Bedplasser

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Verhalen  |  Zeeland AA - GE  |  Bedplasser

Bedplasser

Door Allie Barth

 

Humor uit de zeventiende eeuw! Een gezelschap mannen ging op reis van Vlissingen naar Breda. Dat deed je toen niet in een dag. In Bergen op Zoom aangekomen zocht men een herberg op om te overnachten. Een van de mannen, de lolbroek van het club, deelde heimelijk aan de waardin mee, dat Jan Anthonissen een bedplasser was. De vrouw bedankte hem en zou maatregelen nemen. Toen het slapenstijd was, vertelde ze de man botweg, dat hij die nacht in een stoel moest slapen wegens gebrek aan bedden. Dat vond Anthonissen vanzelfsprekend niet leuk, maar de vrouw hield voet bij stuk. De volgende morgen, na slecht geslapen te hebben en vroeg wakker, vroeg hij aan de waardin waarom hij nu in een stoel had moeten slapen. Hij begreep er niets van. Hij had toch geen schurft! Nee, antwoordde de vrouw, uw compaan deelde me mee, dat u 's nachts nog in het bed watert. Vandaar. Welnu, sprak Jan, de stoel is droog. Het is gewoon niet waar. Wie heeft dat tegen u gezegd. Toen hij de naam van zijn vriend vernomen had, ging hij naar hem toe en voerde een gesprek met hem, totdat deze zich voor zijn morgengevoeg moest verwijderen. Menselijk, niet waar? Onze zogenaamde bedplasser pakte de lampetkan en goot die in het bed leeg. Vlug liep hij toen naar beneden en vertelde de waardin dat ze moest opletten, omdat de man die hem verraden had, zelf aan bedwateren leed. Onze grapjas kwam niet weg zonder de schade te betalen.