Dief en Diefjesmaat

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Kats  |  Dief en Diefjesmaat

Dief en Diefjesmaat

Door Allie Barth

 

Het Noord-Bevelandse dorp Kats in de 19e eeuw was een oase van rust en stilte, als we de schriftelijke bronnen moeten geloven. Een goed geordende samenleving van een paar honderd inwoners. De grote boeren hadden het er voor het zeggen. De rest moest naar hun pijpen dansen. Voor 1851, toen de gemeentewet van kracht werd, was de gemeenteraad eigenlijk een orgaan dat zichzelf aanvulde. Er was een rooster van aftreden en als een lid aan de beurt was, dan werd de mening van de ambachtsheren gevraagd. Hadden die geen bezwaar tegen herbenoeming, dan volgde een voorstel aan het provinciaal bestuur dat het lid opnieuw benoemde. Zo bleven de leden jarenlang op hun post. In 1844 ging het mis. Enkele jaren daarvoor was er voor het eerst een middenstander in de raad benoemd, de timmerman Cornelis Eversdijk.

 

Hij paste zich duidelijk aan bij de rest van het hoge gezelschap en kon goed met burgemeester Pieter Verschuure, één van de grote boeren, overweg. Maar ook hij ondertekende in februari 1844 een brief aan de provinciale overheid met beklag over de handelwijze van de burgemeester. Er traden twee raadsleden af en deze zouden vanwege hun hoge leeftijd niet meer terugkeren. Verschuure nam zonder zijn collega-raadsleden te raadplegen contact op met de ambachtsheren en die bleken tegen zijn voorstel om nieuwe raadsleden te benoemen geen bezwaar te hebben. De zittende raadsleden hadden die wel. Slechts met de namen van I. Braamse en A. Markusse konden ze instemmen. K. Verhulst was maar een kleine landbouwer met een groot gezin en daardoor per definitie ongeschikt.

 

J. de Looff vonden ze een notabel mens, maar onbekwaam om raadslid te kunnen zijn. A. Meulenberg en M.P. Leendertse waren kerkelijk lid van Colijnsplaat en in Kats waren ze bijkans vreemdelingen. Verschuure kreeg het verwijt teveel op de solo-toer te gaan. De gemeenteraad hield bijna nooit vergaderingen. De burgemeester was diep gegriefd. Hij was er niet achter gekomen wie de brief geschreven had, maar een vriend van orde in een geregeld bestuur was die zeker niet. Hij gaf aan weinig heil te zien in overbodige vergaderingen van de raad en wat het voorstel voor de benoeming van nieuwe raadsleden betrof, de ambachtsheren waren akkoord en daar ging het volgens Verschuure om. De provinciebestuurders waren not amused en zo maakte de districtscommissaris zijn opwachting, die het reilen en zeilen van de gemeente aan een nauwgezet onderzoek onderwierp.

 

Hij kwam tot de conclusie, dat de burgemeester wel heel erg solistisch optrad en zich niet had ontzien om te spelen met de gemeentelijke financiën. Als er voor de gemeente wat te doen was, dan schakelde hij het raadslid-timmerman Eversdijk in, maar die moest een deel van het geld dat hij voor zijn nota=s ontving, doorsluizen naar Verschuure. Er kwamen bovendien rekeningen van Eversdijk bij de gemeente binnen voor timmerwerk, dat niet eens gedaan was. Verschuure had van Eversdijk in totaal het voor die tijd aanzienlijke bedrag van honderdveertig gulden ontvangen. Dat was zo=n beetje het jaarloon van een arbeider. In augustus 1844 schorste het provinciaal bestuur de burgemeester en ook het raadslid Eversdijk kon vertrekken, nadat ze eerst de financiële kant met de gemeente in het reine hadden moeten maken.

 

Wethouder Schipper en gemeentesecretaris Schrier kregen de opdracht om uit te leggen, waarom ze de burgemeester geen tegenspel hadden geboden. De wethouder moest de betalingsopdrachten immers mede ondertekenen. Schipper=s brief is bewaard gebleven. Hij putte zich uit in verontschuldigingen. Hij had de mandaten inderdaad ondertekend, maar niet om zichzelf te bevoordelen. Bovendien was burgemeester Verschuur meer bekend met de gemeentelijke zaken, dan hijzelf. Schipper had meer verstand van ploegen en zaaien. Als hij van die slechte streken had geweten, dan had hij wel geweigerd om te ondertekenen. En in >t vervolg zou hij beter opletten. Hij hoopte dat het provinciaal bestuur hem zou willen vergeven. Schier, die ook nog secretaris van Kortgene was, kreeg ontslag. Het hoe en waarom weten we daar niet van. Verschuure kon vertrekken als burgemeester. Na zijn schorsing kreeg ook hij ontslag.