Jaar 1971

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1970 - 1980  |  Jaar 1971

Jaar 1971

Datum

Gebeurtenis

Medio 1971 Een groep spoorwegenthousiastelingen heeft een stoomlocomotief aangeschaft met het doel om op de goederenlijn door de Zak een toeristische stoomtreindienst  te gaan exploiteren.
1 januari 1971 Vestiging bureau Openbare Werken vestigt zich op het Geertesplein 4 te Kloetinge.
23 februari 1971 In het pakhuis van de fa. Witzenburg aan het Groene Weidje woedt een felle brand.
13 maart 1971 Optreden Elly Nieman & Rikkert Zuiderveld in 'De Veste'.
17 maart 1971 Er wordt bekendgemaakt dat de vestiging in Goes van Vicon Nederland N.V., fabriek van landbouwwerktuigen, in juli de poorten zal moeten sluiten. Hierbij zullen 70 werknemers hun baan verliezen.
17 maart 1971 Vanuit Goes wordt voor de PZEM een transformator van De Poel naar Westdorpe getransporteerd, allereerst naar Kats waar de transformator op een schip geladen wordt. Het schip brengt het vervolgens naar Terneuzen, waar dan weer verder transport ter land plaatsvindt. Dit 'uitzonderlijk' vervoer geschiedt onder politiebegeleiding en trekt uiteraard veel bekijks.I
17 maart 1971 Bij een ongeval in Zeeuws-Vlaanderen raakt een 45-jarige inwoner uit Goes ernstig gewond. Enkele dagen later bezwijkt het slachtoffer aan de verwondingen.
19 maart 1971 Als gevolg van een verkeerde parkeermanoeuvre ramt een bestelauto de etalage van Meubelhuis Renaissance in de Lange Vorststraat. De schade aan ruiten en meubels bedraagt ongeveer 2500 gulden.
24 maart 1971 De gemeenteraad gaat akkoord met de bouw van een nieuw politiebureau aan de Valckeslotlaan.
6 april 1971 Opening Shell-benzinestation langs nieuwe snelweg A58 t.h.v. 's-Heer Arendskerke.
8 april 1971 Op uitnodiging van de Zeeuwse Scheidsrechtersvereniging houd de bekende arbiter Jan Keizer een lezing in 'Slot Ostende'.
22 april 1971 De (Zweedse) hoofddirectie van het textiefbedrijf Arnberg N.V. maakt bekend dat het bedrijf in Goes zal gaan sluiten. Voor ongeveer 80 medewerkers wordt een baan gevonden bij het textielbedrijf Sanbella Foundations N.V.
23 april 1971 Opening kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Vrijgemaakt op de hoek Nassaulaan's-Heer Elsdorpweg.
26 april 1971 In Goes wordt de Voorbereidingscommissie Streekschool Zeeland geïnstalleerd. Deze zal de plannen voor een streekschool voor beroepsonderwijs verder gaan uitwerken.
28 april 1971 Zanger-troubadour Dimitri van Toren treedt op in "De Vrijbuiter".
1 mei 1971 De Woonruimteverdelingscommissie "Goes" verhuist van Oostwal naar Wijngaardstraat 3, in het kantoor van Stichting Samenwerking.
5 mei 1971 In de Wandelkerk opent mevr. Huber-Schneider een handwerktentoosntelling die gehouden wordt t.g.v. het 40-jarig bestaan van de afdeling Zeeland van de Bond van Plattelandsvrouwen.
14 mei 971 Opening van vernieuwde fotozaak "Optica" aan de Lange Vorststraat.
17 mei 1971 Correctie en aanvulling bestaande tekst: Sluiting vuilstortplaats aan Oude Zeedijk. Al het huisvuil uit de gemeente wordt voortaan naar de belt in 's-Heer Arendskerke gebracht. De stortplaats in Kloetinge blijft in gebruik voor storten van grof vuil.
20 mei 1971 In de Pasteurstraat krijgt een automobilist een hartaanval en sterft ter plaatse.
21 mei 1971 Correctie bestaande tekst: De Hervormde Gemeente neemt kerkgebouw De Hoogte in gebruik. Ds. Van den Bosch gaat voor in de inwijdingsdienst.
22 mei 1971 In "De Veste" wordt opgetreden door de bekende groep The Bintangs.
juni In de loop van deze maand beginnen de bouwwerkzaamheden voor het voetgangerstunneltje bij het station.
1 juni 1971 Burgemeester Huber opent in de Grote Kerk de tentoonstelling "Het Nederlandsche Roode Kruis in al zijn aspecten".
2 juni 1971 Er wordt bekendgemaakt dat de firma Weststrate, gespecialseerd in bedrijfskleding zich zal gaan vestigen in het voormalige pand van de fa. Arnberg (zie ook 22 april 1971). De vestiging aan de Voorstad blijft voorlopig behouden, hierin is het magazijn van Weststrate gevestigd,  mogelijk zal dat pand daar in de toekomst moeten wijken voor een geplande verkeersdoorbraak tusen Zonnebloemstraat en Van de Spiegelstraat.
5 juni 1971 In "De Veste" wordt opgetreden door The Mister Albert Show.
12 juni 1971 Een laag olie op de veste doodt een tiental eenden.
12 juni 1971 Brassband "Excelsior" wint eerste prijs op federatief muziekconcours, uitgeschreven door de Zeeuwse Muziekbond van de Koninklijke Nederlandse Federatie.
15 juni 1971 Aan de Evertsenstraat wordt door burgemeester Huber de eerste paal geslagen voor het nieuwe gebouw van de Keuringsdienst van Waren.
16 juni 1971 Jules de Corte treedt op in "De Vrijbuiter".
23 juni 1971 Aan de Vlasmarkt wordt een alternatieve platenwinkel met de naam "Underdog" geopend.
24 juni 1971 Er wordt bekendgemaakt dat aannemer N.V. Van der Poel uit Oudelande aan de Berkenstraat twee dagverblijven voor gehandicapten zal gaan bouwen.
26 juni 1971 Bij een steekpartij in De Bussel raakt een 12-jarige jongen ernstig gewond.
29 juni 1971 Op de 's-Heer Hendrikskinderendijk bij Ringbaan-West wordt 's morgens een 70-jarige vrouw uit Wilhelminadorp gegrepen door een bestelauto en is op slag dood.
2 juli 1971 Aan de Beukenstraat wordt de eerste paal geslagen voor 68 premiewoningen
6 juli 1971 De tweeling Lizette en Ina Reuters zijn samen de 100.000-ste bezoeker(s) van het zwembad.De meisjes krijgen uit handen van zweminstructeurs Goddijn en De Ridder en van wethouder Roose de nodige geschenken uitgereikt. 
7 juli 1971 Als gevolg van een ernstige netspanningsstoring bij de PZEM zit men 's avonds in Goes en omgeving enige tijd zonder stroom.
8 juli 1971 Bij werkzaamheden op een bouwterrein in de Goese Polder komt een 63-jarige man om het leven.
12 juli 1971 Er worden plannen bekend gemaakt om op de voormalige goederenlijn door Zuid-Beveland (het Bietenlijntje) t.z.t. een toeristische spoorlijn met stoomtractie te gaan exploiteren.
19 juli 1971 Raadsbesluit tot instelling van een Sportraad. 
26 juli 1971 In het radioprogramma "Zoeklicht op Nederland" wordt aandacht geschonken aan de plannen voor de toeristische spoorlijn op Zuid-Beveland (ze 12 juli 1971).
9 augustus 1971 Een afvaardiging van volksdansvereniging "Kasporgo" wordt door burgemeester Huber ontvangen. De deligatie overhandigt hem geschenken die de vereniging ontvangen heeft tijdens de recente rondreis door Tsjecho-Slowakije.
10 augustus 1971 s Ochtends vroeg worden 8 herten uit het hertenkamp in Goes-Zuid afgemaakt omdat ze door tbc zijn aangetast.
10 augustus 1971 Aan de Beukenstraat wordt de eerste paal geslagen voor een dagverblijf t.b.v. gehandicapten van de Stichting Philadelphia".
15 augustus 1971 Raadsbesluit tot opheffing Stichting Sportbelangen Goes die belast was met het beheer van diverse sportaccomodaties m.i.v. 1 januari 1972.
20 augustus 1971 Heropening van damesboutique "De Spinne", Lange Vorststraat 8.1
31 augustus 1971 Wethouder E.J. Prins slaat de eerste paal voor 96 ééngezinswoningen aan de Dillenburglaan.
1/2 september 1971 Groot enquête onder automobilisten en bus- en treinreigers in het kader van een verkeersonderzoek. 
4 september 1971 Bij een benefietvoetbalwedstrijd ten bate van het Zeehospitium Zonneveld die gespeeld wordt op sportpark Het Schenge wordt de aftrap verricht door Feyenoord-speler Wim van Hanegem. Er wordt gespeeld door damesteams van medewerksters van de A.K.F. en door die van machinefabriek Van de Linden.
6 september 1971 In het radioprogramma "Zoeklicht op Nederland" wordt opgetreden door muziekvereniging "Excelsior" uit Kloetinge.
8 september 1971 Een gedeelte van Kloetinge wordt als beschermd dorpsgezicht aangewezen.
8 september 1971 In de "Prins van Oranje" worden door burgemeester Huber tachtig verkeersbrigadiertjes geïnstalleerd.
8 september 1971 s Middags breekt een grote brand uit in stoomwasserij "De Zon" aan de Wijngaardstraat waarbij een groot deel van de inventaris verloren gaat. De schade bedraagt ruim een miljoen gulden.
11 september 1971 Ruim 800 deelnemers aan een zwemfeest in het Ganzebad.
15 september 1971 Raadsbesluit tot afschaffing van het ambtsgebed.
16-18 september 1971 Braderie binnenstad.
22 september 1971 Voor het parkeren op de Grote Markt moeten autobezitters voortaan in het bezit zijn van een parkeerkaart
23 september 1971 Op de spoorwegovergang Weeldijk bij 's-Heer Arendskerke wordt 's morgens een personenauto gegrepen door trein richting Vlissingen. Wonder boven wonder raakt niemand gewond. De auto raakt aan de achterzijde beschadigd maar kan op eigen kracht verder rijden. Ook de trein heeft geen schade en kan na een oponthoud van 15 minuten de reis voortzetten.
24 september 1971 De 12-jarige Pita Roggeveen is de 200.000ste bezoeker aan het Goese zwembad. Ter gelegenheid hiervan ontvangt zij uit handen van wethouder Roose diverse geschenken.
25 september 1971 In het kader van de Vredesweek nemen 160 kinderen deel aan een mars door de stad. Aan het einde van de mars worden op de Oostwal 150 duiven losgelaten, als symbool voor de vrede. De duiven zijn beschikbaar gesteld door duivensportverenigingen uit 's-Heerenhoek en Kwadendamme.
28 september 1971 Aanbesteding wegverbetering gedeelte Aardebolleweg.
28 september 1971 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest geeft een succesvol najaarsconcert in de Grote Kerk.
2 oktober 1971 Als gevolg van een bij Goes door een dragline losgetrokken kabel is het treinverkeer op de Zeeuwse Lijn enkele uren verstoord.
4 oktober 1971 M.i.v. deze datum wordt nog maar één keer per dag post bezorgd op de Bevelanden.
4 oktober 1971 Aanvang werkzaamheden herprofilering Beatrixlaan waarbij de twee aparte rijbanen zullen vervallen en vervangen zullen worden door één brede weg. De werkzaamheden zullen ongeveer zes maanden gaan duren.
8 oktober 1971 Er wordt bekendgemaakt dat de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiène, dhr. L.B.J. Stuyt, akkoord is gegaan met de uitbreidingsplannen van verpleegtehuis "Ter Valcke". Het complex zal worden uitgebreid met 100 bedden voor somatisch zieken en 110 voor demente bejaarden. De uitbreidingskosten schat men op ongeveer 14 miljoen gulden.
15 oktober 1971 45 leraren van het Sint Willibrord-college zenden telegram naar minister mr. C. van Veen van Onderwijs uit onvrede over de afname van het aantal lesuren bij het voortgezet onderwijs.
9 november 1971 Aan de Van de Spiegelstraat 63 woedt een felle brand aan het kantoorpand aldaar. Waarbij de bovenverdieping zware schadee oploopt.
21 oktober 1971 De eerste paal geslagen voor een 7-klassige basisschool en een 3-klassige kleuterschool aan de Abraham Kuyperlaan en in 1972 in gebruik genomen.
5 november 1971 Concert van het Zeeuws Orkest in kerkgebouw 'De Hoogte'.
9 november 1971 Goederenvervoer op spoorlijn door Zak van Zuid-Beveland gestaakt.
17 november 1971 Goes telt 26913 inwoners.
1 december 1971 In het pand Van Hallstraat 69 in in uitbreidingsplan Goese Polder I wordt een modelwoning geopend.
4 december 1971 Aanbesteding bouw en verbouw archiefruimte aan Wijngaardstraat.
10 december 1971 Ir. S.J. Wertheim uit Kloetinge promoveert aan de Landbouwhogeschool  van Wageningen met het proefschrift "The drop of flowers and fruits in apple with special reference in the June drop of Cox's Orange Pippin and it's control with growth regulators"..
10 december 1971 In het voormalige bedrijfspand van de fa. Arnberg aan de Industriestraat wordt een filiaal van het Middelburgse bedrijf F. de Kuyper gevestigd, een bedrijf dat o.m. handelt in lagers, smeermiddelen, fittingappendages en tel- en timingapparatuur.
11 december 1971 Koeien op de rails bij 's-Heer Hendrikskinderen bezorgen het treinverkeer 's middags korte tijd vertraging.
16 december 1971 Optreden van de groep Spring in het KRO-radioprogramma "Van twaalf tot Twee". De band bestaat uit Jan Bom, Kees van Vredegem en Charles van Vredegem.
16 december 1971 Gemeentesecrataris Taillie deelt mee dat de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een subsidie van 75% zal verlenen in de kosten voor de ombouw van de oude stadshaven tot aanloophaven voor jachten.
17 december 1971 T.g.v. van het 25-jarig bestaan houdt de directie van Automaatschappij Zeeland (A.M.Z.) een receptie in "De Korenbeurs".
31 december 1971 Opheffing Stichting Sportbelangen Goes die belast was met het beheer van diverse sportaccomodaties.
31 december 1971 Introductie van de plastic vuilniszak (Komo) i.p.v. de aloude vuilnisbak in Goes.
31 december 1971 Goes telt 26923 inwoners.