Jaar 2009

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 2000 - 2010  |  Jaar 2009

Jaar 2009

Datum Gebeurtenis
Start van het Goese Afrikajaar
1 januari 2009 Op het terrein bij garage autobedrijf Auto Adria aan de Anthony Fokkerstraat woedt een felle brand waarbij 13 auto's verloren gaan.
5 januari 2009 Brand cafe La Strada aan de Sint Jacobstraat.
7 januari 2009 Bij de spoorwegovergang Van Hertumweg vind een dodelijk ongeval plaats.
28 januari 2009 In plan Riethoek in Kloetinge wordt de eerste paal geslagen.
29 januari 2009 Opening Nijverheidscentrum op voormalige Oosterscheldewerf.
3 februari 2009 Officiële opening ruilwinkel aan de Couwervestraat in Goes-West.
4 februari 2009 Viering 50-jarig bestaan dorpshuis De Griffioen in Wolphaartsdijk.
4 februari 2009 Brandweer Goes neemt de nieuwe uitrukkleding in gebruik.
4 februari 2009 Aldi op het Molenplein opent deuren weer na een grondige renovatie van voormalige C1000 en verhuizing van Oostwal.
28 februari 2009 Start bouwrijp maken voormalig ROC-terrein aan de J.P. Coenstraat; hier zullen eensgezinswoningen en appartementen worden gebouwd. Het is de eerste stap in de vernieuwing van de wijk Goes-West.
16 maart 2009 Aanvang sloop oude goederenspoorlijn tussen Eindewege en Nieuwdorp/ 's Heerenhoek.
23 maart 2009 De oude Sloelijn wordt definitief opgeheven; van Eindewege tot Heinkenszand moet er in de toekomst een fietspad komen.
24 maart 2009 Eerste paal gaat de grond in van de nieuwe wijk Mannee.
1 mei 2009 Opening nieuw fietspad die door het Poelbos tussen Heinkenszand en Goes.
7 mei 2009 Bewoners van de Wagnerlaan in Overzuid vieren hun behaalde resultaat in het nationale Klimaatstraatfeest.
16 mei 2009 Evenement Sporen naar het Verleden van Stoomtrein Goes-Borsele.
21 mei 2009 I.v.m. reorganisatie van het postwezen sluit TNT Post het postkantoor aan de Grote Markt; hiervoor in de plaats komen postagentschappen in de supermarkten Albert Heijn en Jumbo; en in de boekhandels De Koperen Tuin en Bruna; het postkantoor zal t.z.t. een horecabestemming krijgen.
jun-09 Plaatsing kunstvoorwerp 'De Potgieter' op de Keizersdijk bij de Steenenbrug.
jun-09 Opening rotonde Oranjeplein ter ontsluiting van de toekomstige wijk Mannee.
jun-09 Oplevering seniorenappartementen in voormalig Landbouwhuis aan Westsingel.
5 juni 2009 In een woning aan M.D. de Grootstraat word 's middags een dode man gevonden; het gaat om amateurbodybuilder Walter van Elderen uit Breda.
7 juni 2009 Rabobank ziet zich genoodzaakt i.v.m. vandalisme de pinautomaten aan de Troelstralaan en bij winkelcentrum De Bussel buiten dienst te stellen.
9 juni 2009 Gedeputeerde Harry van Waveren opent het verkoopcentrum voor de Goese Schans.
22 juni 2009 Autobedrijf van Weele uit Wolphaartsdijk verhuisd naar Goes en veranderd naam en heet nu Autobedrijf Sinke.
19 juni 2009 Bij een ongeval op het kruispunt N256 'Deltaweg-Langeweg' komt een 18-jarige automobilist om het leven.
6 juli 2009 Op het terrein bij het Goese Meer wordt het Ubuntu-festival gehouden met een Afrikamarkt die duurt tot 12 juli, dit spektakel wordt herhaald op 17, 18 en 19 juli.
10 juli 2009 Op de Grote Markt wordt de zangmanifestatie 'Nederland Zingt' gehouden.
16 juli 2009 De gemeente besluit tot handhaving van de brandweerpost in 's-Heer Arendskerke.
21 juli 2009 Op de laatste oefenavond voor de zomervakantie wordt nieuw redgereedschap uitgereikt aan de brandweer.
23 juli 2009 Heropening vernieuwde Wolphertsplein in Wolphaartsdijk in het dorpshart met concert van Ad Vendo E.M.M.
27 juni 2009 Burgemeester van der Zaag opent in het Stationsgebouw de UrbanDanceSchool.
4 september 2009 Open Monumentendag.
12 september 2009 Een felle brand legt 's nachts een schuur van boerderij 'Klein Frankrijk' geheel in de as. De woning blijft gespaard.
13 september 2009 Wethouder Dieleman neemt eerste buurtauto in gebruik, deze auto wordt door 8 mensen uit de wijken Overzuid en Ouvertoure gedeeld. Het is een project van de Non-Profit Organisatie Wheels4All.
16 september 2009 Een groep kinderen en volwassenen rijden 's morgens de nieuwe randweg ten zuiden van Wilhelminadorp in, de weg heeft de naam Wilhelminapolderweg gekregen.
18 september 2009 In de Spinne wordt een buurtfeest gegeven t.g.v. het afslutien van het Masterplan voor de wijk Goese Polder.
24 september 2009 Aan de Rommerswalestraat, wordt door een groep bewoners van de Stichting Zuidwester, locatie Huize den Berg, de eerste paal geslagen voor een complex met 54 appartementen, een dagvoorziening en centrum en restaurant. Het nieuwe complex zal dat van het aloude Huize den Berg aan de 's Heer Hendrikskinderenstraat gaan vervangen.
26 september 2009 Bij de bouw van de parkeergarage aan het Kolveniershof wordt het hoogste punt bereikt.
28 september 2009 Er wordt begonnen met het bouwrijp maken van de gronden voor het bouwplan Wolphaartsdijk-Oost.
Medio oktober 2009 De pinautomaten in de Goese Polder en in Goes-Zuid functioneren weer (zie 9-6-2009).
Medio oktober 2009 Het accountantskantoor van Price & Waterhouse & Coopers aan het Stationspark wordt per ingang van deze datum overgenomen door Berk.
1 oktober 2009 Met ingang van deze datum worden de Abbekinderse Zandweg, Groeweg, Spaanweg, Wrangeweg, Kasteelweg, Danielsweg en Stadhoekweg voor doorgaand gemobiliseerd verkeer gesloten. Later wordt dit ten dele weer ongedaan gemaakt.
5 oktober 2009 In Kloetinge bestaat Bakker Boer 80 jaar.
10 oktober 2009 Tijdens kantooruren zal de brandweer in Goes voortaan een beroepsploeg uitrukken.
14 september 2009 Aanvang verbetering Kaaidijk te Wolphaartsdijk.
19 oktober 2009 Viering 65 jaar bevrijding Goes, met een ontvangst van veteranen in theater 'De Mythe', en presentatie van het boek 'De oorlog in stukken', samengesteld door F.H. de Klerk van het Gemeentearchief.
29 oktober 2009 Parade van militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog door Zuid-Beveland waarbij ook Goes wordt aangedaan, de stoet voert van Krabbendijke naar Nieuwdorp.
30 oktober 2009 Leerlingen van ROC-Zeeland zijn betrokken met campagne over lees- en schrijfproblemen. Zij doen dit met activiteiten in Goes-West en de Goese Polder. Bij deze campagne zijn ook betrokken woningbouwcorporatie RWS en de stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde regio.
9 november 2009 In een woning aan de Grote Kade treft de politie een hennepkwekerij aan.
12 november 2009 Het Weegbrughuisje op de Westhavendijk wordt verwijderd en naar het terrein van Stoomtrein Goes-Borssele getransporteerd.
17 november 2009 Sloop laatste resten schuur boerderij Klein Frankrijk.
18 november 2009 De brandweerkorpsen op de Bevelanden en daar niet alleen hebben het weer erg druk als gevolg van enorme wateroverlast.
23 november 2009 In Sportpunt Zeeland worden kinderen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep.
24 november 2009 Op het terrein van Bosch Carservice aan de Dirk Dronkersweg worden drie auto's door brand verwoest.
30 november 2009 Opening speeltuin in Goes-Oost aan de Nachtegaallaan door kinderburgemeester Simone Courtin.
2 december 2009 Aanvang project verbetering rotondes. De bedoeling is dat fietsers de rotondes veiliger kunnen passeren. Men begint met de rotonde Polderplein in de Goese Polder.
7 december 2009 In de ruilwinkel aan de Couwervestraat wordt feest gevierd t.g.v. de 3500ste klant.
7 december 2009 Busbaan tussen Emergis en Oosterschelde Ziekenhuis afgesloten.
12 december 2009 Start nieuwbouw Erasmusflat. Hiertoe is enkele weken geleden de Kuyperlaan voor een gedeelte aan het verkeer ontrokken
14 december 2009 Op de Westwal bij de nieuwe parkeergarage worden verkeerslichten geplaatst. De verkeerslichten bij de Zusterstraat worden buiten dienst gesteld, daar er anders twee beveiligde verkeerssplitsingen dicht op elkaar zitten.
15 december 2009 Kloetinge en Kapelle worden 's avonds geplaagd door een stroomstoring.
15 december 2009 Wethouder Dieleman opent de profisorisch gereed gemaakte parkeergarage aan de Westwal.
18 december 2009 Het personeel van Het Gors, stichting voor mensen met een beperking, betrekt het nieuwe kantoor aan het Stationspark.
21 december 2009 Er wordt bekend gemaakt dat de Westerkerk is aangekocht door de Stichting Johannes Thielen, overleden in 2008 was kerkelijk zeer betrokken bij de Westerkerk. De Stichting stelt zich ten doel om de kerk ter beschikking te stellen voor religieuze, culturele en maatschappelijk activiteiten.
30 december 2009 In de Kloetingsche school woedt een korte maar felle brand, nadat gevelmateriaal in brand is geraakt.
31 december 2009 Goes telt 36625 inwoners.