nieuwjaar 1555 kwam de twintigjarige Pieter Jacob Verlandts, alias Pierken van Horen in gezelschap van vijf andere Vlamingen op Walcheren terecht. De zes hadden kwaad in de zin en toen ze in Meliskerke waren aangekomen gingen ze naar het huis van de boer Laurens Andriessen. Daar bleken alle deuren goed gesloten te zijn, maar via een raampje gelukte het om binnen te komen, een voor een. Binnengekomen, werd met behulp van kaarsen licht gemaakt, waarna ze met veel geweld de boer, zijn vrouw en de inwonende meiden en knechts uit bed haalden en knevelden. De boerin werd zo bang gemaakt, dat ze vertelde waar het geld verborgen was.

 

Ook alles wat op slot zat, moest ontsloten worden. Alle kasten werden doorgesnuffeld. Wat de boeven niet konden gebruiken, werd op de grond gegooid. Geld, kleren, gouden voorwerpen werden ingepakt en meegenomen. Tegen het lichten van de morgen vertrokken ze. Ze wisten echter niet dat Laurens Andriessen erin geslaagd was zich los te maken. Hij ging de mannen behoedzaam achterna. Toen ze in Arnemuiden waren aangekomen, huurden ze een schip dat naar Bergen op Zoom zou varen. Ter hoogte van het Sas van Goes kon het schip wegens afgaand water niet verder komen. Daarom meerde de schipper aan bij het havenhoofd.

 

De mannen gingen aan land en vonden dat ze in Goes ook wel eens rond konden kijken. Laurens Andriessen ging ook aan land en waarschuwde de baljuw. Deze nam Pieter gevangen. De anderen konden ontkomen. Pieter van Horen kwam op de pijnbank terecht en bekende de begane misdaden. Hij werd op het schavot op de Grote Markt onthoofd. ZIjn lichaam werd naar het schor bij de haven gebracht waar het op een rad werd neergelegd. Het hoofd werd op een stok geplaatst, boven het lichaam. Een galg met een koord completeerde het geheel. Vreemdelingen die in Goes zouden aankomen, werden op die manier gewaarschuwd geen gekke dingen te doen. Want dat zou hen dan slecht kunnen bekomen.