Jaar 2012

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 2010 - heden  |  Jaar 2012

Jaar 2012

 

Datun Gebeurtenis
1 januari 2012 In de loop van de maand ontvangt de blusgroep Wolphaartsdijk van de brandweer Goes een nieuwe tankautospuit.
3 februari 2012 Goes en omgeving, of liever gezegd, het hele land, wordt verblijdt met een flink pak sneeuw.
4 februari 2012 In het reeds gedeeltelijk voltooide woonzorgcentrum Erasmuspark (ex-Erasmusflat) wordt een succesvolle Open Dag gehouden. Binnenkort zal worden aangevangen met de sloop van het laaste oude gedeelte.
9 februari 2012 Tijdens een raadsvergadering deelt wethouder Loes Meeuwisse mee dat er plannen bestaan tot vestiging van een groot distributiecentrum op bedrijventerrein De Poel.N
28 februari 2012 Aan de Columbusweg 8 opent Post NL (voorheen TNT) een zgn. "businesspoint", alwaar zakelijke klanten al hun postzaken kunnen regelen. Het businesspoint aan de Verrijn Stuartweg wordt gesloten. Wel blijft de sortering van de van landelijke distributieknooppunten aangeleverde post daar plaatsvinden.
29 februari 2012 Op de Schrikkeldag planten leerlingen van de Bisschop Ernstschool bomen in het recreatiepark Oos. Dit park is volop in aanleg en ligt tussen Oranjeweg en Stelleweg. Men hoopt in mei dit park voor het publiek open te stellen.
7 maart 2012 Offciciële opening van het nieuwe onderkomen van Amares op het terrein van Emergis aan de Oostmolenweg. Amaris is een centrum voor kinderen en jongeren die kampen met een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische problemen.
22 maart 2012 Wethouder Loes Meeuwisse maakt bekend dat het geplande aquaduct dat t.z.t de Ringbrug zou moeten vervangen, niet door zal gaan, omdat daar geen geld voor is. In plaats daarvan zal de Ringbrug worden opgeknapt.
24 maart 2012 In het bijzijn van burgemeester Verhulst vindt in de kazerne aan de Oranjeweg de officiële overdracht plaats van drie nieuwe brandweervoertuigen, nl. een nieuwe autoladder, een hulpverleningsvoertuig en een tankautospuit, deze laatste voor de post Wolphaarsdijk (zie ook januari 2012)
24 maart 2012 De brandweer heeft naast de ontvangst van hierbovenvermelde voertuigen nog een behoorlijke klus te verrichten. Er moet hulp worden verleend aan een in de sloot geraakt olifant! De olifant is afkomstig van Circus Renz die op het parkeerterrein bij de Zeelandhallen de tenten heeft opgeslagen.
1 mei 2012 Oud-wethouder L.H. de Leeuw krijgt uit handen van PvdA-fractievoorzitter H. Hoogerland de Willem Dreespenning uitgereikt t.g.v. zijn 65-jarig lidmaatschap van de PvdA.
5 mei 2012 Op de Middelburgsestraat worden 's middags twee voetgangers geschept door een taxi. Beiden raken ernstig gewond.
9 mei 2012 Openstelling tijdelijke vestiging supermarkt Liddl in deel van de voormalige garage van Auto Team aan Klein Frankrijk. De supermarkt van Liddl aan De Spinne zal grondig worden verbouwd. Men verwacht dat de verbouwing ongeveer een jaar zal duren.
13 mei 2012 Op de Grote Markt wordt een benefietconcert gehouden voor de Stichting Jayden met optredens van Danny Vera, de 3 J's, Gers Pardoel en Raccoon.
24 mei 2012 Op de koepel van de R.K.-kerk wordt het kruis herplaatst en ingezegend door de pastoor.
24 mei 2012 Bij een woningbrand aan de Lijnbaan moet één der bewoners m.b.v. de autoladder worden gered. 
30 mei 212 Heropening café "De Post" (zie 7 maart 2011).
1 juni 2012 Sigarenwinkelier mevr. Jo Kalmthout maakt bekend dat ze haar wnikel aan de Voorstad wil gaan sluiten. Ze kwam diverse malen in het nieuws omdat ze roofovervallers in haar winkel kordaat tegemoet trad! De wnikel zal definitief sluiten zodra de nog aanwezige voorraas is verkocht.
15 juni 2012 Er wordt bekendgemaakt dat m.i.v. 1 juli op Grote Markt, Singelsraat en de Stadshaven gratis Internet (wifi) ter beschikkking zal komen, op iniatief van de Provincie Zeeland, energiebedrijf Delta en Promotie Zeeland Delta. In totaal zal er op 90 lokaties in de provincie gratis internet worden verschaft. De deelnemende gemeenten betalen per jaar 500 euro per aansluitpunt.
15 juni 2012 De Goese raad ziet definietief af van de aanleg van de spoorbak langs de Willem Zelleweg en Parallelweg. Wethouder Loes Meeuwisse zegt toe in oktober met een alternatief pakket aan plannen te zullen komen.
  Aanvankelijk werd in 2010 besloten tot aanleg van de verdiepte spoorbak, maar diverse onderzoeken omtrent geluids- en trillingoverlast toonden aan dat de spoorbak weinig zou bijdragen aan reducering van geluist- en trillingoverlast.
16 juni 2012 In de Wijngaardstraat wordt restaurant "De Werelt" geopend.
2 augustus 2012 s Morgens breekt brand uit in de keuken van Chinees restaurant Golden House aan het Beukenhof. I.v.m. de enorme rookontwikkeling worden het aangrenzende winkelcentrum en enkele bovenwoningen tijdelijk ontruimd.
6 augustus 2012 Aanvang herbestrating Vuilstraat.
22 augustus 2012 Burgemeester Verhulst opent het vernieuwde Kolveniershof en Bleekveld. Beide pleinen zijn nu autoluw en voorzien van fonteinen en een watertappunt dat 's zomers altijd in werking zal zijn. 
  Overigens dient het Bleekveld nog verder te worden aangekleed met bomen en struiken.
30 augustus 2012 In het bijzijn van gedeputeerde Van Heukelom, wethouder De Bat en leerlingen van basisscholen De Wingerd, Kloetingse School, Bisschop Ernstschool en de Koelmanschool wordt het wijkpark "De Mirakel" officieel geopend.
  De naam Mirakel is afkomstig van een perceel dat ooit ten oosten van de huidige Stelleweg lag; de naam wordt voor het eerst vermeld in een document uit 1556.
18 september 2012 Er wordt bekendgemaakt dat op termijn het Asielzoekerscentrum in Goes zal worden gesloten i.v.m. een verminderde toestroom van vluchtelingen en als gevolg hiervan hun korte verblijfsduur.
23 oktober 2012 Bij een brand in de vestiging van fitnesscentrum Fitland in de Zeelandhallen raken twee personen gewond.
21 november 2012 Heropening nieuwbouw supermarkt Liddl aan De Spinne.
22 november 2012 Minister Melanie Schultz van Infrastructuur maakt bekend dat wegens bezuinigingen in het Infrastructuurfonds er voorlopig geen geld is voor de aanleg van een tweede afslag A58 bij Goes.
9 december 2012 Gedeputeerde Sjoerd Heijning, wethouder in Goes van 1994 tot 2002, overlijdt op de leeftijd van 60 jaar.
9 december 2012 Het stationsloket te Goes wordt definitief gesloten. Tegelijkertijd wijziging treindienst in Zeeland: in plaats van per uur een Intercity Vlissingen - Amsterdam (via Haarlem) en een stoptrein Vlissingen - Roosendaal komer er nu twee Intercity-treinen per uur tussen Vlissingen en Lelystad via Schiphol en Amsterdam.Tussen Vlissingen en Roosendaal zullen deze treinen bij alle stations stoppen en zijn op het Zeeuwse trajectgedeelte stoptrein.
9 december 2012 De binnen de gemeente Goes operende buslijnen 22: Station N.S. - Oud Sabbinge en 24 Station N.S. - Admiraal de Ruyter Ziekenhuis worden vernummerd in respectievelijk lijnen 180 en 182.
15 december 2012 Bij een uitslaande brand wordt de benedenverdieping van een woning aan de Paul van Zeelandlaan zwaar beschadigd.
19 december 2012 Op de Grote Markt wordt een tent met schaatsbaan opengesteld voor de "verwoede" schaatsers. De toegang tot de schaatsbaan is gratis, maar iedere bezoekers wordt wel gevraagd een donatie t.b.v. de Voedselbank mee te nemen. Op de schaatsbaan ligt geen ijs maar kunststof, dit i.v.m. minder energieverbruik en een aangename temperatuur in de tent.
24 decenber 2012 In café Baarends wordt een CD gepresenteerd, een hommage aan het bruine café aan de Voorstad met daarop liedjes en verhalen, o.a. van de Juke Joints en burgemeester Verhulst.
27 december 2012 Volgens benzine-Jip, een Smartphone app, zou in de gemeente Goes de goedkoopste benzineprijs worden gehanteerd.