Jaar 2015

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 2010 - heden  |  Jaar 2015

Jaar 2015

Datum Gebeurtenis
1 januari 2015 Invoering nieuwe maatregelen inzake betaald parkeren. Hieruit vloeit o.m. voort dat op sommige lokaties na 15.00 uur gratis kan worden geparkeerd.
5 januari 2015 Gemeente Goes gaat een bedrag van 35.000 Euro investeren om akten van de Burgerlijke Stand te digitaliseren.
12 januari 2015 Aan de Frambozestraat zal Aannemingsbedrijf Van der Poel binnenkort een complex van 8 zgn. "levensbestendige" woningen gaan bouwen.
De woningen zullen voorzien worden van energiezuinige snufjes als zonnepanelen, hoogwaardige isolatie en luchtwarmptepomp.
Naar verwachting zullen de woningen nog dit jaar gereed komen.
14 januari 2015 Bij een computerinloop voor 55+ers in Wijkgebouw De Spinne wordt de vernieuwde website van de gemeente Goes gepresenteerd.
15 januari 2015 Er wordt bekendgemaakt dat de Oosterkerk, die een grondige renovatie ondergaat, voortaan Vredeskerk zal gaan heten. Als gevolg van de renovatie zal de ingang verplaatst worden van de J.D. van Mellestraat naar het pleintje aan de zuidzijde van het gebouw. Dit pleintje zal de naam Ds. Van der Vegtplein krijgen (zie ook 18 april 2015).
20 januari 2015 Na een proefperiode van enkele maanden gaat het Buurtpreventieteam Goese Polder officieel van start.
20 januari 2015 Er wordt bekendgemaakt dat autodealer Auto Adria faillissement heeft aangevraagd.
24 januari 2015 In de ochtend zijn de wegen als gevolg van ijsregen spekglad.
26 januari 2015 Het hoofdriool in Goes-West wordt door Waterschap De Zeeuwse Stromen voorzien van een levensduurverlengende "beschermkous". Met deze methode behoeven praktisch geen graafwerkzaamheden te worden uigevoerd en de levensduur van het riool kan naar verwachting met 50 jaar verlengd worden.
29 januari 2015 Start van Poëzieweek met o.m. Gedichtenroute, georganiseerd door de Stichting "Een Nieuwe Wind". Deze stichting zal gedurende de Poëzieweek ook flash-mobs organiseren in café's en restaurants.
2 februari 2015 Het verkeer ondervindt veel last van sneeuw en hagel.
4 februari 2015 Afsluiting Poëzieweek in boekhandel "De Koperen Tuin".
5 februari 2015 Er wordt bekendgemaakt dat het schoolgebouw aan de Bergweg op korte termijn belangrijke reparaties moet ondergaan omdat er diverse constructiefouten aan het licht zijn gekomen, o.m. aan het voegwerk in de gevel boven de ramen op de 2e verdieping. Er is bij de gemeente een spoedprocedure in gang gezet in het kader van de verordening van de onderwijshuisvesting.
7 februari 2015 In "'t Beest" speelt Racoon enkele nummers van hun binnenkort te verschijnen CD "All in good time".
17 februari 2015 Restaurant De Stadsschuur zal toch weer open gaan. Er wordt medegedeeld dat Raymond Nicodem de zaak zal gaan voortzetten.
In december 2014 ging het etablissement dicht (zie 9 december 2014)
17 februari 2015 Voor garage Auto Adria met vestigingen in Goes en Zierikzee blijkt geen doorstart mogelijk, zo maakt curator Benne van Leeuwen bekend.
26 februari 2015 I.v.m. technische problemen zal de Ringbrug tot nader order voor het scheepvaartverkeer gesloten blijven.
1 maart 2015 Grote wijzigingen in het busnet rond Goes: de stadslijn 180 wordt opgeheven en gedeeltelijk vervangen door buurtbus 582 op het traject Wolphaartsdijk - Goes, die via de Goese Polder rijdt. Het oostelijk gedeelte van Goes is nu van openbaar vervoer verstoken. W.w.b. de verbinding met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis: lijn 185 vervalt ook en reizigers moeten nu gebruik maken van de lijn 225 (alleen tijdens de spitsuren) of buurtbus 595. Dit alles als gevolg van forse bezuinigingen op het ov in de provincie Zeeland.
6 maart 2015 Wethouder Jo-Annes de Bat opent de "Beweegtuin".
13 maart 2015 Voor de laatste maal worden vanuit het CBR-gebouw aan de Verrijn Stuartweg praktijkexamens verreden. Het gebouw, de voormalige tennishal, is verkocht aan muziekhandel Bax-Shop.
13 maart 2015 De rij-examens worden vanaf nu aangestuurd vanuit de nieuw betrokken ruimte in het Stadskantoor, waar waar eerst het UWV gevestigd was. Dit geldt voorlopig alleen voor de praktijkexamens.
16 maart 2015 Er wordt meegedeeld dat de Ringbrug m.i.v. Paasweekeinde (4/6 april) weer voor het scheepvaartverkeer bediend zal worden.
2 maart 2015 Vanaf nu worden de theoriexamens voor het wegverkeer geregeld vanuit het onlangs door CBR betrokken kantoor aan de M.A. de Ruyterlaan, in het Stadskantoor.
24 maart 2015 Hogeschool Zeeland kondigt aan t.z.t. een dependance in Goes te openen.
1 april 2015 Eén der stoomlocs van de SGB wordt per dieplader naar Limburg vervoerd om daar te worden tentoongesteld te worden in het Mijnmuseum. De lok deed ooit dienst bij de Mijn Oranje Nassau. Dit jaar organiseert het Mijnmuseum een tentoonstelling t.g.v het feit dat 50 jaar geleden de regering het besluit nam de kolenmijnen in Limburg te sluiten. Overigens gaat de lok slechts in bruikleen naar Limburg; na afloop van de expositie zal het weer naar Goes terugkeren.
8 april 2015 Aanvang renovatie Stadhuis. Men zal o.m. het natuursteen bij het bordes, daken en goten gaan aanpakken. Ook zal het nodige schilderwerk worden verricht. Aan het einde van het jaar hoopt men de werkzaamheden gereed te hebben.
8 april 2015 Er wordt bekendgemaakt dat de in Zierikzee gevestigde Renault- en Dacia-dealer Auto Kievit op korte termijn een filiaal zal openen in het pand van de onlangs failliet gegane Ford-dealer Auto Adria aan de Anthony Fokkerstraat. Dhr. J. Kievit hoopt rond 1 juli a.s. van start te gaan.
10 april 2015
11 april 2015 In Kattendijke wordt de gerestaureerde muziektent overgedragen door wethouder V.d. Reest aan Ed Kolmeyer, voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke.
17 april 2015 Stoomtrein Goes-Borsele krijgt de beschikking over een stoomkraan die in 1946 gebouwd werd door De Schelde in Vlissingen. De kraan is afkomstig van zusterorganisatie Stoomtram Hoorn-Medemblik.
18 april 2015 Opening van nieuwe Vredeskerk, voorheen Oosterkerk, door burgemeester Verhulst.  De kerk is ook gevestigd aan een nieuw adres: Ds. V.d. Vegtplein 2. Het nieuwe straatnaambordje wordt onthuld door mevr. Hettie Jiskoot, dochter van Ds. V.d. Vegt (zie ook 15 januari 2015).
23 april 2015 Striptekenaar Martin Lodewijk presenteert zijn nieuwe album in het Stadhuis.
23 april 2015 Bij een ongeval op de hoek Patijnweg/Oranjeweg raken vier personen gewond.
9 mei 2015 In het televisieprogramma "Opsporing Verzocht", uitgezonden via NPO 1 wordt o.m. aandacht besteed aan een zware mishandeling die op 1 februari 2015 plaatsvond op de Grote Markt. Hierbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond.
12 mei 2015 Bij de Stoomtrein Goes-Borsele wordt de op 17 april gearriveerde stoomkraan in gebruik genomen.
14 mei 2015 Na een week werken heeft de Vlissingse schlder John Schijf de oude muurreclame van kolenhandel Reijnhout op een zijgevel van een woning aan de Voorstad weer gerestaureerd.
19 mei 2015 Woningbouwcorporatie RWS maakt bekend dat op de kavel tussen Hollandiaplein, Naereboutstraat en Willem Barentszstraat, waar nu nog de voormalige Deltaschool en enkele kantoorgebouwtjes staan, een appartementencomplex gebouwd zal worden, bevattende 60 sociale huurappartementen. Men hoopt dat dit complex in 2017 gereed zal zijn.
20 mei 2015 Wethouder Jo-Annes de Bat reikt de sleutels uit aan de bewoners van acht nieuwe woningen aan de Joseph Lunslaan.
26 mei 2015 De Stichting Polak Potrafi organiseert een Poolse Dag in wijkgebouw De Spinne.
30 mei 2015 M.i.v. deze datum is de afdeling Publiekszaken van de gemeente Goes niet meer op zaterdag voor het publiek geopend.
1 juni 2015 Er wordt bekendgemaakt dat er op 27 juni a.s. weer een Nostalgische Dag zal worden georganiseerd.Dit evenement was in 2012 geschrapt, maar er bleef toch steeds veel vraag naar een dergelijk festijn. 
8 juni 2015 Wethouder Loes Meeuwisse opent geveltuintjesproject. Ze doet dit door een dergelijk tuintje in te planten aan de Agnesgang. Men gaat een proef nemen in de binnenstad en als het succesvol zal zijn wil men dit project ook in andere wijken gaan realiseren.
8 juni 2015 Op het terrein van Tovaal op sportpark Het Schenge wordt een touchrugby-toernooi gehouden voor derdeklassers van het Pontes College, Nehalennia en Christelijke Scholengemeenschap Walcheren.
10 juni 2015 Wijkfeest De Spinne.
13 juni 2015 Rolstoelhockeyers van Sportclub Gehandicapten Bevelanden geven demonstratie op Grote Markt.
13 juni 2015 Een Open Dag in het Asielzoekerscentrum wordt door honderden mensen bezocht.
13 juni 2015 Er wordt een noodstroom-aggregaat op het dak van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis geplaatst ter verbetering van de stroomvoorziening.
15 juni 2015 Naar bekendgemaakt wordt is het bedrijf Data Protectors, dat gevestigd is in de voormalige atoombunker in Kloetinge, failliet verklaard.
16 juni 2015
23 juni 2015 Dhr. Derk Alssema wordt genoemd als mogelijk opvolger van wethouder Jo-Annes de Bat, die deel zal gaan uitmaken van Provinciale Staten.
25 juni 2015 Start verbouwing van voormalige pand Aldi-supermarkt aan Oostwal. Er zullen hier drie aparte winkelruimten gerealiseerd worden.
29 juni 2015 De zomertentoonstelling Mural Art, georganiseerd door de Culturele Raad, gaat officieel van start. Onderdeel van deze tentoonstelling zijn tien beschilderde muren in de stad.
1 juli 2015
4/5 juli  Om geld in te zamelen voor de Stichting Hepie wordt de televisietoren in Goes opengesteld voor het publiek. De kaarten (10 Euro per stuk) zijn snel uitverkocht. De Stichting Hepie organiseert o.a. vakanties of weekenduitstapjes voor kinderen die om verschillende redenen sociaal zijn uitgesloten.
9 juli 2015 Tijdens de raadsvergadering deelt wethouder Loes Meeuwisse mee dat er mogelijk een buurtbusverbnding zal komen tussen Kattendijke en en Station Goes. Gedacht wordt een een route via Goes-Oost, sinds 1 maart jl.  van een busverbinding verstoken. Ook zouden 's-Heer Arendskerke en 's-Heer Hendrikskinderen bij dit project betrokken kunnen worden.
9 juli 2015 Installatie wethouder Derk Alssema, opvolger van Jo-Annes de Bat.
18 juli 2015 De Troelstralaan wordt enige tijd voor het verkeer afgesloten i.v.m. gesprongen wateleiding.
21 juli 2015 Het Historisch Museum de Bevelanden en Zeeuws Veilinghuis organiseren een taxatiedag in de Grote Kerk.
23 juli 2015 Er wordt een voetgangersbrug geplaatst tussen de Duivenstein in de wijk Mannee en Siemenwei in de Noordhoek.
24 juli 2015 In het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis woedt 's middags een kleine brand in een operatiekamer. Bij aankomst van de brandweer heeft de personeel het brandje al geblust.
2 augustus 2015 Woningbouwcorporatie kondigt aan dat ze tot 2017 totaal 154 woningen in de Matth. Smallegangesbuurt gaat opknappen. Het gaat om het vervangen van deuren en raamkozijnen, het aanbrengen van een nieuw ventilatiesysteem en dubbele beglazing.
7 augustus 2015 Op de Grote Markt wordt een gedenksteen onthuld t.g.v. 600 jaar Goese Kermis. De steen die aangeboden is door kermisorganisator John Ordelman, is voorzien van beeltenis van draaimolen met drie jonge ganzen. Het ontwerp is van Jan-Willem Hament.
12 augustus 2015 Troelstralaan opnieuw enige tijd afgesloten i.v.m. gesprongen waterleiding (zie ook 18 juli).
13 augustus 2015 de familie Hundersmarck stelt hun exotische tuin aan de Monnikendijk 43 in Kattendijke open voor het publiek. De tuin luistert naar de naam "Bamboemonnik". Men vindt er o.m. een uit basalt opgebouwde berg met waterval en diverse exotische planten en struiken.
15/16 augustus aanvang bouw van 13 energiezuinige woningen in wijk Mannee.
25 augustus 2015 Door een defect aan de bovenleiding rijden er een groot deel van de dag geen treinen tussen Goes en Vlissingen.
31 augustus 2015 Op de ijsbaan in Goes-Zuid gaat de eerste editie van het Poelpop-festival van start.
12 september 2015 Er wordt bekendgemaakt dat het aan de Amundsenweg gevestigde bedrijf Nuformer Projection failliet is. Het bedrijf was gespecialiseerd in 3d video-mapping.
12 september 2015 I.v.m. het zeer slechte weer gaat de "Beweegdag" niet door. Deze was georganiseerd door gemeente Goes en SMWO.
16 september 2015 In het clubgebouw van de Goese Mixed Hockey Club wordt de afscheidsrecepte gehouden van oud-wethouder Jo-Annes de Bat (zie ook 23 juni en 9 juli).
16 september 2015 I.v.m. werkzaamheden aan het spoor zijn dit weekeinde de spoorwegovergangen Oostmolenweg, Buys Ballotstraat en Kloetingseweg gesloten. 
19/20 september Poppodium 't Beest viert het 35-jarig bestaan.
26 september 2015 Wethouder Dirk Alssema en oud-wethouder Jo-Annes de Bat verrichten de openingshandeling van het vernieuwde clubgebouw van atletiekvereniging AV56 op sportpark Het Schenge.
26 september 2015 Aanvang sloop tankstations aan Deltaweg in de buurt van de Zandkreeksluizen. Vorig jaar zijn nieuwe tankstations geopend bij de afslag naar Noord-Beveland. De sloop zal ongeveer drie weken in beslag gaan nemen.
28 september 2015 Wethouder Van der Reest maakt bekend dat de enige tijd geleden gestarte proef, waarbij bezoekers aan theater "De Mythe" voor 1,70 Euro kunnen parkeren in de parkeergarage aan de Westwal, zal worden voortgezet; in ieder geval nog tijdens het lopende theaterseizoen.
29 september 2015 Goes is dit weekeinde opnieuw "verstoken" van de treinverbinding want ook dit weekeinde voert Prorail grote werkzaamheden uit op de Zeeuwse Lijn. Er worden (uiteraard) weer vervangende bussen ingezet.
3/4 oktober  Er wordt medegedeeld dat op het Tiendenplein een 8 meter groot bord geplaatst zal worden waarop bijv. parkeerinformatie zal worden vertoond. Ook maatschappelijke zaken en evenementen zullen er aan het publiek vertoond kunnen worden. Het LED-scherm gaat 50.000 Euro kosten en het onderhoud zal worden verzorgd door het bedrijf Visitpoint.
5 oktober 2015 Restaurant De (Nieuwe) Stadsschuur moet definitief de deur sluiten.
14 oktober 2015 De firma De Jonge & Knulst Vermogensbeheer verandert de naam in Amfora Vermogensbeheer.
21 oktober 2015 Ruim 400 vluchtelingen die de laatste tijd waren opgevangen in de Zeelandhallen, verhuizen naar Alphen aan den Rijn.
22 oktober 2015 Opening hardloopspeciaalzaak Runnersworld in de Gasthuisstraat.
22 oktober 2015 Burgemeester Verhulst en de Antwerpse schepen Duchateau onthullen op de stoep voor 't Soepuus aan de Kleine Kade een gedenksteen ter herinnering aan de Belgische vluchtelingen die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in Goes waren ondergebracht. In 't Soepuus werd in 1914/1915 soep bereid voor de vluchtelingen. Aan het thema Belgische vluchtelingen c.q. Eerste Wereldoorlog wordt ook een tentoonstelling gewijd, die tot 7 november 2015 te zien is in pand Magdalenastraat 3, het pand dat op 22 december 1917 door een Britse bom getroffen werd.
22 oktober 2015 Overhandiging van het eerste exemplaar van de roman "Maertijn Angen, Klerk van de Baljuw van Goes" van de schrijver Gerard de Nijs aan wethouder Alssema.
27 oktober 2015 In een gedeelte van de voormalige vestiging van de Aldi aan de Oostwal wordt de biologische supermarkt Biodrome geopend.
29 oktober 2015 T.g.v. van het 35-jarig bestaan van Podium 't Beest worden drie vrijwilligers van het eerste vuur onderscheiden met een legpenning, uitgereikt door burgemeester Verhulst. Ook wordt aan het eerste exemplaar van het boek over het jubileum, geschreven door Eugen de Kok gepresenteerd. De avond wordt afgesloten met een optreden van Mark Foggo.
31 oktober 2015 In de loop van de maand wordt begonnen met de restauratie van de Watertoren. De restauratie behelst onderhoud van de constructie die geheel geschilderd zal worden en van een nieuwe coating zal worden voorzien. De kosten van de restauratie bedragen 8 ton, mede mogelijk gemaakt door een flinke provinciale subsidie.
1 november 2015 In de Zeelandhallen wordt weer het netwerkevenement Contacta gehouden.
3/4/5 november 2015 Aanvang sloop voormalige Deltaschool aan de Naereboutstraat (zie ook 20 mei 2015).
16 november 2015 Er wordt bekendgemaakt dat de gemeente Goes speciale parkeerkaarten gaat verstrekken aan mantelzorgers. Deze kaarten zullen verstrekt gaan worden aan diegenen die per week minimaal 8 uur zorg nodig hebben en in het bezit zijn van een medische verklaring. De parkeerkaart moet door de mantelzorgbehoeftige zelf worden aangevraagd.
16 november 2015 M.i.v. deze datum wordt het dagelijks reilen en zeilen van de politie in de Oosterschelderegio geregeld vanuit de bureau's Goes en Zierikzee.
24 november 2015 Er wordt bekendgemaakt dat de provincie een bedrag van 7 ton zal gaan verstrekken voor de restauratie van Slot Ostende.
25 november 2015 Er zal een horecavestiging komen en een "doorbraak" worden gemaakt naar de Wijngaardstraat waarvoor één pand zal moeten worden afgebroken.
Een nog onbenutte kavel bij winkelcentrum De Spinne is inmiddels herschapen in een ontmoetingsplek en wordt geopend door wethouder André van der Reest.
27 november 2015 Bij een woningbrand aan het Gardenierhof in Wolphaartsdijk wordt forse schade aangericht. De hond van de bewoners komt om het leven.
28 november 2015 Grote Kerstmarkt in binnenstad.
12 december 2015 Aan het Hogepad in Kloetinge worden door burgemeester René Verhulst en wethouder Derk Alssema de eerste fruitbomen geplant voor wat moet uitgroeien tot een dorpsboomgaard, een initiatief van Stichting Landschapsbeheer, Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en Zandee Kloetinge.
12 december 2015 In boekhandel "De Koperen Tuin" signeert radiomaker Frits Spits zij n boek "De Standaards van Spits". In dit boek beschrijft hij 90 Nederlandstalige liedjes die in de loop der tijd zijn gemaakt. Op de bijbehorende CD's staat 80 van de besproken nummers.
13 december 2015 Er wordt bekendgemaakt dat Tankstation De Meeuw uit Rilland het Shell-station uit Kloetinge zal overnemen.