Jaar 1978

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1970 - 1980  |  Jaar 1978

Jaar 1978

 

Datum

Gebeurtenis

19 januari 1978

Gemeenteraad gaat akkoord met herinrichting stationsgebied.

18 mei 1978

Gemeenteraad stemt in met realisatie Plan Nivo’s in Goes-Noord.

27 mei 1978

Op dinsdagen wordt de busdienst Goes-Kattendijke ingesteld met slechts 1 rit; later uitgebreid tot 2 ritten en een zaterdagse rit.

1 juni 1978

Automobilisten dienen bij het parkeren in de binnenstad voortaan gebruik te maken van een parkeerschijf.

15 augustus 1978

Bekendgemaakt wordt dat dhr. C. Mouwen uit Kloetinge directeur van de laboratoriumschool per 1 december 1978 benoemd is tot directeur der H.T.S. te Leeuwarden.

20 augustus 1978

De Hervormde Gemeente in Goes start met kerkdiensten in wijkgebouw De Spinne.

1 september 1978

Met de verlenging van de Van Hogendorplaan krijgt de Goese Polder een tweede toegang tot de wijk. 

1 september 1978

Tot dan toe kan de wijk alleen betreden/ verlaten worden via de Troelstralaan.

7 september 1978

Opening wijkgebouw De Pit in de Appelstraat.

14 september 1978

Opening wijkgebouw De Spinne.

27 september 1978

Eerste vergadering werkgroep Goes-Noord; deze begeleidt en coordineert de bouwkundige ontwikkeling in dat gebied.

7 oktober 1978

De busdienst Goes – Kattendijke, die tot nu toe slechts enkele ritten op de dinsdagse marktdag reed, wordt uitgebreid met twee ritten op zaterdag.

25 oktober 1978

Aanvang plaatsen wisselwoningen (door woningrenovatie) op braakliggend terrein naast Laboratoriumschool aan de Scheldestraat. 

1 november 1978

Wethouder De Leeuw slaat de eerste paal voor de nieuwe garage van de firma Hendriks, ter vervanging van het complex aan de Westwal.

23 november 1978

Opening nieuwe garage Centrum-Goes aan de Marconistraat door burgemeester Huber. Deze was voorheen gevestigd in de Jacob Valckestraat.

1 december 1978

De bekende notaris M.E.J.F. van Dissel draagt het notariaat over aan zijn zoon, mr. E.C.J. van Dissel.

5 december 1978

Mevr. Gebbink-Vrins (contactpersoon van de Nationale Woningraad) reikt de eerst sleutel uit aan de bewoners van een van de 15 wisselwoningen aan de Scheldestraat.