Jaar 1968

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1960 - 1970  |  Jaar 1968

Jaar 1968

  

 

Datum

Gebeurtenis

1 januari 1968

De nauwelijks nog gebruikte spooraftakking naar de Marconistraat wordt buiten dienst gesteld en spoedig opgebroken.

4 januari 1968

Openstelling Ringbaan-West tussen Ringbrug en 's-Heer Hendrikskinderendijk.

4 januari 1968

Burgemeester Huber opent het nieuwe bedrijfspand van zaadhandel fa. gebr. De Jongh, gelegen op de hoek Deltaweg/'s-Heer Hendrikskinderendijk. Later neemt het landbouwwerktuigenbedrijf fa. Westrate hier zijn intrek nemen.

5 januari 1968

Het verplaatsbare verkeerslicht bij het kruispunt "Ockenburgh"wordt omvergereden door door een automobilist. De installatie oet ter reparatie naar Rotterdam gezonden worden en zal zo spoedig mogelijk weer ten dienste staan van de Goese verkeersregeling

17 januari 1968

Raadsbesluit tot uitbreiding Openbare Bibliotheek aan de Wijngaardstraat

23 januari 1968

Op de Zuidweg te 's-Heer Arendskerke wordt 's middags een 58-jarige fietser uit Ovezande onwel. De ter plaatse geroepen arts kan slechts de dood constateren.

2 februari 1968

Bij garage Louisse aan de Westwal vindt de overdracht plaats van twee nieuwe ambulances voor de Ambulancedienst Bevelanden. De wagens zullen worden gestationneerd in 's-Heerenhoek en Krabbendijke

4 februari 1968

De radio zendt van 17.00 tot 18.00 uur een dienst uit van het Goese Leger des Heilskorps.

14 februari 1968

Wethouder E.J. Prins slaat aan de Appelstraat de eerste paal voor woonflat "De Bongerd".

17 februari 1968

Het muziekgezelschap "Excelsior" uit 's-Heer Arendskerke viert het 75-jarig bestaan met een receptie in het gemeentehuis aldaar. Op 23 en 24 februari 1968 zullen twee speciale jubileum-uitvoeringen worden gehouden.

17 februari 1968

T.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vakschool voor Meisjes wordt een feestmarkt gehouden.

17 februari 1968

Autorijschool Goedhart uit Goes opent een nieuw leslokaal aan de Middelburgsestraat.

21 februari 1968

Raadsbesluit tot garantieverlening van f. 40.000,- t.b.v. het aan de 's-Gravenpolderseweg te bouwen serviceflat "De Schakel". De garantieverlening zal voor een periode van 20 jaar gelden.

29 februari 1968

Live-uitzending N.C.R.V.-radioprogramma "Stekker" vanuit De Prins van Oranje.

2 maart 1968

Nabij de Zeelandbrug bij Zierikzee komen 's middags twee inwoonsters uit Goes om het leven na een frontale botsing.

2 maart 1968

Op het kruispunt Deltaweg/Langeweg vindt een ernstig ongeval plaats waarbij drie personen zwaargewond raken.

7 maart 1968

Bij het politiebureau wordt een 48 meter hoge zendmast geplaatst zodat communicatie tussen bureau's en surveillance-voertuigen aanmerkelijk kan worden verbeterd.

14 maart 1968

Er wordt bekendgemaakt dat burgemeester Schipper van Kattendijke zijn ontslag heeft ingediend bij de Commissaris der Koningin i.v.m. zijn benoeming tot lid der Tweede Kamer.

19 maart 1968

De Goese brandweer neemt een Magirus-autoladder in gebruik.

27 maart 1968

Goese gemeenteraad gaat akkoort met het voorstel tot bestemming voormalig Gasthuis-complex aan Oostwal tot kantoorruimten voor het gemeentepersoneel. De verhuizing zal eind 1968 geschieden.

28 maart 1968

De in Goes gevestigde heren- en jongenskledingzaak van Klumpers in de Lange Vorststraat gaat m.i.v. deze datum ook dames- en meisjeskleding verkopen.

6 april 1968

Aan de Lange Vorststraat 84-92 wordt een filiaal van Meubelhuis "Renaissance" geopend.

19 april 1968

Aanbesteding reconstructie J.A. v.d. Goeskade.

25 april 1968

Heropening van vernieuwde en vergrote winkelpand J.A. Visser in speelgoed en huishoudelijke artikelen.

1 mei 1968

Receptie t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vakschool voor Meisjes.

16 mei 1968

Het bekende Circus Toni Boltine geeft twee voorstellingen in Goes.

17 mei 1968

De P.T.T. maakt bekend dat het binnen niet al te lange tijde mogelijk zal zijn vanuit Goes automatisch te telefoneren met Frankrijk.

17 mei 1968

Bij Willemstad (Noord-Brabant) wordt het motorschip "Luctor et Emergo" aangevaren en zinkt. Drie Goese opvarenden, nl. een 24-jarige vrouw en twee kinderen van resp. 3 en 6 jaar oud komen hierbij om het leven.

22 mei 1968

Onder grote publieke belangstelling worden de slachtoffers van motorschip "Luctor et Emergo" op de Algemene Begraafplaats te Goes ter aarde besteld.

23 mei 1968

Live-radiouitzending van euchistarie-viering vanuit Heilige Maria Magdalena Kerk in Goes.

27 mei 1968

Bij een motorongeval in België komt een 18-jarige inwoonster uit Wolphaartsdijk om het leven.

31 mei 1968

Waarnemend burgemeester Hack van Wolphaartsdijk heropent het op 30 december 1968 door brand verwoeste café-restaurant "De Boei".

1 juni 1968

Aanvang bouw serviceflat "De Schakel"op de hoek 's-Gravenpolderseweg/Beukenstraat.

11 juni 1968

Met de geboorte van Lamberdina Janna Nijsse, dochter van het echtpaar M.W. Nijsse en H. Nijsse-de Bokx heeft de gemeente 's-Heer Arendskerke een inwonertal van 5.000 zielen bereikt.

14 juni 1968

De Goese bejaardensoos aan de Kreukelmarkt wordt uitgebreid met een barak, die op de binnenplaats is neergezet.

17 juni 1968

Uitbreiding automatisch telefoneren vanuit Goes naar West-Duitsland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

19 juni 1968

Uitzending van bewerking "Markies van Carabas" met in de hoofdrol de Zeeuwse Koorschool o.l.v. Evert Heyblok.

21 juni 1968

Koningin Juliana brengt een bezoek aan de tentoonstelling "Uit in Zeeland", georganiseerd t.g.v. het 125-jarig bestaan van de maatschappij "De Wilhelminapolder".

9 juli 1968

Plotseling overlijden van Kattendijkse wethouder dhr. D. Janse op de leeftijd van 64 jaar.

17 juli 1968

Raadsbesluit tot reconstructie van de Zusterstraat. De straat zal na reconstructie 7 meter breed worden met aan weerszijden trottoirs van 3 meter breedte. Ook stemt de raad in tot aanzuivering van de exploitatie-tekorten van het zwembad.

26 juli 1968

Aan de Voorstad wordt drogisterij "De Gaper" van L. Grip heropend na een grondige verbouwing.

aug-68

De gemeenteraad van Kattendijke besluit om de nieuw gebouwde Openbare Lagere School de naam 'Stamperiusschool' te geven.

aug-68

Aan de Pruimestraat in Goes wordt een bijkantoor van de Raiffeisenbank geopend, gevestigd in een noodgebouwtje. Als het wijkwinkelcentrum gereed zal zijn, zal daar een defnitief bijkantoor worden gerealiseerd.

aug-68

Als gevolg van blikseminslag bij een sein-installatie langs de spoorlijn t.h.v. 's-Heer Arenskerke loopt het treinverkeer op de Zeeuwse Lijn aanzienlijke vertraging op.

21 augustus 1968

Goese raad aanvaardt plan Goes-Noord, behelzende aanleg verbinding met toekomstige wijk Goese Polder, restauratie stadwallen en bastioni, uitbreiding bestaande winkelkern in Goes-Noord, scheppen van parkeerruimten en waar mogelijk restauratie van oude panden en zo min mogelijk sloop.

21 augustus 1968

Goese scholieren starten een handtekeningenactie als protest tegen de Russische interventie in Tsjecho-Slowakije.

23 augustus 1968

Aan de Industriestraat gaat de eerste paal de grond in voor een magazijn en showroom van N.V. Bouwstoffen v/h A.E. Braat.

23 augustus 1968

Tijdens de raadsvergadering in Kattendijke wordt dhr. C. Burger benoemd tot wethouder. Hij vervangt de in juli overleden wethouder D. Janse.N

26 augustus 1968

In het Goese zwembad komt een 14-jarige jongen door verdrinking om het leven.

28 augustus 1968

Drie Goese scholieren: Oek de Jong, Johan Veenstra en Wopke Veenstra gaan naar Den Haag om daar een petitie aan te bieden aan de ambassadeur van Tsjecho-Slowakije, dhr. J. Pospiil. De jongens worden "afgewimpeld" door 2e secretaris dhr. F. Skramovsky. Tot grote teleurstelling staan de jongens na korte tijd al weer buiten.

30 augustus 1968

Aan de 's-Gravenpolderseweg slaat burgemeester Huber de eerste paal voor service-flat "De Schakel, dat uit 114 wooneenheden en 30 garageboxen zal bestaan. Naar verwachting zal het complex in de winter van 1970 gereed zijn.

9 september 1968

Bij een ongeval op de Rijksweg aan de westzijde van het viaduct te 's-Heer Arendskerke zijn drie doden te betreuren.

11 september 1968

In gebouw "De Veste" aan de Keizersdijk wordt een Vredesmarkt gehouden, alwaar stands staan opgesteld van kerken, scholen, jongeren en andere organisaties rond het thema vrede.

16 september 1968

Het postkantoor in 's-Heer Arendskerke verhuist van de Lange Achterweg naar het voormalige gemeentehuis in de Dorpsstraat.

17 september 1968

Opening nieuwe showroom van fa. Massee aan de Dam. Deze fa. handelt o.m. in haarden, kachels, cv-installaties, koelkasten en wasmachines.

18 september 1968

Raadsbesluit Goes tot bouw van de eerste 40 woningen in Plan Goese Polder.

21 september 1968

In Goes is het weer tijd voor het Fruitcorso.

22 september 1968

Een landbouwer bij de Egbert Petruspolder in een schor aldaar een stoffelijk overschot aan. Onderzoek wijst uit dat het lijk een sinds enkele dagen vermiste 33-jarige Belg is.

28 september 1968

Viering 35-jarig bestaan van Goese Korfbalvereniging "Togo".

30 september 1968

Aanvang sloop laatste woningen noordzijde Zusterstraat.

1 oktober 1968

De Goese telefooncentrale wordt uitgebreid met 400 nummers zodat er nue een capaciteit is van in totaal 4000 aansluitingen.

3 oktober 1968

Aanbesteding reconstructie Kloetingseweg en gedeelte 's-Gravenpolderseweg (zie ook 19 juli 1967).

15 oktober 1968

Aan de Kreukelmarkt wordt boetiek "De Spinne" geopend.

16 oktober 1968

Gemeenteraad benoemt dhr. L.J. Abelmann tot nieuwe gemeentearchivaris m.i.v. 1 december 1968.

18 oktober 1968

Voor honderd leerlingen van het lager onderwijs wordt in theater "De Prins van Oranje" het Chinese sprookje "De gestolen Prins" opgevoerd door theatergezelschap "Arena".

23 oktober 1968

Na een grondige restauratie die vier jaar heeft geduurd wordt de monumentale kerk van 's-Heer Arendskerke weer in gebruik genomen.

24 oktober 1968

Raadsbesluit Wolphaartsdijk inzake verbreding Aardebolleweg.

25 oktober 1968

Aan de Lindenstraat komt de 175 ste woning gebouwd in opdracht van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten gereed, ter gelegenheid waarvan deze woning enkele weken zal fungeren als modelwoning.

30 oktober 1968

Met een speciale jubileum-bijeenkomst en receptie in "De Prins van Oranje" wordt het 75-jarig bestaan gevierd van de Rijks Middelbare Land- en Tuinbouwschool te Goes.

1 november 1968

In de loop van de maand wordt aangevangen met het bouwrijpmaken van de gronden t.b.v. Plan Goese Polder.

7 november 1968

Aan de Wijngaardstraat 54-56 opent burgemeester Huber een restauratn, heel toepasselijk genaamd "In den Wijngaard".

8 november 1968

Heropening van wijnkelder en distileerderij Blanker aan de Opril Grote Markt, nu als zelfbedieningszaak.

8 november 1968

Burgemeester slaat de eerste paal voor het winkelcentrum in Plan Goes-Zuid.

8 november 1968

Burgemeester Huber opent een tentoonstelling over stedebouw in het voormalige Weeshuis aan de Singelstraat.

8 november 1968

De zolderverdieping van hotel 'Ockenburg' wordt door brand verwoest.De schade is aanzienlijk.

16 november 1968

Sinterklaas arriveert dit jaar per helicopter in de Ganzestad.

18 november 1968

Aan het Kerkwegje 12 (thans Ruychrockstraat) te 's-Heer Hendrikskinderen wordt een bijkantoor geopend van de Raiffeisenbank.

20 november 1968

De Goese raad voteert een bedrag van f 50.000,- t.b.v. de nieuwe sporthal.

22 november 1968

Officiele opening van het nieuwe gebouw der openbare lagere school te Wilhelminadorp, verricht door dhr. L.H.J. Frantzen, inspecteur Lager Onderwijs. Oud-burgemeester A. Schipper onthult vervolgens een wanddecoratie in de hal van het gebouw. 

24 november 1968

Het Goese Leger des Heils-combo The Crusaders treedt 's middags op in een live-televisieprogramma, uitgezonden vanuit Rotterdam.

26 november 1968

Er wordt bekendgemaakt dat de Goese Gemeentepolitie na de herindeling op Zuid-Beveland zal moeten worden uitgebreid van 27 naar 40 man.

26 november 1968

Brand bedrijfscomplex Fitwell aan de Oostwal wordt door brand verwoest. De schade is aanzienlijk.

14 december 1968

De directie van Fitwell maakt bekend dat binnenkort een noodfabriek in gebruik zal worden genomen, naar verwachting op 18 januari 1969.

14 december 1968

Heropening showroom van fietsen- en motorzaak De Regt aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat.

17 december 1968

De heer K. Visser, filiaal-directeur van de N.M.B.-bank te Goes, slaat de eerste paal voor het kantoor aan de Dam. Men hoopt dat het nieuwe kantoor eind 1969 gereed zal zijn. Het kantoor aan de Wijngaardstraat kan dan worden gesloten.

18 december 1968

De Goese gemeenteraad voteert een kwart miljoen gulden voor restauratie van het Stadhuis.

28 december 1968

Bij een brand in een woonwagen aan de Westhavendijk kunnen twee kinderen op het nippertje worden gered.