Jaar 1969

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1960 - 1970  |  Jaar 1969

Jaar 1969

  

Datum Gebeurtenis
5 januari 1969 Met een bijeenkomst in Slot Ostende wordt het 20-jarige bestaan van de het Goese reserve-politiekorps gevierd.
6 januari 1969 Wethouder Prins slaat de eerste paal voor 40 woningen in de Goese Polder.
13 januari 1969 In een semi-permanente fabriek gaat de productie van het in 1968 door een brand geduperde bedrijf Fitwell weer van start.
18 januari 1969 Goes krijgt er een Chinees-Indisch restaurant bij: aan de Westhavendijk 39 wordt restaurant "Havenzicht" geopend.
19 januari 1969 De heer C. Bolle uit Goes herdenkt op deze dag dat hi 75 jaar Heilsoldaat is.
22 januari 1969 Met een feestelijke receptie in De Prins van Oranje neemt mevr. M.J. de Jong afscheid als inspectrice voor het kleuteronderwijs.
22 januari 1969 Goese gemeenteraad hecht goedkeuring aan voorstel aanleg stadsrondweg.
23 januari 1969 Er wordt bekendgemaakt dat de katholieke jongerensociëteit De Bevelanden herdoopt zal worden in "Hoepla". De jongeren zullen bijeenkomen in een zaaltje van café De Landbouw aan de Grote Markt.
24 januari 1969 Hoofdleidster mevr. G. Boonman slaat de eerste paal voor een r.k.-kleuterschool in Plan Zuid.
24 januari 1969 In Kattendijke wordt een echtpaar door kolendamp vergiftigd; hierbij komt de vrouw om het leven. De man wordt in kritieke toestand naar ziekenhuis Bergzicht overgebracht.
24 januari 1969 Raad van Kattendijke hecht goedkeuring aan bestemmingsplannen recreatiegebied en industrieterrein.
1 februari 1959 Aan het begin van de maand worden de gemoderniseerde stationsloketten in gebruik genomen.
4 februari 1969 Een gedeelte van Goes-West zit 's avonds geruime tijd zonder stroom.
9 februari 1969 In de vroege ochtend raakt een auto in een slip en ramt de etalage van fietsenhanden Jeremiasse in de Ganzepoortstraat. Er vallen geen gewonden; de materiële schade is aanzienlijk.
19 februari 1969 De raad stelt de eerste groep straatnamen vast voor Plan Goese Polder.
20 februari 1969 Wethouder J.H. Roose verricht de officiele opening van openbare kleuterschool "Bellefleur" aan de Bessestraat.
1 maart 1969 Sluiting openbaar slachthuis aan de Zaagmolenstraat.
7 maart 1969 Als gevolg van een draadbreuk, veroorzaakt door een kraanwagen bij de overweg Noord-Kraaijertsedijk, tussen 's-Heer Arendskerke en Lewedorp, is het treinverkeer tussen Goes en Middelburg vele uren gestremd. De N.S. zet bussen in.
8 maart 1969 Tijdens het Concours van de Koninklijke Federatie van Harmonie - en Fanfaregezelschappen wint het Kloetingse muziekgezelschap Excelsior o.l.v. dirigent Den Toonder de eerste prijs.
20 maart 1969 Burgemeester Huber opent filiaal van bouwmaterialenhandel Braat.
20 maart 1969 In de Openbare Leeszaal wordt 's avonds een lezing gehouden door schrijfster Marga Minco, o.a. bekend van de roman "Het Bittere Kruid".
28 maart 1969 De heer K. Vriend opent in de Korte Kerkstraat zijn nieuwe juwelierszaak.
1 april 1969 De exploitatie van het Gasthuis wordt door het Burgerlijk Armbestuur overgedragen aan de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland.
3 april 1969 Op initiatief van de Goese Hengelsportvereniging worden in de "gracht" ten zuiden van de Kastanjestraat 50 kilo brasem en 150 kilo voorn uitgezet. De aanschaf van de vis heeft zo'n 900 gulden gekost; grotendeels betaald door de Organisatie Verbetering Binnenvisserij (O.V.B.).
7 april 1969 De Ganzestad wordt heven "luchthaven" als in de Goese Polder 's middags de noodlanding van een zweefvliegtuigje plaatsvindt. Alles loopt goed af.
15 april 1969 Goes en omgeving kampen aan het einde van de ochtend met een stoomstoring, veroorzaakt door stukgetrokken kabel.
15 april 1969 Door de harde wind dreigt een bouwkraan op rails in de Kastanjestraat te "ontsporen"en enige huizen aldaar te rammen. Snel ingrijpen van politie en het bedrijf van wie de kraan eigendom is, kan verdere misère voorkomen.
16 april 1969 Goese gemeenteraad gaat o.m. akkoord met verstrekking van geldlening van fl. 60.000,- voor uitbreiding van het orgel in de Grote Kark. De lening wordt verstrekt aan de Orgelstichting, die voornemens is regelmatig orgelconcerten te gaan organiseren in de Grote Kerk.
19 april 1969 De heer Schouwenaar opent zijn nieuwe garage aan de Blanckstraat. De bestaande garage aan de Wijngaardstraat blijft in gebruik als showroom.
22 april 1969 De N.C.R.V.-televisie maakt opnamen op de Grote Markt voor het programma "Kijkkijk".
7 mei 1969 In de Leliestraat wordt een houten schoolgebouw in de as gelegd.
7 mei 1969 Aan de Ganzepoortstraat wordt de fijnslijperij van M. Passieux heropend.
14 mei 1969 Officiële opening van kleuterschool "De Bijenkorf" aan de Heernisseweg (thans 's-Heer Elsdorpweg). De openingshandeling wordt verricht door mevrouw H.W. Dorleijn, docente Pedagogiek aan de Middelburgse Rijkskweekschool.
14 mei 1969 Nog een openingsactiviteit op scholengebied vindt plaats als de echtgenote van de Commissaris der Koningin, mevrouw V. van Aartsen-Stap, de officiele opening verricht van de L.O.M.-schoo, tijdelijke gehuisvest aan de Louise de Colignylaan. De Goese wethouder van Onderwijs, dhr. J.H. Roose, deelt mee dat er aan de Evertsenstraat grond zal worden gereserverd waarop t.z.t. een nieuw en definitief schoolgebouw zal worden gebouwd.
14 mei 1969 De gemeenteraad van 's-Heer Arendskerke stemt in met het voorstel tot aanleg van sportvelden en stelt hiervoor een krediet beschikbaar van fl. 31.000,-.
14 mei 1959 s Avonds worden de nieuwe sintelbaan en bijbehorende atletiekaccomodaties bij Sportpark Het Schenge aan de Westhavendijk officieel in gebruik genomen.
22 mei 1969 De Goese Oratoriumvereniging viet het 50-jarig jubileum met een speciale uitvoering van "Messiah" in de Grote Kerk.
22 mei 1969 De op 22 april 1969 gemaakte opname voor het televisieprogramma "Kijkkijk" wordt uitgezonden.
22 mei 1969 Burgemeester Huber opent in de Lange Vorststraat de nieuwe showrom van Pik's Autobedrijf.
30 mei 1969 De heer Haasdonk slaat de eeste paal voor de Goese sporthal, dat naast naast het zwembad zal gaan verrijzen (zie ook 25 juni 1969).
1 juni 1969 Door een routewijziging rijden de bussen naar/van de Zak van Zuid-Beveland voortaan via de Fruitlaan waardoor Plan-Zuid beter wordt bediend.
3 juni 1969 De zender Goes gaat officieel van start met stereouitzendingen van Hilversum 1, 2 en 3.
5 juni 1969 In de Lange Kerkstraat wordt drogisterij/parfumerie Fassaert geopend. Met de opening van deze zaakt verdwijnt het laaste particuliere woonhuis in de Lange Kerkstraat.
5 juni 1969 Officiële opening van het zgn. "Bosplan", een 20 hectare groot recreatiegebied, ten zuiden van Goes. Van de 20 hectare is 12 hectare daadwerkelijk met bos bebouwd.
6 juni 1969 Aanbesteding verbreding gedeelte 's-Heer Hendrikskinderendijk/Middelburgsestraat.
14 juni 1969 Op de Grote Markt wordt een succesvolle Taptoe gehouden.
17 juni 1969 Op het kruisupnt Rijksweg 58/Kerkweg (huidige Arendstraat) te 's-Heer Arendskerke wordt een 49-jarige inwoner van Heinkenszand op zijn brommer aangereden door een vrachtauto. Het slachtoffer is op slag dood.
18 juni 1969 De Goese raad bepaalt dat horecaondernemingen voortaan op vrijdag, zaterdag en zondag tot 01.00 uur open mogen blijven. Dit geldt uitsluitend voor de periode van 30 april t/m 15 september.
19 juni 1969 Circus Toni Boltini geeft een voorstelling op de Grote Markt.
25 juni 1969 Er wordt bekendgemaakt dat minister Klompé van C.R.M. een subisdie heeft toegekend voor de bouw van een sporthal in Goes (zie ook 30 mei 1969).
1 juli 1969 In de Eerste Kamer wordt wetsontwerp nr. 8828 behandeld, oftewel de gemeentelijke herindeling op Zuid-Beveland. Het ontwerp wordt goedgekeurd en de herindeling zal m.i.v. 1 januari 1970 van kracht worden (zie ook 1 december 1969 en 1 januari 1970).
2 juli 1969 Ingebruikname nieuwe toegangsweg Algemene Begraafplaats aan zijde Geldelozepad.
2 juli 1969 Het bestuur van de Stichting Fruitcorso maakt bekend dat er in september geen Fruitweek en Fruitcorso gehouden zullen worden. Als alternatief zal er dan een Oogstfeestweek georganiseerd worden.
5 juli 1969 De kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente in Goes deelt mee in principe niet afwijzend te staan tegen het idee de Grote Kerk ook open te stellen voor andere activiteiten dan de (zondagse) eredienst.
5 juli 1969 Op de Rijksweg tussen 's-Heer Arendskerke en Lewedorp komt een 27-jarige Middelburger om het leven nadat zijn auto bij een aanrijding in brand is gevlogen.
13 juli 1969 Bij een ongeval op de Deltaweg, tussen Langeweg en Zandkreekdam, komen twee inwoners uit Colijnsplaat om het leven.
15 juli 1969 De heer N.J. Pik sluit zijn slagerij aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat 12.
16 juli 1969 Goese gemeenteraad gaat akkoord met aanleg van het het tussen Goes en 's-Heer Arendskerke geplande Streekbos (thans beter bekend als Poelbos).
26 juli 1969 Herhaling televisie-bewerking van "De Markies van Carabas", uitgevoerd door de Zeeuwse Koorschool o.l.v. Evert Heyblok (zie ook 19 juni 1968).
7 augustus 1969 Coby Steenbergen is de 100.000ste bezoeker van het Goese zwembad; ter gelegenheid daarvan ontvangt ze uit handen van wethouder Roose een boeket bloemen, een taart en een jaaabonnement van het zwembad
7 augustus 1969 In de namiddag heeft de Goese brandweer de handen vol aan het blussen van een een brand in de meubelopslagplaats van Sinke-de Graag aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat. Van de opslagplaats blijft vrijwel niets over en het belendende woonhuis loopt schade op aan het dak.
11 augustus 1969 De hangar bij hofstede Rotterdam in de Wilhelminapolder wordt door brand verwoest.
13 augustus 1969 Aanbesteding bouw brug over waterleiding in Anthony Fokkerstraat.
15 augustus 1969 Burgemeester Huber opent de nieuwe confectiefabriek van P.W.G. Textiel Goes N.V. aan de Voorstad.
20 augustus 1969 Grote brand in pakhuis aan de Rijffelstraat.
21 augustus 1969 Op de Westwal wordt 's middags een 77-jarige vrouw uit Goes aangereden. Ze overlijdt op weg naar het ziekenhuis.
1 september 1969 Van de Van Doornestraat opent de firma De Gruyter een loods vanwaaruit door klanten bestelde goederen aan huis worden bezorgd. 
7 september 1969 De 46-jarige ex-kapelaan M.J. de Jong uit Goes wordt in Koudekerke bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente aldaar.
9 september 1969 Een enkele dagen eerder in Amsterdam ontvreemde tankauto wordt door de politie aangetroffen op de Westhavendijk.
12 september 1969 D.m.v. discussies nemen de drie in Goes bestaande middelbare scholen deel aan het landelijk lerarenprotest tegen de Mammoetwet. Men vindt dat deze wet, ingevoerd ter reorganisatie van het middelbaar onderwijs in 1968, mede door gebrek aan geld en tijd, niet uit de verf komt.
14 september 1969 Een dag nadat zij op haar fiets in de Middelburgsestraat is aangereden door een bromfietser overlijdt een 15-jarige inwoonster uit Geos aan haar verwondingen.
16 september 1969 De Goese inwoonster mevrouw Hendrika Ruitenbeek-van Driel bereikt de 100-jarige leeftijd. Mevrouw Ruitenbeek woont in bejaardencentrum "Schild en Hof" aan de de Voorstad.
17 september 1969 I.v.m. de gemeentelijke herindeling stelt de Goese gemeenteraad een reeks nieuwe straatnamen vast ter voorkoming van doublures in het te annexeren gebied. Ook de raden van de te annexeren gemeenten 's-Heer Arendskerke, Kloetinge, Wolphaartsdijk en Kattendijke nemen rond deze tijd dergelijke besluiten
17 september 1969 Er wordt door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk bekendgemaakt dat in 1970 zal kunnen worden begonnen met de restauratie van het Goeser Stadhuis.
20 september 1969 De muziekcorpsen Hosanna, Euphonia en Excelsior uit Goes alsook de korpsen Vlijt en Volharding uit Oost-Souburg en Juliana uit Middelburg geven een show op de Grote Markt i.v.m. afsluiting van de braderie-week.
20 september 1969 Er wordt bekendgemaakt dat de Stichting Goese Beijaard van de N.V. Vicon Zeeland een klok heeft gekregen ter waarde van fl. 650,-.
25 september 1969 De nieuwe chloor-installatie bij het gemaal Kattendijke wordt op deze dag in werking gezet.
27 september 1969 Voor de eerste maal treedt oud-Christelijke Lyceumleerling Freek de Jonge in Goes op samen met Bram Vermeulen als duo "Neerlands Hoop in Bange Dagen".
1 oktober 1969 Oud-profwielrenner Jo de Roo neemt de kunstnijverheidszaak van P. de Bruijne over in de Lange Vorststraat 70. Hij zal de zaak samen met zijn vrouw gaan runnen.
3 oktober 1969 Modehuis Berco opent een (tweede) boetiek "Lady Bird", gevestigd aan de Lange Kerkstraat.
4 oktober 1969 De twee Goese jeugdsozen De Veste en Fyfan organiseren een 9-uur durend popfestijn waarbij o.m. de landelijk bekende acts George Cash en C.C.C. Incorporated optreden. Naast muziekoptredens worden er ook filmvoorstellingen en modeshows gehouden. De activiteiten vinden plaats in gebouw De Veste aan de Keizersdijk (huidige boekhandel De Koperen Tuin) en in het Schuttershof.
4 oktober 1969 Er wordt aangekondigd dat de Goese Fiat-garages Noord en W. Schipper een fusie zullen aangaan. Het nieuwe bedrijf zal Schipper-Noord N.V. gaan heten. Voorlopig zullen beide garages nog blijven functioneren, maar op termijn hoopt men een nieuw garagepand te kunnen bouwen.
6 oktober 1969 Er wordt bekendgemaakt dat Hotel Centraal aan de Grote Markt op 31 december haar deuren zal gaan sluiten. De Raiffeissenbank (huidige Rabo-bank) zal er dan haar intrek gaan nemen.
11 oktober 1969 Een koor van scholieren van het Sint Willibrord College is 's middags te zien inhet N.C.R.V.-televisieprogramma "Zeskamp".
11 oktober 1969 Brassband 'Exelcior' uit Kloetinge speelt als enige buitenlandse band in de Royal Albert Hall te Londen. Op de National Brassband Championships of Great Britain. En behaald daar 164 punten (zie ook 15 november 1969).
15 oktober 1969 In hun bejaardenwoning aan de Louise de Colignylaan wordt een echtpaar van 81 en 82 haar dood aangetroffen. De politie vermoedt dat zij door kolendampvergiftiging om het leven zijn gekomen.
16 oktober 1969 In Kloetinge wordt de nieuwe kleuterschool "De Schalken" in gebruik genomen (zie ook 14 november 1969).
17 oktober 1969 Opening Bruna-boekhandel aan de Lange Kerkstraat.
18 oktober 1969 De heer H. Wesselo, oud-ambtenaar der gemeente Kloetinge, verricht de officiële opening van het nieuwe sportpark te Kloetinge. Bij raadsbesluit Kloetinge d.d. 1 oktober 1968 was is reeds bepaald dat het sportpark de naam Wesselopark zal gaan heten
30 oktober 1969 De Antwerpse Zoo schenkt 9 herten t.b.v. het hertenkamp aan de rand van Plan-Zuid.
30 oktober 1969 Wethouder Prins reikt de sleutels uit aan de eerste officiele bewoners van Plan Goese Polder, de heer en mevrouw Van der Post. Nog negen andere woningen worden op deze dag door de bewoners betrokken.
30 oktober 1969 In het N.O.S.-televisieprogramma "Van Gewest tot Gewest"  wordt aandacht besteed aan het jubilerende Goese jeugdcircus "Hogerop".
8 november 1969 Eerste dag van expositie capsule van ruimtevaartraket "Apollo 8" in de Veilinghallen te Goes. De attractie zal uiteindelijk 9000 bezoekers trakken.
8 november 1969 Viering 50-jarig bestaan van de Goese afdeling der Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (U.V.V.). Ter gelegenheid hiervan biedt het Goese gemeentebestuur de organisatie een receptie aan. Voor relaties wordt 's middags een receptie gehouden in De Korenbeurs aan de Grote Markt.
8 november 1969 In het sport- en spelprogramma "Dubbelzeskamp" van de N.C.R.V.-televisie behaalt de Goese ploeg de derde plaats (zie ook 3 januari 1970).
11 november 1969 Als gevolg van een felle rukwind breekt een zware boom op de hoek Vogelzangsweg/Bergweg als een luciferhoutje af en belandt op het rieten dan van het hoekpand aldaar. De schade is aanzienlijk, maar gelukkig raakt niemand gewond.
12 november 1969 Een aanzienlijk aantal ruiten van woningen aan Kastanjestraat en Appelstraat worden vernield als gevolg van rondwaaiend grind dat afkomstig is van het dak van het in aanbouwd zijnde flat "De Bongerd".
14 november 1969 Officiële opening van kleuterschool "De Ranken" in Kloetinge door hoofdleidster mevr. D. Schakel. De naam van de school wordt onthuld door mevr. Trompert-Peuts, die ook de naam heeft bedacht (zie ook 16-10-1969).
15 november 1969 De V.A.R.A.-radio zendt opnamen uit van Brassband Excelsior die op 11 oktober 1969 in Londen zijn gemaakt (zie ook 11 oktober 1969).
16 november 1969 Soos "Fyfan" haalt de Golden Earring naar het Schuttershof.
27 november 1969 I.v.m. met de gemeentelijke herindeling op Zuid-Beveland, per 1 januari 1970, worden op deze dag gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
1 december 1969 Vooruitlopend op de aanstaande herindeling krijgen een aantal straten in Goes, Kattendijke, Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk een andere naam.
3 december 1969 Laatste gemeenteraadszitting Wolphaartsdijk.
12 december 1969 Op het kruispunt Kerkweg/Nieuwe Rijksweg te 's-Heer Arendskerke wordt een 63-jarige voetganger aangereden door een auto. Het slachtoffer is op slag dood.
13 december 1969 Het duo Elly (Nieman) & Rikkert (Zuiderveld) treedt op in gebouw De Veste aan de Keizersdijk.
17 december 1969 Eervol ontslag burgemeester van Goes F.G.A. Huber bij Koninklijk Besluit.
17 december 1969 De gemeenteraad van Goes voteert een lening van 7 miljoen gulden voor nieuwbouw van het Gasthuis. Het nieuwe Gasthuis zal worden gebouwd tussen Oostsingel en Kievitlaan en 99-éénpersoons- en 11 tweepersoonsappartementen gaan bevatten.
18 december 1969 Er wordt bekendgemaakt dat de middenstandsvereniging "Handelsbelangen" zal fuseren met de Goese Middenstands Centrale (G.M.C.).
19 december 1969 Zeeland wordt korte tijd getroffen door een stroomstoring als gevolg van brand in de elektriciteitscentrale te Vlissingen.
20 december 1969 Spiegelgladde straten als gevolg van ijzel leggen ook in Goes en omgeving vrijwel alle verkeer stil.
27 december 1969 Laatste gemeenteraadszittint Kloetinge.