Brand in Baarland

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Baarland  |  Brand in Baarland

Brand in Baarland

Door Allie Barth

 

 

Baarland, een klein dorpje in de Zak van Zuid-Beveland. Een paar honderd inwoners, maar enkele imposante gebouwen, zoals de Hervormde Kerk en de resten van twee kastelen! In de toegang tot de kerk zitten nog twee schandstenen, die vroeger kijvende vrouwen voor straf moesten dragen. In het dorpswapen een beer, vandaar de bijnaam voor de schandstenen: de kloten van de beer! In 1883 brandde er de gemeenteherberg af. Zodra men in de gaten had, dat het gebouw brandde, riep de directie van het brandwezen de (plicht)brandweer op om te gaan blussen. De brandweerlui van Oudelande en Hoedekenskerke werden ook opgeroepen. Duurt het nu al vaak te lang voordat de brandweer er is, vroeger was dat natuurlijk nog veel erger. In Hoedekenskerke, Kwadendamme en Oudelande moest men de kerkklok luiden om de brandweerlui te wekken. Er was geen houden aan.

 

Het hele pand brandde af, waarbij de inventaris en de archieven van de gemeente, van de kerk en van enkele polders verloren gingen. Het was geen wonder dat het pand niet te behouden bleek. Het brandweermateriaal, zoals pompen en slangen, bleek waardeloos te zijn. Pompen deden het niet of niet goed en slangen bleken lek te zijn. Men probeerde nog wel met emmers te blussen, bijna het hele dorp deed mee, maar dat systeem werkte al helemaal niet. Het duurde enkele uren voordat alles was afgebrand. Verversingen konden niet aan de brandweerlui van Hoedekenskerke, Kwadendamme en Oudelande worden aangeboden, want dat was in strijd met de Drankwet! Men bedankte de mannen die zo geholpen hadden en beloofde in voorkomende gevallen hulp en bijstand. En de oorzaak van de brand? Onbekend. Een peuk in een prullenbak? We weten het niet. Vrijwel zeker was er een inbreker in het pand aan de gang. Die vluchtte naar de zolder en verbrandde daar. De directie van de brandweer voelde zich daarvoor niet verantwoordelijk. Die was niet op de hoogte van de aanwezigheid. De brandweerman Hoogvliet had nog zijn best gedaan de man te redden, maar dat was niet gelukt.