Jaar 1994

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1990 - 2000  |  Jaar 1994

Jaar 1994

 

Datum Gebeurtenis
2 februari 1994 Raadsbesluit tot aankoop van theater "De Prins van Oranje". De bedrijfsvoering zal voorlopig geschieden door de directeur van het theater in Middelburg.
3 februari 1994 Bij een binnenbrand in een woning aan de Jacob Catstraat komt de bewoonster om het leven.
9 februari 1994 Overlijden oud-burgemeester Huber.
11 maart 1994 De Gemeente Goes krijgt een nieuw (doorkies)nummer: 49600.
15 april 1994 Grote brand aan boerderij aan de Oude Veerdijk in Wolphaartsdijk.
21 juli 1994 Plaatsing van een rolpaardaffuit met daarop een 80 ponds kanon.  Dit kanon is geschonken door dhr. Van Son.
1 augustus 1994 Fusie openbare basisscholen Het Binnenhof en De Hanekam. De nieuwe naam wordt De Tweemaster. Deze school zal verrijzen op de plaats waar CBS Het Noorderlicht stond. 
16 september 1994 Opening kantoor Sociaal Fonds Bouwnijverheid aan de Van Hertumweg.
21 september 1994 Er wordt een begin gemaakt met het slopen van de 50KV-hoogspanningsleiding tussen Goes en Kruiningen. 
21 oktober 1994 Noodlokalen aan de Patijnweg door brand verwoest.
14 november 1994 In een ruimte van het Leger des Heils, waar een grote partij oud-papier opgeslagen ligt, woedt een felle brand.
15 november 1994 Bij een brand in een woning aan het Bastion komt de bewoonster om het leven.
11 december 1994 Als tijdens een dienst in de gereformeerde gemeente in Nederland aan de Louise de Colignylaan aangekondigt wordt dat de omstreden predikant N.W. Schreuder schuldbeleidenis wil afleggen ontstaat een groot tumult in de kerk, dat zodanig hoog oploopt dat de dienst voortijdig beeindigt wordt. Ds. Schreuder wordt in verband gebracht met financiele malversaties bij de Stichting Rusthuizen der Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en is al geruime tijd op non-actief gesteld.
21 december 1994 Opening nieuwe meubeltoonzaal firma Paauwe aan de Marconistraat.
21 december 1994 Opening filiaal GAMMA aan de Marconistraat.