Jaar 2013

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 2010 - heden  |  Jaar 2013

Jaar 2013

Datum Gebeurtenis
1 januari 2013 M.i.v. deze datum houdt de Goese brandweer als zelfstandige organisatie op te bestaand en wordt het korps onderdeel van Brandweer Zeeland, een organisatie die als zodanig weer deel uitmaakt van de Veiligheidsregio Zeeland.
1 januari 2013 Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Goes in theater "De Mythe" gaat het Latijns-Amerikajaar van start. Diverse activiteiten zullen in de loop van het jaar gaan plaatsvinden zoals een muziekfestival, filmfestival en een scholenproject.
1 januari 2013
In de Zeelandhallen wordt een grote Indoor-trail gehouden.
12 januari 2013 s Nachts en 's ochtends valt er(voor Zeeuwse begrippen) een flinke lading sneeuw.
15 januari 2013 Opnieuw veel overlast van sneeuw.
20 januari 2013 Aan Klein Frankrijk gaat de eerste paal de grond in voor het nieuwe pand van De Betho. Dit pand brandde twee jaar geleden uit (zie 13 januari 2011).
29 januari 2013 De gemeenten Goes, Reimerswaal en Noord-Beveland zijn voortaan bereikbaar onder telefoonnummer 140113. Belt men dit nummer, dan wordt men via een spraakcomputer, die ook "dialect-proof" is, automatisch doorverbonden met de juiste gemeente c.q. afdeling of medewerker.
1 februari 2013 Tijdens de ochtenduren zijn de wegen in Goes en omgeving spekglad.
14 februari 2013 De gemeente Goes maakt bekend dat op zeer korte termijn het fietspad tussen Goes en Kloetinge zal worden omgelegd over het noordelijke sportveld bij de zgn. Weitjes. Dit i.v.m. aanleg van de rotonde Kazerneplein ter vervanging van de t-kruising Patijnweg-Oranjeweg, waarbij (rechtstreeks) fietsverkeer via de parallelweg van de Patijnweg geruime tijd onmogelijk zal zijn. Het huidige fietspad (Vogelzangspad) is niet berekend op de tijdelijke extra stroom van tweewielers.
28 februari 2013 De werkzaamheden op de t-kruising Patijnweg-Oranjeweg (aanleg rotonde Kazerneplein) zijn inmiddels zover gevorderd dat het verkeer ter plaatse over een hulpweg wordt gevoerd. Voor (brom)fietsers zijn inmiddels ook maatregelen genomen (zie 28 februari 2013)
22 maart 2013 Er wordt bekendgemaakt dat er plannen zijn om rond de kerk in 's-Heer Hendrikskinderen een "Bijbeltuin" te realiseren, met meer dan 50 plantensoorten die in de Bijbel genoemd worden.
15 april 2013 Cor en Lies v.d. Zandt, exploitanten van restaurant "De Stadsschuur" maken bekend dat het bedrijf binnenkort zal worden overgedragen aan Esther Timmerman. Het echtpaar V.d. Zandt startte het restaurant in 1983.
29 april 2013 Koninginnedag in Goes verloopt heel rustig omdat veel mensen thuis de plechtigheden rond de troonswisseling op de televisie volgen.
30 april 2013 Aanvang reconstructie kruispunt M.A. de Ruyterlaan/Willem Barentszstraat. De werkzaamheden zijn op 8 mei voltooid.
1 mei 2013 De in Goes woonachtige fotograaf Willem Mieras overlijdt op 59-jarige leeftijd. Hij was o.m. actief als (pers)fotograaf voor de P.Z.C. In 2005 werd een fotoboek gepubliceerd en onlangs nog maakte hij een fotografisch verslag van een bezoek aan zjin broer in Argentinië
12 mei 2013 s Avonds wordt de wijk Goese Polder enige tijd afgesloten i.v.m. een politieonderzoek n.a.v. een schietpartij aan de Rooseveltlaan waarbij een man gewond raakt. De verwondingen zijn niet ernstig, aldus de politie.
13 mei 2013 Sjoerd Tamminga, o.m. beiaardier en muzikant in Goes, overlijdt op 65-jarige leeftijd.
21 mei 2013 Na een langdurige opknapbeurt doopt burgemeester Verhulst S.G.B.-locomotief USATC 4389, die in 1944 werd gebouwd voor het US Army Transportation Corps.
23 mei 2013 Ter verfraaiing van de straat wordt de Singelstraat voorzien van verplaatsbare plantenbakken, in de kranten aangeduid als "mobiel groen".
24 mei 2013 Een containerbrand aan de Van Doornestraat leidt 's middags tot flinke rookontwikkeling.
26 mei 2013 De staatssecretaris van Onderwijs brengt een bezoek aan de Brede School te Wolphaartsdijk.
29 mei 2013 Een grote mobiele kraan takelt 160 zonnepanelen op het dak van het Stadskantoor. Naar verwachting zullen deze panelen in staat zijn om op jaarbasis 33.834 Kwh aan stroom op te wekken.
3 juni 3013 Tijdelijke sluiting van zwembad Sportpunt Zeeland. Men gaat daken en gevels renoveren.
10 juni 2013 s Avonds wordt de proloog van de Z.L.M.-wielerwedstrijd gehouden in Goes.
12 juni 2013 Nadat het terrein enkele jaren in beslag genomen werd door noodlokalen i.v.m. bouw van de Brede Schol wordt de speeltuin "De Mallemolen" in Wolphaartsdijk officieel geopend door wethouder Jo-Annes de Bat.
19 juni 2013 Bij een ongeval met een heistelling aan de Dirk Dronkersweg komt een 45-jarige man om het leven.
20 juni 2013 In het kader van hun kennismaking met de provincies brengen koning Willem en koningin Màxima een bezoek aan Zeeland waarbij 's morgens ook Goes met een (bliksem)bezoek wordt vereerd.
21 juni 2013 Oprichtings Zeeuwse Uitvoeringsdienst voor Milieutaken. Deze dienst zal m.i.v. 1 januari 2014 operationeel zijn voor wat betreft uitvoering van milieutaken van de Zeeuwe gemeenten.
28 juni 2013 Aan de Wissekerkseweg in 's-Heer Arendskerke wordt een schuur door brand verwoest. I.v.m. mogelijk gevaar voor overslaan van het vuur en het vrijkomen van asbest wordt de aangrenzende speelboerderij "'t Klokuus" ontruimd.
8 juli 2013 Er wordt bekendgemaakt dat de al jaren braakliggende kavel op de hoek Jacob Valcekstraat/Poldermanstraat zal worden bebouwd.
8 juli 2013 Een leegstaand pand aan de A. Joachimikade wordt 's avonds door brand volledig verwoest.
24 juli 2013 Aanvang van het twee dagen durende culinair festijn "Culifair" op de Grote Markt.
24 juli 2013 Op de Grote Markt komen 8000 bezoekers tesamen om het evenement "Dancetour" bij te wonen.
28 juli 2013 Aanvang asfalteren Lepelstraat, Frederikstraat en Molendijk in Wolphaartsdijk. Men hoopt de werkzaamheden begin oktober te hebben afgerond.
12 augustus 2013 Stadsbuslijn 180 krijgt een gewijzigde route waarbij niet meer via het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis wordt gereden. Een nieuwe lijn 185 wordt ingesteld tussen het N.S.-station en het ziekenhuis via Goes-Zuid.
18 augustus 2013 Er wordt bekendgemaakt dat de Goese vestiging van de Free Record Shop tot 49 filialen behoort die een doorstart zullen krijgen. 
19 augustus 2013 Wethouder Jo-Annes de Bat geeft het officiële startsein tot uitbreiding van Sportpark Het Schenge.
22 augustus 2013 Eerste voorstelling van het openluchtspektakel "Kausay Pacha" in het Bosgebied Zuid. De voorstellingen worden dagelijks gegeven t/m 25 augustus. De belangstelling is groot.
22 augustus 2013 Er wordt bekendgemaakt dat de proef met het gratis parkeren in de Marconistraat die op 1 september 2013 had moeten ingaan, voorlopig uitgesteld is. De gemeente wil eerst een breder onderzoek verrichten naar het parkeren, ook met de winkeliers in het stadscentrum. Er zijn plannen om te komen tot tariefdifferentiatie, d.w.z. verschillende tarieven, afhankelijk van lokatie en/of tijdstip.
27 augustus 2013 In een brief aan de Zeeuwse afdeling van Bouwend Nederland deelt de directie van Bouwbedrijf Nonnekes mee dat het bedrijf failliet is. Hierbij komen ongeveer 25 mensen op straat te staan.
28 augustus 2013 Bouwbedrijf Nonnekes werd opgericht in 1928 en was ook bekend als sponsor van het paardensportevenement "Jumpin De Weel" en van enkele voetbalclubs.
M.i.v. deze datum wordt restaurant Raymondo aan de Dam overgenomen door Anita van den Driest, tot nu toe bedrijfsleider van dit etablissement.
1 september 2013 Rond 3.15 uur breekt brand uit in een woning boven restaurant "Het Paleis" in de Magdalenastraat. Enkele bewoners kunnen alleen het vege lijf redden door op straat te springen. Net als de brandweer de blussing van het pand min of meer onder controle heeft, slaan plotseling vlammen uit het belendende pand waarin restaurant "d' Anvers" is gevestigd. Pas rond 15.00 uur kan het sein brand meester gegeven worden. I.v.m. mogelijk overslaan moesten drie panden aan de Magdalenastraat en twee panden aan de achter de Magdalenastraat gelegen Vlasmarkt ontruimd worden.
11 september 2013 Er wordt bekendgemaakt dat kinderen van het Asielzoekerscentrum in Goes in oktober naar de Brede School in de Goese Polder zullen gaan. Het gaat om ongeveer 70 à 80 kinderen.
13 september 2013 Afhankelijk van hun kennis van de Nederlandse taal gaan zij eerst naar een aparte klas dan wel naar een reguliere klas.
Verschijning van het stripalbum "De banneling van Tobago" van Danker Jan Oreel. Het scenario van het verhaal is afkomstig van niemand minder dan burgemeester René Verhulst. De banneling van Tobago slaat op kolonist Lucas Pol die zich in de 17e eeuw samen met zijn vrouw inkocht in het Goese Manhuis. Ter gelegenheid hiervan wordt door oud-commissaris der koningin, Carla Peijs, een steen onthuld voor de Manhuispoort aan de Zusterstraat.
14 september 2013 Bij inspectie van het dak van de Grote Kerk door de Monumentenwacht wordt een drone ingezet die echter een noodlanding moet maken en strandt op de torenspits!
18 september 2013 I.v.m. sloop van de op 11 september door brand verwoeste panden aan de Magdalenastraat zal hier enkele dagen geen autoverkeer mogelijk zijn.
20 september 2013 Officiële opening van multifunctioneel gebouw "De Krul" in Plan Mannee, waarin o.m. gehuisvest zijn bassisschool "De Wingerd" en kindercentrum "Prokino".
25 september 2013 Het kruispunt Middelburgsestraat/Westsingel/Scheldestraat gaat op de schopstoel ter realisatie van een veiliger oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. De werkzaamheden zullen omstreeks 1 november afgerond zijn.
25 september 2013 Naar wordt vernomen bestaan er plannen om het Oude Veerhuis te Wolphaartsdijk te slopen. In dit gebouw, was tot enkele jaren terug nog een restaurant gevestigd. Men zou op de lokatie en nieuw gebouw met horeca en appartemenen willen realiseren.
27 septemer 2013 Invoering gratis parkeren in een deel van de Marconistraat (zie 27 augustus 2013). Het parkeren aan Damplein en Koepoort mag voortaan slechts maximaal twee uur bedragen. Langparkeerders worden verwezen naar de parkeergarage aan de Westwal, waar het 3e en 4e uur parkeren gratis wordt.
1 oktober 2013 In de brandweerkazerne aan de Oranjeweg wordt een Open Dag gehouden i.v.m.het 100-jarig bestaan van de Goese brandweer, alhoewel deze als zelfstandige organisatie sinds 1 januari j.l. niet meer bestaat.
5 oktober 2013 Burgemeester Verhulst en brandweerfunctionaris Ruud Maljaars nemen een defilé af van moderne en historische brandweervoertuigen die vervolgens een uitgebreide ronde door de stad gaan maken. Ook verricht de burgemeester de officiële opening van de rotonde Kazerneplein, tussen Patijnweg en Oranjeweg, en vernoemd naar de nabijgelegen brandweerkazerne.
Opening nieuwe complex van De Betho aan Klein Frankrijk.
5 oktober 2013 Langs een deel van de Patijnweg kampt men met ernstige wateroverlast na langdurige regenval.
13 oktober 2013 Ingebruikname uitbreiding sporthal.
21 oktober 2013 Het verbeterde kruispunt Middelburgsestraat/Westwal/Scheldestraat wordt in gebruik genomen.
28 oktober 2013 De Kunstuitleen keert van de vestiging in Historisch Museum De Bevelanden terug naar de in 2011 als gevolg van bezuinigingen verlaten lokatie aan de Westwal 45, het zgn. "Cultuurhuis" bij theater "De Mythe".
18 november 2013 Wethouder Loes Meeuwisse en gedeputeerde Kees van Beveren maken bekend dat Goes een tweede afslag bij de A58 zal krijgen. Men heeft het al zeer lang over de realisatie van deze aansluiting die een betere verinding met industriegebied De Poel en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis moet geven. De kosten zullen zo'n 18 à 20 miljoen euro gaan bedragen, waarvan het grootste deel door het Rijk zullen worden betaald. Het restant moet door deprovincie en de gemeenten Goes en Borsele worden opgehoest.
18 november 2013 Wegens interne strubbelingen in de PvdA-fractie in Goes verlaten fractieleider Henk Hoogerland en de fractieleden Leen van Zon, Marian van Heugten en Hans de Jonge de partij. Ze kondigen aan verder te gaan als de "Partij voor Goes".
19 december 2013
20 december 2013 Het in de Zeelandhallen geplande kerstevenement "Kerstland" dat op deze dag van start zou gaan, wordt afgelast daar de organisator niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.