Beledigen van een gemeentebestuur

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Wolphaartsdijk  |  Beledigen van een gemeentebestuur

Beledigen van een gemeentebestuur

Door Allie Barth

 

 

Op 21 juli 1873 waren er in Wolphaartsdijk verkiezingen voor een lid van de gemeenteraad en dat gaf binnen het plaatselijk bestuur nogal een schok. Er was op zeker moment nogal wat manvolk in het stemlokaal (vrouwen mochten toen nog niet stemmen), waar de uitslag van de verkiezingen werd bekendgemaakt, toen het adspirant raadslid Jan Noteboom in bijzijn van collega-raadsleden en publiek van leer trok tegen zijn medebestuurders. Daarmee was het prestige van de raad in het geding. Noteboom bleek na een periode van enkele jaren weer in de raad gekozen te zijn en verklaarde, grimmig lachend tegenover zijn collega's: "Ik ben blij, dat ik er door ben, verleden jaar had ik er niet om gegeven. Met je zessen heb je me er nu niet uit kunnen gooijen"! Hij draaide zich om naar het publiek in het vertrek en verkondigde luid en duidelijk, dat al het geknoei en gekonkel in de raad afgelopen zou zijn. Hij zou alles aan de kaak stellen in openbare vergaderingen van de raad. De burgemeester, hulpofficier van justitie, liet enkele van de mannen, die het verhaal gehoord hadden bij zich komen en ondervroeg hen. Matthias de Kater kon het verhaal bevestigen. Jan op't Hoff, die er ook bij was, had niets verstaan van wat er gezegd was, want hij was hardhorend. De 77-jarige Adrie Thorenaar kon er nog aan toevoegen dat Noteboom met zijn vuist op tafel had geslagen en tegen de gemeentesecretaris had gezegd: "Ik zou maar opassen, mannetje, iedereen weet dat er in de gemeenteraad geknoeid is." Andere mannen konden getuigen dat er over knoeien gesproken was. Gemeentesecretaris Weststrate bevestigde het verhaal en voegde er aan toe dat hijzelf tegen Noteboom had gezegd: "ik maak hier aantekening van en zal er de burgemeester van kennis geven." Daarop had de triomfantelijke Noteboom gezegd: "Teken maar aan, ik zal die knoeierijen bewijzen". Dat werd nadien een gezellige periode in de gemeenteraad van Wolphaartsdijk.