Jaar 1973

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1970 - 1980  |  Jaar 1973

Jaar 1973

Datum
Gebeurtenis
6 januari 1973 In "De Prins van Oranje" wordt opgetreden door de band Earth & Fire.
10 januari 1973 Burgemeester Huber stelt de nieuwe trimbaan in Goes-Zuid in gebruik.
17 januari 1973 Troubadour Dimitri van Toren treedt op in café 'De Vrijbuiter'.
18 januari 1973 Op de Oostwal wordt een 68-jarige voetgangster overreden door een bestelauto en overleeft dit niet.
22 januari 1973 Aanvang werkzaamheden aanleg voetgangerszone in Ganzepoortstraat en Lange Vorststraat.
31 januari 1973 Invoering eenrichtingverkeer in binnenstad.
14 februari 1973 Deze dag gaat de eerste paal de grond in voor Plan Goese Polder II, betreffende 95 woningen aan de latere Schumanstede.
14 februari 1973 Er wordt bekendgemaakt dat Goes eind maart zal beschikken over een Uitleencentrum voor Beeldende Kunst dat zal gevestigd worden in het vernieuwde Museum voor Zuid- en Noord-Beveland.
15 februari 1973 Raadsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Vuilstortplaats Midden-Zeeland.
21 februari 1973 Heropening van het vernieuwd Museum voor Zuid- en Noord-Beveland.
1 maart 1973 Sluiting badhuis aan Beatrixlaan.
1 maart 1973 Martine Bijl opent in 'De Vrijbuiter' een tentoonstelling van de Goese kunstenaars Henny van Zunderen, Frans Dirkse en Reinier de Munck.
2 maart 1973 Burgemeester Huber opent verzorgingsafdeling van Verpleeghuis Ter Valcke.
20 maart 1973 Opening bijkantoor RABO-bank op hoek Kamperfoeliestraat/Jasmijnstraat.
22 maart 1973 In theater 'De Prins van Oranje' gaat de in opdracht van de Waterleidingmaatschappij Zeeland vervaardigde film 'Delta-water' in première. De 20 minuten durende film is gemaakt door cineast Arend van Gelder.
23 maart 1973 Bij een ongeval op de Sloeweg tussen 's-Heer Arendskerke en 's-Heerenhoek komt een 80-jarige man uit Lewedorp om het leven.
29 maart 1973 Bij de nieuwbouw van de stichting Philadelphia aan de Populierenstraat in Goes-Zuid wordt het hoogste punt bereikt van het gezinsvervangd tehuis dat t.z.t. 24 gehandicapten onderdak zal bieden. Het complex zal de naam 'Karnemelkshoeve' krijgen.
 3 april 1973 Wethouder J. Roose slaat eerste paal voor LOM-school aan Evertsenstraat.
3 april 1973 Burgemeester Huber opent de tiende Horecabeurs in Goes.
4 april 1973 Confectiebedrijf ROKO N.V. heropent bedrijfspand aan 's-Heer Hendrikskinderenstraat dat op 29 april 1972 door brand werd geteisterd.
6 april 1973 Burgemeester Huber opent winkelpromenade Ganzepoortstraat.
20 april 1973 Noordierse kinderen die in door bemiddeling van de Stichting "Zeeland helpt Noord-Ierland" brengen een bezoek aan Goes.
22 april 1973 Rechtstreeks uitzending kerkdienst vanuit "De Hoogte".
27 april 1973 Burgemeester Huber opent nieuwe Toyota-garage aan de Van Hertumweg.
27 april 1973 Naast de Toyota-garage verricht de burgemeester ook de opening van bejaardencentrum "Sint Maarten in de Groe" in Goes-Zuid.
1 mei 1973 Aan de Kreukelmarkt wordt platenzaak Opus 7 geopend.
1 mei 1973 In de Lange Vorststraat woedt een grote uitslaande brand in de meubeltoonzaal van Sinke de Graag. Het pand is totaal verwoest.
10 mei 1973 Aan de Kreukelmarkt opent burgemeester Huber vishandel " ''t Lekkerbekje", eigendom van dhr. J.D. de Koeijer.
11 mei 1973 Opening van het uitgebreide fabriekscomplex van fa. Van der Linden aan de Fruitlaan.
15 mei 1973 D.m.v. het opendraaien van een afsluiter verricht burgemeester Huber de openingshandeling van de tentoonstelling 'Deltawater' t.g.v. het 60-jarig bestaan van de Watermaatschappij Zeeland.
17 mei 1973 Garage Walhout neemt een nieuw complex aan de Fruitlaan in gebruik.
17 mwi 1973 In De Prins van Oranje wordt opgetreden door cabaret Neerlands Hoop in Bange Dagen met Freek de Jonge en Bram Vermeulen.
23 mei 1973 Burgemeester Huber geeft aftrap tot actie van ziekenomroep Nomen Nescio om geld in te zamelen voor nieuwe apparatuur.
23 mei 1973 n de hal van de RABO-bank aan de Singelstraat onthult wethouder Lindenberg een plastiek dat gemaakt is door kunstenaar Jaap Trimpe uit Kloetinge.
14 juni 1973 Op de begane grond van het Stadhuis wordt het Lunchcafé geopend door burgemeester Huber
14 juni 1973 Het gospelkoor en combo "Ichtus" neemt in de Mariusschool een plaat op, die in in augustus door platenmaatschappij BMG zal worden uitgebracht. De opbrengst zal ten goede komen voor aanschaf van een nieuwe geluisinstallatie. Er zullen 1000 exemplaren worden geperst.
24 juni 1973 In de Zandkreek in Wolphaartsdijk wordt opgetreden door de Oscar Benton Blues Band.
25 juni 1973 T.g.v. de restauratie van het orgel van de Oosterkerk wordt een feestconcert gegeven door de Zeeuwse Koorschool o.l.v. Evert Heijblok en organist Willem Retse Talsma.
28 juni 1973 Burgemeester Huber opent het nieuwe Gasthuis aan de Kievitlaan.
28 juni 1973 Er wordt bekendgemaakt dat vóór 31 december 1975 het proefstation voor de kleinfruitteels zal worden verplaatst naar het proefstation in Wilhelminadorp. Dit betreft uitsluitend de proeftuin zelf, terwijl het 'binnenwerk' in de kassen zal verhuizen naar Zaltbommel.
29 juni 1973 Medegedeeld wordt dat er een fusie op til is tussen de Ziekenfondsen 'Zuid- en Noord-Beveland' en 'Walcheren'.
2 juli 1973 De 8-jarige Ronnie Gerritse is de 100.000ste bezoeker van het Goese zwembad.
14 juli 1973 Directeur P.J. Geijsen van Wasserij De Zon aan de Wijngaardstraat maakt bekend dat een deel van het personeel van de binnenkort te sluiten vestiging van in Bergen op Zoom zal worden tewerkgesteld bij de Goese vestiging.
21 juli 1973 Onder grote belangstelling wordt op het het evenemententerrein (huidige Molenlplein) een demonstratie gegeven met motoren door de uit Duitsland afkomstige stuntteam 'The Hell Drivers'.
17 augustus 1973 De jaarlijkse kermis wordt voor de eerste maal op het evenemententerrein gehouden in plaats van in binnenstad.
23 augustus 1973 Aanbesteding reconstructie Marconistraat en bijkomende werken.
28 augustus 1973 Pastoor Schoenmakers neemt afscheid van de parochie Goes en t.g.v. wordt een drukbezochte receptie gehouden in gebouw "De Veste" aan de Keizersdijk.
1 september 1973 Het Goese tamboer- en trompeterkorps "Excelsior" speelt op de taptoe in het Belgische Tienen. 's Middags geeft het jeugdkorps ook een optreden in die plaats; het is voor dit jeugdkorps het eerste optreden in het buitenland.
5 september 1973 Diverse activiteiten t.g.v. het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Juliana.
5 september 1973 In de Van de Spiegelstraat wordt een 16-jarig meisje door auto gegrepen. De verwondingen zijn dermate ernstig dat het slachtoffer ruim drie maanden later zal overlijden. 
17 september 1973 Mevr. G.M. de Jonge-Jacobs van het actiecomité "Weg stinkleiding Goes-Zuid" overhandgit aan burgemeester Huber 370 handtekeningen met het verzoek iets aan de stank die de Brede Watering ten zuiden van de wijk voortbrengt.
19 september 1973 Wethouder J. Roose huldigt de 8-jarige Esther Paauwe omdat zij de 200.000ste bezoeker is van het zwembad in het seizoen 1973.
24 september 1973 Wethouder Roose deelt mee dat in de loop van 1974 een Welzijnsraad zal worden geïnstalleerd. Hierin zullen zoveel mogelijk welzijnsorganisaties participeren om bijv. ervaringen uit te wisselen. De raad zal op dezelfde wijze moeten gaan functioneren als Sportraad en Culturele Raad en krijgt bepaalde bevoegdheden.
27 september 1973 Opening districtskantoor Rabobank aan de Nassaulaan.
15 oktober 1973 Aanvang werkzaamheden verbetering aanloophaven, zodat deze geschikt zal worden als jachthaven. De vaste brug over de haven zal hierbij vervangen worden door een ophaalbrug.
15 oktober 1973 Gemeenteraad benoemt de heer J.S. Kan uit Vlaardingen tot hoofdambtenaar Afdeling Voorlichting.
16 oktober 1973 Als laatste Goese kern wordt Kattendijke op het aardgasnet aangesloten.
18 oktober 1973 officiële opening van het nieuwe politiebureau aan de Valckeslotlaan.
18 oktober 1973 Het oude politiebureau aan de Korte Kerkstraat wordt gesloten.
18 oktober 1973 Aankondiging dat op korte termijn het kantoor van het Agrarisch Sociaal Fonds aan de Frans den Holanderlaan zal worden gesloten.
18 oktober 1973 Gemeenteraad aanvaard voorstel tot invoering van toeristenbelasting m.i.v. 1 januari 1964.
20 oktober 1973 Open Dag in het nieuwe politiebureau met ruim 1100 bezoekers.
23 okober 1973 Als gevolg van een breuk in de watertransportleiding naar het havengebied wordt een flink gat geslagen in een stuk fietspand langs de A. Joachimikade. De schade wordt snel verholpen.
1 november 1973 Opening van het overdekte zwembad 'Ganzebad' aan de Zwembadweg.
2 november 1973 In het bijzijn van burgemeester Huber wordt de nieuwe studio voor ziekenomroep 'Nomen Nescio' in gebruik genomen. Nomen Nescio verzorgt programma's voor patiënten in ziekenhuis Bergzicht en voor de bewoners van Huize Den Berg.
6 november 1973 Op het kruispunt Kamperfoeliestraat/Bergweg komt een 63-jarige man uit Krabbendijke op zijn brommer in botsing met een auto. Enkele dagen later bezwijkt het slachtoffer aan zijn verwondingen.
9/10 november 1973 Voor de 10e maal wordt in Goes een filmfestival gehouden. De locatie van het festival is verhuist van 'De Veste' naar het Grand Theatre. Het gebeuren wordt door 150 mensen bezocht.
20 november 1973 Opening van het geheel vernieuwde pand van fa. Sinke de Graag, Lange Vorststraat 8.
20 november 1973 De 9-jarige Irma Speetjens uit Goes wint de derde prijs in een landelijke tekenwedstrijd in het kader van de actie 'Snoep verstandig, eet een appel'. Dhr.M.J. Taillie, secretaris van de Stichting Schooltandverzorging Noord- en Zuid-Beveland, overhandigt de prijs aan Irma: een fraai horloge.
25 november 1973 Bij een jachtpartij in Brummen (Gelderland) wordt oud-burgemeester Michaëlis van Goes door een kogel in zijn hoofd getroffen en is op slag dood.
7 december 1973 Wethouder De Leeuw reikt sleutels uit aan eerste bewoners van Plan Goese Polder 2. 
10 december 1973 s Ochtends wordt bij de spoorwegovergang aan het einde van de Zuidvlietstraat het lichaam van een 82-jarige man uit Kloetinge gevonden. Nader onderzoek leert dat de man een natuurlijke dood is gestorven.
14 december 1973 Openbare aanbesteding werken aanloophaven, o.m. aanbrengen van aanlegsteiger, meerpalen en het bouwen van een ophaalbrug.
19 december 1973 Bij het rioolgemaal aan de Zuidvlietstraat wordt een 23 meter hoge zgn. 'druktoren' geplaatst. Hiermee kan de terugslag van rioolwater in de persleiding worden opgevangen.
21 december 1973 Bij de bouw van de nieuwe vleugel aan het complex van verzorgingstehuis 'Ter Valcke' wordt het hoogste punt bereikt.
21 december 1973 Met een speciale kerkdienst wordt de gerestaureerde kerk van Kloetinge weer in gebruik genomen.