Jaar 2011

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 2010 - heden  |  Jaar 2011

Jaar 2011

Datum Gebeurtenis
Het verkeer op het kruispunt Buys-Ballotstraat/ Patijnweg raakt ernstig ontregeld als de verkeerslichteninstallatie defect raad, dit als gevolg van een beschadigde kabel.
4 januari 2011 In de Grote Kerk wordt een vakantiebeurs gehouden.
8 januari 2011 In Kattendijke wordt de Martin Gaus hondenschool van Silke Heddema officieel geopend door Martin Gaus zelf.
8 januari 2011 De Voedselbank 'De Bevelanden' krijgt de sleutel voor het nieuwe pand aan de Evertsenstraat. De ruimte aan de Abel Tasmanstraat is te krap geworden.
11 januari 2011 Het bedrijfspand van 'De Betho' aan Klein Frankrijk wordt door brand grotendeels verwoest. I.v.m. afsluiting van Klein Frankrijk krijgen de leerlingen van het Calvijn College twee dagen vrij, daar de school i.v.m. de 'na'blussing slechts via de 's-Heer Hendrikskinderendijk toegankelijk is. Ook enkele bedrijven die op Klein Frankrijk gevestigd zijn, zijn niet toegankelijk en sluiten maar hun deuren. Het personeel van de Betho wordt ogpevangen in de kerk aan de Mansholtlaan. Voor een grote groep hunner houdt de brand in dat ze voorlopig thuis kunnen blijven.
13 januari 2011 Personeel van een gespecialieerd bedrijf verwijderd asbestdeeltjes bij het uitgebrande pand van de Betho.
15 januari 2011 Burgemeester Rene Verhulst geeft het startsein voor de uitbreiding van het Ostrealyceum locatie Fruitlaan.
19 januari 2011 M.i.v. deze datum is het mogelijk op raadsvergaderingen, commissievergaderingen enz. live te volgen via internet.
20 januari 2011 Opening Oesterbar van het volledig vernieuwde restaurant 'De Stadsschuur'.
21 januari 2011 Het nieuwe pand van de Voedselbank aan de Evertsenstraat wordt in gebruik genomen (zie 11/01/11).
22 januari 2011 Er wordt bekendgemaakt dat in het vm. hotel/ café/ restaurant 'Ockenburg' aan de Van de Spiegelstraat over niet al te lange tijd een Japans restaurant zal worden gevestigd.
25 januari 2011 Bij de prijsuitreiking van de wedstrijd 'Verbeter je buurt' deelt wethouder De Bat mee dat de gemeente Goes denkt aan de realisatie van een overdekte skatebaan, ergens aan de rand van de stad.
26 januari 2011 Waterschap de Zeeuwse Stromen maakt bekend dat de Abbekindersezandweg definitief voor doorgaand autoverkeer gesloten zal blijven.
27 januari 2011 Leden van de SP houden een handtekeningenactie teneinde de noodbrug over de Westwal te behouden. De gemeente wil de brug m.i.v. 1 maart 2011 afsluiten en dan verwijderen. Pas als de herinrichting van Goes-West voltooid zal zijn wil de gemeente weer een nieuwe brug bouwen. In afwachting van een nieuwe brug wil de SP de noodbrug behouden.
5 februari 2011 Wethouder Jo-Annes de Bat verricht de opening van de judo-accomodatie in Sportpunt Zeeland.
12 februari 2011 Een grote brand legt het Nijverheidscentrum aan de Houtkade totaal in de as, i.v.m. asbestgevaar worden op last van de gemeente de activiteiten op Sportpark het Schenge gestaakt.
15 februari 2011 Een gespecificeerd begint met het opruimen van asbestdeeltjes die vrijgekomen zijn bij de brand in het Nijverheidscentrum. Als gevolg hiervan zijn Houtkade en Kattendijksedijk afgesloten.
16 februari 2011 Er wordt officieel begonnen met de bouw van het nieuwe appartementenproject 'De Bloempaden' aan de Jacob Roggeveenstraat. Er zullen hier 34 wooneenheden komen tegelijkertijd wordt het complex aan het Zevenbladhof, een zijstraat van de J.P. Coenstraat officieel geopend. Hier zijn 28 appartementen en 16 eengezinswoningen verrrezen.
16 februari 2011 Leerlingen van het speciaal onderwijs protesteren bij het stadskantoor tegen de voorgenomen bezuinigingen bij het speciaal onderwijs.
17 februari 2011 Na het opruimen van asbestdeeltjes die bij de brand in het Nijverheidscentrum zijn vrijgekomen, wordt de Kattendijksedijk weer voor het verkeer opengesteld
23 februari 2011 Er wordt begonnen met de uitbreiding van het bedrijfspand van de firma Bouman Kantoor Totaal B.V. aan de Columbusweg.
24 februari 2011 De reconstructiewerkzaamheden aan de Westwal worden hervat (zie 1 november 2010 en 10 december 2010)
25 februari 2011 De noodbrug over de Westsingel wordt vandaag verwijderd (zie 5 februari 2011)
28 februari 2011 Een woordvoerster van Waterschap De Zeeuwse Stromen deelt mee dat de geplande rondweg van Wolphaartsdijk voor de bouwvak-vakantie klaar zal zijn.
28 februari 2011 Het opkomstpercentate bij de provinciale verkiezingen ni de gemeente Goes bedraagt 58,8%
2 maart 2011 Alle Betho-medewerkers zijn nu weer aan het werk (zie 13 januari 2011)
3 maart 2011 ER wordt bekendgemaakt dat het Transferium bij de Zeelandhallen m.i.v. 1 mei 2011 zal worden opgeheven
4 maart 2011 In Sportpunt Zeeland wordt het kampioenschap Indoor Percussion gehouden, uitgaande van de Color Guard Nederaldn, een landelijke slagwerk- en dansorganisatie voor amateurs.
5 maart 2011 Aan het einde van de ochtend breekt een grote brand uit in café "De Post" aan de Grote Markt. Ook het aangrenzende café "Midcity" loopt behoorlijke schade op.
7 maart 2011 Aanbesteding rondweg Wolphaartsdijk
14 maart 2011 Minister Gerd Leers van Immigratie en Asielzaken opent het nieuwe Asielzoekerscentrum aan de Stephensonweg.
16 maart 2011 Bij de bouw van de uitbreiding van het Ostrea Lyceum, lokatie Fruitlaan, wordt het hoogste punt bereikt.
21 maart 2011 Na opruiming van asbestdeeltjes als gevolg van de brand in het Nijverheidscentrum wordt de Houtkade weer voor het verkeer vrijgegeven (zie 15 en 16 februari 2011).
25 maart 2011 In Goes wordt een actie gehouden ten bate van Warchild i.s.m. Radio 538. Om geld in te zamelen bakken burgemeester Verhulst en wethouders De Bat en De Pooter pannekoeken die voor 2 euro per stuk verkocht worden. De opbrengst wordt 's avonds tijdens eel live-programma op Radio 538 door de burgemeester overhandigd.De Goese band Raccoon geeft 's avonds een optreden op de Grote Markt.
26 maart 2011 In de vroege ochtend loopt het pand van de Ruilwinkel in de Couwervestraat behoorlijke brandschade op.
27 maart 2011 Er wordt bekendgemaakt dat met terugwerkende kracht van 1 januari 2011 het bedrijf Poppe Bedrijfswagens te Goes overgenomen is door de Van Tilburg-Bastianen Groep te Bredea.
30 maart 2011 De viskraam van "Het Beste Maatje" bij parkeerterrein De Koepoort wordt 's morgens door brand verwoest.
31 maart 2011 Grandmaster Flash, rap-coryfee uit de jaren 8,. Treedt op in "'t Beest".
3 april 2011 Op de Grote Markt houden scholieren een actie tegen vermindering van hun zomervakantie en hun roosters. De demonstratie loopt enigszins uit de hand en de politie arresteert vier actievoerders.
4 april 2011 Opnieuw worden door TNO geluidsmetingen verricht i.v.m. de geluidsoverlast die (goederen)treinen zouden veroorzaken bij bewoners aan de Willem Zelleweg e.o. (zie ook 25 oktober 2010)
4 april 2011 Heropening van de gereconstrueerde Westwal.
8 april 2011 De Stichting Zuidwester houdt Open Dag in het nieuwe complex aan de Rommerswalestraat.
9 april 2011 Aan het Wolfertsplein te Wolphaartsdijk onthulst burgemeester Verhulst een oorlogsmonument ter herinnering aan de zes Wolphaartsdijkenaren die sneuvelden tijdens de 2e Wereldoorlog, In Nederlands-Indië en in Korea.
15 april 2011 Bij een veiling in café "Jacks" aan de Grote Markt brengt een schilderij van Herman Brood 1009 euro op De veiling wordt gehouden ten bate van een kindercentrum en een oogheelkundige kliniek in Afrika. 
16 april 2011 De veiling wordt gehouden op iniatief van Sylvia de Nooijer en Gisèle den Hartog uit Goes en brengt in totaal 3000 euro op.
De Raad van State vernietigt het saneringsplan Goese Schans. De fa. Haringman Beton had bezwaar aangetekend tegen dit plan.
20 april 2011 Er wordt bekendgemaakt dat de exploitatie van theater "De Mythe" m.i.v. 1 juli 2011 zal worden voortgezet door Theater B.V. uit Terneuzen
28 april 2011 De Transferiumbus maakt de laatste ritten (zie ook 3 juni 2000).
30 april 2011 De AgriSneltank start met de verkoop van klimaatneutrale benzine. De "opening" wordt verricht door de band Raccoon. De eerste 100 klanten krijgen een exemplaar van het nieuwe Raccoon-album "Liverpoo Rain".
9 mei 2011 Op deze dag wordt de nieuwe boot voor het Duikteam van de brandweer afgeleverd.
10 mei 2011 M.b.v. leden van de een schuttersgilde uit Bergen op Zoom geeft wethouder Jo-Annes de Bat het startschot voor de bouw van het nieuwe woon/zorgcomplex "Poelwijck" in 's-Heer Arendskerke. Men hoopt dat het complex medio 2012 gereed zal zijn.
17 mei 2011 Heropening supermarkt Dirk v.d. Broek in winkelcentrum De Bussel
25 mei 2011 De nieuwe boot van de Goese Reddingsbrigade wordt op het terrein van de brandweerkazerne aan de Oranjeweg ten doop gehouden. Sinds enkele maanden is de brigade in de brandweerkazerne gehuisvest.
31 mei 2011 Aanvang reconstructie Kolveniershof
6 juni 2011 Oplevering van de eerste woning in Plan Aria.
9 juni 2011 Openstelling wegverbinding tussen bedrijventerreinen De Poel II en III.
14 juni 2011 In zorgcentrum "Rehoboth" wordt een afdeling voor dementerende bejaarden in gebruik genomen.
14 juni 2011 Het pand Wijngaardstraat 3, waarin vroeger o.m. het Gemeentearchief gehuisvest was, wordt 's-middags getroffen door blikseminslag, waarbij veel schade aan het dak ontstaat en de schoorsteen naar beneden valt.
16 juni 2011 Heropening café "Midcity" na brand (zie 7 maart 2011).
16 juni 2011 Het eerste gedeelte van het vernieuwde complex Erasmuspark (voormalig Erasmusflat) wordt door de bewoners betrokken.
28 juni 2011 s Avonds wordt de brandweer gealarmeerd voor een brand in café "Nationaal" aan de Grote Markt. Het blijkt om een binnenbrand te gaan, vermoedelijk ontstaan in de meterkast. 
2 juli 2011 De Goese wielrenner Joannathan Duinkerke wordt op het Stadhuis gehuldigd voor het behalen van enkele medailles op de Special Olympics in Athene.
6 juli 2011 De gemeenteraad gaat akkoord met het herinrichtingsplan voor de Buys Ballotstraat.
7 juli 2011 Na een periode van 9 jaar neemt Paul Colijn afscheid als raadslid van de S.G.P./C.U-fractie in de gemeenteraad.
7 juli 2011 Er wordt bekendgemaakt dat het Goese bedrijf Meatless in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een plan mag gaan ontwikkelen om efficienter met eiwitten om te gaan. Meatless is producent van plantaardige vleesvervangers en - vezels.
13 juli 2011 Er wordt bekendgemaakt dat medio 2013 het Post NL (voorheen TNT Post) het bestelcentrum te Goes zal gaan sluiten, dit als gevolg van de voortschrijdende digitalisering van de postmarkt.
15 juli 2011 Op de Grote Markt wordt wederom de Dancetour Goes gehouden.
31 juli 2011 Er wordt bekendgemaakt dat rond december in het voormalige postkantoor aan de Grote Markt een café zal worden gevestigd en dat de pinautomaat op die lokatie zal terugkeren.
6 augustus 2011 Boekhandel "De Koperen Tuin" maakt bekend dat men op hun website gelegenheid wil gaan geven dat lezers recensies van boekten kunnen plaatsen.
9 augustus 2011 Heropening Ruilwinkel in Couwervestraat (zie 27-03-2011).
15 augustus 2011 Langs de kaden wordt het muziekfestijn "Muzikade" gehouden. Ondanks het slechte weer trekt het evenement zo'n 3000 bezoekers.
26/27 augustus 2011 In en bij het Stadskantoor houden brandweer-, politie- en ambulancediensten een grootschalige oefening waarbij gesimuleerd wordt dat er in de parkeergarage onder het Stadskantoor een auto in brand is geraakt met daarbij een flink aantal gewonden.
31 augustus 2011 In de "Goederenloods" wordt het boek "Uitvaardig" van uitvaartonder neemster Alexander Markusse gepresenteerd, o.m. in aanwezigheid van Mario Molegraaf, de partner van wijlen schrijver Hans Warren en Angela Groothuizen die een concert geeft met haar band.
1 september 2011 De brandweer van Goes start met een wervingscampagne voor vrijwilligers.
1 september 2011 Er wordt bekendgemaakt dat het gebruik van de parkeergarage aan de Westwal op zon- en feestdagn verlaagd zal worden tot 1 euro vor een hele dag.
19 september 2011 Wethouder De Bat en enkele wijkbewoners geven het startsein tot aanleg van het park ten oosten van de Oranjeweg.
20 september 2011 Fashionevent in de Grote Kerk.
23 september 2011 Wederom wordt er in de Grote Kerk een modeshow gehouden: nu wordt hier uitsluitend kleding getoond dat vervaardigd is uit fairtrade-stoffen.
24 september 2011 Naar verluidt zal de in 2009 verdwenen pinautomaat bij de (voormalige) AMRO-bank aan de Singelstraat terugkeren.
5 oktober 2011 Wielrenner Joannathan Duinkerke opent de Kinderboekenweek op bassischool De Sprienke. Joannathan was vroeger als leerling verbonden aan deze school.
7 oktober 2011 Wethouder Loes Meeuwisse geeft het startsein tot herinrichting van de Buys Ballotstraat.
10 oktober 2011 De brandweer maakt 's avonds middelalarm voor een uitslaande brand in een garagebox aan de Fluitekruidstraat.
25 oktober 2011 Aan de brandweerkazerne Oranjeweg arriveert het nieuwe hulpverleningsvoertuig.
26 oktober 2011 Een replica van de op 31 maart 2011 door brand verwoeste stalen ovalen viskraa, van vishandel "Het Beste Maatje",  wordt teruggeplaatst op de Westwal bij parkeerterrein De Koepoort.
31 oktober 2011 In de Zeelandhallen gaat, voor de 25e keer, de bedrijvenbeurs "Contacta" van start.
2 november 2011 Bewoners van de Buys Ballotstraat kampen 's morgens enige tijd met een stroomstoring als bij werkzaamheden in die straat een kabel kapot wordt getrokken.
9 november 2011 Er wordt bekendgemaakt dat het Dierenasiel aan de Westhavendijk zal blijven en tevens grondig zal worden opgeknapt. Een andere lokatie is moeilijk te vinden en bovendien te duur. Aanvankelijk had het asiel op termijn moeten verdwijnen in het kader van het Plan Goese Schans.
17 november 2011 Op de Grote Markt kan weer gebruik worden gemaakt van een pinautomaat. Korte tijd later krijgt een het stadscentrum een tweede pinautomaat aan de Kreukelmarkt.
23 november 2011 De politie verricht 9 arrestaties bij een inval van een drugspand aan de Jan van Brakelstraat.
25 november 2011 Weerman Piet Paulusma van tv-station SBS 6 neemt zijn dagelijks weerpraatje vandaag op in de Leliestraat waar bewoners streven om te komen tot een zoveel mogelijk "klimaatbewuste" straat.