Jaar 1970

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1970 - 1980  |  Jaar 1970

Jaar 1970

Datum Gebeurtenis
1 januari 1970 Gemeentelijke herindeling: Kloetinge, Wolphaartsdijk, 's-Heer Hendrikskinderen en een groot gedeelte van 's-Heer Arendskerke worden ingelijfd bij Goes.
2 januari 1970 Het college van de "nieuwe" gemeente Goes bestaat uit: burgemeester (vacant), wethouder E.J. Prins (reeds wethouder in de "oude" gemeente), wethouder drs. J, Dijkgraaf (eveneens reeds wethouder in de "oude" gemeente), wethouder J.P. Lindenberg en wethouder J.H. Roose. 
De raadszitting wordt gehouden in een zaal van Hotel "De Korenbeurs" aan de Grote Markt, dit i.v.m. renovatie van het Stadhuis.
Bij gebrek aan een burgemeester wordt de raad nu voorgezeten door het oudste raadslid: dhr. B.M. van Nieuwenhuijze (oud-wethouder Kloetinge, zie 27 december 1969).
5 januari 1970 Treinverkeer op de Zeeuwse Lijn ontregeld door gladheid.
6 januari 1970  Een actie uit de Goese burgerij waarbij gepleit wordt voor terugkeer van burgemeester Huber heeft tot nu toe 200 handtekeningen opgeleverd.
7 januari 1970 Brandweer rukt uit voor een grote brand in het graanpakhuis van Duvekot aan de J.A. van der Goeskade.
10 januari 1970 In de voormalige beheerderswoning van het Schuttershof wordt een jeugdsoos geopend, luisterend naar de naam "Huis Uhuh", de soos gaat uit van de Stichting Open Jeugdwerk.
14 januari 1970 In de Goese haven wordt een nieuwe mobiele loskraan in gebruik genomen.
17 januari 1970 Op de Grote Markt houden scholieren een actie t.b.v. het noodlijdende Biafra in Afrika.
21 januari 1970 Benoeming M.J. Taillie vanaf dan secretaris der Gemeente Goes.
22 januari 1970 Bij opbod wordt de gehele inventaris van voormalig hotel "Centraal" verkocht. Als alle materiaal is opgehaald door de nieuwe eigenaars kan de Raiffeissenbank beginnen met de verbouwing van het pand.
24 januari 1970 De villa aan de Oostsingel 78 wordt zwaar beschadigd door brand.
28 januari 1970 I.v.m. het 25-jarig bestaan van de Zeeuwse Volksuniversiteit wordt aan  bewoners/verpleegden  van Huize "Den Berg" en "Ter Valcke" een liedjesprogramma aangeboden o.l.v. Marie Cecille Moerdijk. Op 29 januari 1970 worden nog voorstellingen gegeven in "Maria Terweel" en in "De Prins van Oranje"
30 januari 1970 Opening van doe-het-zelf zaak "Doe-Centrum-Goes" aan de Wijngaardstraat. De winkel heette voorheen "De Verfhal". T.o.v. d de oude winkel is de winkelruimte aanmerkelijk vergroot alsmede het verkoopassortiment.
30 januari 1970 In theater "De Prins van Oranje" wordt een voorstelling gegeven door het Cabaret Pepijn met o.m. Paul van Vliet en Liselore Gerritsen. Ook deze voorstelling wordt gehouden in het kader van de jubileumfestiviteiten van de Zeeuwse Volksuniversiteit.
31 januari 1970 Stadsbeiaardier W.L. Harthoorn speelt voor het eerst op het nieuwe carillon in Goes. Het nieuwe klokkenspel moet weliswaar nog officieel in gebruik worden genomen, maar dat neemt niet weg dat men in Goes voortaan elke zaterdag- en dinsdagmiddag, telkens tussen twee en half drie, naar beiaardklanken kan luisteren.
31 januari 1970 Het Goese team dat deel neemt aan "Dubbelzeskamp", uitgezonden door de N.C.R.V.-televisie, behaalt 331 punten en brengt het team daarom op de zevede plaats op de lijst van 8 winnaars. 
11 februari 1970 Loco-burgemeester Prins opent in het voormalige Weeshuis aan de Zusterstraat een overzichtstentoonstelling over 25 jaar Bevrijding in Zeeland.
13 februari 1970 Aan de Lange Vorststraat 80-82 wordt de nieuwe modezaak van Berco geopend.
16 februari 1970 Er wordt bekendgemaakt dat de 10 jaar oude Sonja Dusardijn uit Goes, leerlinge van de Caspar Berseschool, een tekenwedstrijd van de jubilerende K.L.M. heeft gewonnen, die in 1969 werd uitgeschreven. Sonja windt een vliegtocht naar Parijs.
18 februari 1970 Raadsbesluit om het wapen van de oude Gemeente Goes ook te gaan voeren voor de gevormde gemeente.
21 februari 1970 T.g.v. het 25-jarig bestaan van de Goese Operettevereniging wordt in schouwburg "De Prins van Oranje" een uitvoering gegeven van de operette "Gräfin Mariza" van Emmerich Kalman, onder regie van L. Griep.
5 maart 1970 Er wordt bekendgemaakt dat het bedrijf A.K.F.-Goes een order heeft gekregen tot vervaardiging van 21 colonnes en opslagvaten t.b.v. de DOW-vestiging in het Westduitse Stade.
Met deze order is een bedraag van 2 miljoen gulden gemoeid.
5 maart 1970 Opening modewinkel van Lauret in de Lange Vorststraat. Tot januari jl. was hier de kledingzaak van de fa. Klumpers gevestigd.
7 maart 1970 Het 30-jarig bestaan van Modehuis Rita, met vestigingen in Goes, Vlissingen en Bergen op Zoom, wordt gevierd met in modeshow in "De Prins van Oranje". Ook wordt opgetreden door Willy en Willeke Alberti.
9 maart 1970 In de Valckeslotlaan wordt een 3-jarig kind aangereden door een auto. Het ernstig gewonde slachtoffertje wordt overgebracht naar het ziekenhuis in Goes en later naar een ziekenhuis in Tilburg, waar het kind op 16 maart 1970 overlijdt.
12 maart 1970 Op uitnodiging van leerlingenvereniging "VLAM" van het Goese Lyceum leest auteur Jan Wolkers voor uit eigen werk. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van zijn hand te laten signeren.
19 maart 1970 De gemeenteraad besluit om geen beperkende bepaling in het leven te roepen aangaande de verkoop en verstrekking van voorbehoedsmiddelen.
20 maart 1970 Er wordt bekendgemaakt dat mr. F.G.A. Huber zal terugkeren als burgervader van de Ganzestad.
20 maart 1970 De zanger-gitarist Dimitri van Toren treedt 's avonds op in "De Veste".
1 april 1970 Benoeming dhr. F.G.A. Huber tot burgemeester van Goes
2 april 1970 Er wordt bekendgemaakt dat A.K.F.-Goes de Terneuzense vestiging van Van der Oost N.V. te Schiedam heeft overgenomen. De 65 personeelsleden zullen in dienst komen bij de A.K.F.
11 april 1970 Herinstallatie burgemeester Huber.
17 april 1970 Uit een Goese nota blijkt dat er t.z.t. een regionaal woonwagenkamp gerealiseerd zal worden op een terrein ten zuiden van Goes in de buurt van Rijksweg 58.
22 april 1970 De besturen van de twee ziekenhuizen St. Joanna en Bergzicht vormen een commissie om te onderzoeken welke vormen van samenwerking er mogelijk zullen zijn in de toekomst.
24 april 1970 s Middags wordt het gereconstrueerde weggedeelte van de 's-Heer Hendrikskinderendijk tussen Middelburgsestraat en Deltaweg voor het verkeer opengesteld (ongeveer t.h.v. huidige rotonde Tiendenplein).
24 april 1970 In Goes gaat een tweedaagse confefentie van Rotarians van start. Ruim 400 Rotary-leden wonen deze conferentie bij. Er zullen lezingen worden gehouden rond het thema "Gezag en democratie vandaag" met o.m. professor H. Baudet en burgemeester J. Berger van Groningen. Het programma biedt voorts nog een vaartocht, concert, diner en optreden van Marie Cecille Moerdijk.
25 april 1970 Wethouder Roose verricht de officële opening van de sporthal te Goes.
1 mei 1970 Zonder officieel vertoon wordt de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van verpleeghuis "Maria Terweel" aan de Kloetingseweg. De uitbreiding zal fungeren als revalidatiecentrum.
5 mei 1970 Diverse activiteiten i.v.m. 25-jarige Bevrijdingsfeesten in Nederland.
Dhr. M. Haasdonk overhandigt in Hotel "De Korenbeurs" aan burgemeester Huber een cheque van fl. 25.000,- t.b.v. het niewue carillon. Direct hierna gaat het gezelschap naar het balkon van het hotel om naar de eerste officiele bespeling van het carillon te luisteren, waarop gespeeld wordt door de uit Mechelen afkomstige beiaardier Sjef Rottiers. Aansluitend wordt gespeeld door stadsbeiaardier W.L. Harthoorn.
11 mei 1970 Aanvang van sloop van de laatste twee oude pandjes aan de Paardeweg bij molen "De Korenbloem".
21 mei 1970 Kinderen in Goes-Zuid kunnen voortaan veilig oversteken op de Kloetingseweg. Op deze datum worden daar tijdens de schooltijden verkeersbrigadiers ingezet. De verkeersbrigadiers hebben een gedegen instructie gekregen van verkeersagent J. Borrie.
23 mei 1970 Museum heropent op de nieuwe locatie op de Singelstraat 13, een gedeelte van het aloude weeshuis.
23 mei 1970 Opening van het nieuwe winkelcentrum in Plan-Zuid door burgemeester Huber.
1 juni 1970 In 's Heer Arendskerke wordt een nieuw posthuis aan de Raadhuisstraat nummer 7 door de gemeentepolitie in gebruik genomen.
6 juni 1970 Burgemeester Huber verricht de eerste spadesteek voor het nieuwe onderkomen van voetbalvereniging op sportterrein Het Schenge.
13 juni 1970 De I.K.O.R.-televisie maakt in Goes opnamen voor het programma "Zingend Geloven".
16 juni 1970 Bij een brommerongeval op de Westhavendijk te Wilhelminadorp belandt de 20-jarige duopassagiere met ernstige verwondingen in ziekenhuis Bergzicht. Enkele dagen later bezwijkt het slachtoffer aan  de verwondingen.
20 juni 1970 T.g.v. het 40-jarig bestaan van muziekkorps "Excelsior" wordt een taptoe gehouden op de Grote Markt.
23 juni 1970 Er wordt bekendgemaakt dat het drijvende zwembad van Wolphaartsdijk, het zgn. "Fort", door het gemeentebestuur is gesloten daar de Inspectie voor de Volksgezondheid het bad heeft afgekeurd.
1 juli 1970 Opening autosnelweg A 59, vak tussen Kapelle en Sloe op grens van gemeenten Goes en Borsele.
1 juli 1970 M.i.v. deze datum is vanuit Goes volledig automatisch telefoneren mogelijk met België, Frankrijk, Groot-Brittannië (inclusief Noord-Ierland) en West-Duitsland (inclusief West-Berlijn).
24 juli 1970 Op de J.A. v.d. Goeskade komt in de namiddag een 13-jarige jongen met zijn fiets in botsing met een auto. Ernstig gewond belandt het slachtoffertje in ziekenhuis Bergzicht, waar men besluit hemt voor een spoedingreep naar een ziekenhuis te Tilburg te vervoeren, alwaar hij 's avonds overlijdt.
25 juli 1970 Op het pleintje achter het voormalige Weeshuis aan de Singelstraat opent loco-burgemeester E.J. Prins de Kunstmarkt.
30 juli 1970 Circus Kinsbergen strijkt neer op een terrein nabij winkelcentrum De Bussel teneinde enkele dagen voorstellingen te geven.
1 augustus 1970 Met een groot tuinfeest vieren patiënten en personeel van verpleeghuis "Ter Valcke" het vijfjarig bestaan.
3 augustus 1970 De eerste bewoners nemen hun intrek in serviceflat "De Schakel".
10 augustus 1970 Aanvang sloop panden Van de Spiegelstraat t.o. loods Van Gend & Loos.
11 augustus 1970 In de bouwput voor de AMRO-bank aan de Singelstraat worden enkele interessante archeologische vondsten gedaan, w.o. een Christusbeeldje uit de 15e eeuw. Voorts stuiten de archeologen op enkele stukken muur die waarschijnlijk deel hebben uitgemaakt van Slot Ostenden.
17 augustus 1970 M.i.v. deze datum gan de bussen van de lijn Goes - Ellewoutsdijk - Driewegen - Goes rijden via Van Hertumweg - Beukenstraat - Wilgenstraat - Kloetingseweg in plaats van rechtstreeks via de Fruitlaan, zodat bewoners van Goes-Zuid een goede aansluiting krijgen met het N.S.-station en op andere buslijnen die het busstation aan de Westwal aandoen.
20 augustus 1970 Burgemeester Huber verricht de officiële opening van het nieuwe kantoor van de Nederlandse Middenstands Bank (N.M.B.) op de hoek Dam/Van de Spiegelstraat.N
24 augustus 1970 Aanvang reconstructie Lange Kerkstraat en Klokstraat. Deze straten zullen een metamorfose ondergaan en veranderen in een voetgangersgebied. Gedurende bepaalde tijdsblokken zullen de straten dan wel toegankelijk zijn voor auto's i.v.m. de bevoorrading van de winkels.
28 augustus 1970 De werkgroep Stoomtram Goes-Borsele laat ter promotie van hun doel een dieplader met stoomloc aanrukken. Deze wordt op de Grote Markt tentoongesteld.
1 september 1970 In deze maand opent dhr. Bras een supermarkt in de wijk Goese Polder,  voorlopig nog in een noodpand aan de Thorbeckelaan. Hiermee heeft de Goese Polder de eerste winkelvoorziening in huis.
2 september 1970 In deze week vervangt de P.T.T. in Goes de brievenbussen door exemplaren van het nieuwe type, voorzien van twee gleuven, nl. voor post voor de Bevelanden/Schouwen en één voor de overige bestemmingen. Ook worden de brievenbussen meer over de stad verspreid.
12 september 1970 Burgemeester Huber verricht de officiële opening van de winkelpromenade in Lange Vorststraat en Klokstraat (zie ook 24 augustus 1970).
12 september 1970 Met een receptie in "De Prins van Oranje" wordt het 25-jarig jubileum van de Goese Operettevereniging gevierd.
16 september 1970 In de voormalige kleuterschool aan het Geertesplein te Kloetinge wordt een een bejaarden-ontspanningscentrum in gebruik genomen. De opening wordt verricht door dhr. P. Daniëlse, oud-bugemeester van Kloetinge.
18 september 1970 Heropning van de geheel vergrote en gemoderniseerde slijterij van Dominicus aan de Korte Kerkstraat.
19 september 1970 Opening gemoderniseerde winkel van Foundation-lingerie speciaalzaak Livera aan de Ganzepoortstraat.
19 september 1970 Burgemeester Huber opent het infocentrum voor ontwikkelingssamenwerking, gevestigd in het Manhuis aan de Zusterstraat.
19 september 1970 De Goese Braderie wordt afgesloten met een Taptoe op de Grote Markt. Hieraan wordt meegewerkt door de tamboer- en trompetterkorpsen Juliana, Wilhelmus en Excelsior uit respectievelijk 's-Gravendeel, Sliedrecht en Goes. Ook het Groot-Vlissings Majorettenpeloton geeft acte de presence.
25 september 1970 s Midddags breekt brand uit in de Openbare Bibliotheek aan de Wijngaardstraat; de schade is aanzienlijk.
26 september 1970 Wethouder J. Roose verricht de officiële opening van wijkgebouw "De Pit" aan de Appelstraat.
5 oktober 1970 Op de Zomerweg in Kloetinge komt een 10-jarige jongen met zijn fiets frontaal in botsing met een bestelauto. Het slachtoffer overlijdt enkele uren later in ziekenhuis Bergzicht.
6 oktober 1970 In Wolphaartsdijk wordt het voormalige zwembad, het zgn. Fort, gesloopt. Een deel van het materiaal gaat naar Watersportvereniging Wolphaartsdijk, die het zal gaan gebruiken voor hun jachthaven.
27 oktober 1970 Opening Agrimarkt.
1 december 1970 Aanvang werkzaamheden verbreden Westerstraat in het kader van een betere verbinding met de wijk Goese Polder.
18 december 1970 Openstelling 2e rijbaan autosnelweg A58 tussen Kapelle en Sloe.
31 december 1970 Goes telt 26522 inwoners