Jaar 1967

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1960 - 1970  |  Jaar 1967

Jaar 1967

  

 

Datum

Gebeurtenis

1 januari 1967

Goes telt 17.268 inwoners.

12 januari 1967

De Nederlandse Spoorwegen delen mee dat er m.i.v. de nieuwe dienstregeling tijdens de spitsuren meer treinen op de Zeeuwse Lijn zullen worden ingezet.

14 januari 1967

Er wordt bekendgemaakt dat, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1967 jl., de gemeente Vlissingen zal stoppen met het verstrekken van subsidie aan de H.B.S.-afdelingen van het Sint Willibrordcollege en het Christelijk Lyceum te Goes. I.v.m. nieuwe wettelijke bepalingen is deze subsidiëring thans niet meer nodig.

17 januari 1967

Burgemeester Huber deelt mee dat het Rijk voorlopig geen geld zal verstrekken voor de westelijke ontsluitingsweg.

18 januari 1967

De Goese raad gaat akkoord met het voorstel om het kruispunt Wilhelminastraat/Voorstad/Kloetingseweg te voorzien van verkeerslichten. Hiermee is een bedraag gemoeid van fl. 64.800,-. Ook wordt gevoteerd een bedrag van fl. 4200,- t.b.v. de pomp op de Beestenmarkt.

24 januari 1967

Op de voetgangersoversteekplaats bij Hotel "Ockenburgh" wordt een 67-jarige Goesenaar aangereden door een vrachtauto en is op slag dood.

3 februari 1967

De inspecteur voor het Lager Onderwijs, dhr. L.F.J.H. Frantzen, opent de nieuwe Kohnstammschool aan de Reigerstraat.

3 februari 1967

Als gevolg van een lek in de hoofdtransportbuis van de waterleiding komen Goes en omliggende dorpen geruime tijd zonder water te zitten.

6 februari 1967

Wegens de toename van het aantal orders gaat het personeel van houthandel Van Riessen aan de Nieuwe Havenweg (huidige Houtkade) vanaf nu in ploegendienst werken.

10 februari 1967

Invoering éénrichtingverkeer voor auto's en motoren op spoorwegovergang Wilhelminastraat/Kloetingseweg (tegenover "Hotel : Ockenburgh"). Voortaan mag de overgang nog alleen stadhuitwaarts bereden worden. Autoverkeer richting stad moet gebruik maken van de Buys Ballotstraat of Poelweg (huidige Van Hertumweg). Fietsers en voetgangers mogen de overgang wel in beide richtingen blijven passeren.

10 februari 1967

Heropening lederwarenzaak van J. Sinke aan de Ganzepoortstraat

23 februari 1967

Openbare aanbesteding van het gedeelte westelijke ontsluitingsweg tussen Westerstraat en Rijksweg A58, grotendeels het tracé van de huidige Ringbaan-West.

23 februari 1967

Aan de Beatrixlaan wordt het vernieuwde kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in gebruik genomen.

2 maart 1967

In de Openbare Bibliotheek en Leeszaal wordt 's avonds een lezing gegeven door schrijver Harry Mülisch.

3 maart 1967

Heropening van " 't Modehuis" aan de Grote Markt.

6 maart 1967

Het Streeklaboratorium verhuist van een barak aan de Oostwal naar het nieuwe onderkomen aan de Valckeslotlaan.

17 maart 1967

Heropening filiaal schoenenzaak Van Haren op de hoek Lange Kerkstraat/Klokstraat.

21 maart 1967

Raadsbesluit tot aankoop van woning Jasmijnstraat 11, dat als dienstwoning zal moeten gaan fungeren voor de nieuw benoemden Korpschef der Gemeentepolitie, dhr. J.R. de Rave., thans nog werkzaam bij het Korps van Bloemendaal.

4 april 1967

Openng van de nieuwe vestiging van Albert Heyn aan de Grote Markt. De winkel aan de Lange Kerkstraat wordt gesloten.

13 april 1967

Uitbreiding capaciteit telefooncentrale Goes.

13 april 1967

Aan de Grote Markt wordt een nieuw horeca-etablissement in gebruik genomen: De "Ganzebar".

16 april 1967

Bij een verkeersongeval in de omgeving van Westdorpe komt een 21-jarige inwoner uit Goes om het leven.

20 april 1967

Aan de Beukenstraat wordt de Christelijke Kleuterschool officieel geopend door mevr. M.J. de Jonge, Inspectrice voor het Kleuteronderwijs.

20 april 1967

Uitreiking nieuwe instrumenten aan het Goese muziekgezelschap "Hosanna".

22 april 1967

T.g.v. het 75-jarig bestaan van de Goese afdeling van het Leger des Heils biedt burgemeester Huber de eerste van 14 muziekinstrumenten aan voor het muziekkorps tijdens een zangavond in de Westerkerk.

26 april 1967

Bij de bouw van de Prinses Beatrixschool op de hoek Wilgenstraat/Bessestraat wrodt het hoogste punt bereikt.

29 april 1967

Met een receptie in hotel "De Korenbeurs' wordt het 40-jaig bestaan van Betonfabriek Haringman gevierd.

1 mei 1967

In het Goese Bergzicht Ziekenhuis overlijdt oud-burgemeester S.A.N. van Oeveren van Wolphaartsdijk. Hij bereikte de leeftijd van 76 jaar.

3 mei 1967

Rijwielhandel Jeremiasse opent een nieuwe showroom annex werkplaats aan de Ganzepoortstraat 28. Eerder was Jeremiasse gevestigd aan de Oostwal.

5 mei 1967

Opening van het geheel vernieuwde winkelpand van herenmodezaak Steutel aan de Klokstraat.

6 mei 1967

Er wordt bekendgemaakt dat bij werkzaamheden ter uitbreiding van het complex van graanhandel Duvekot aan de J.A. van der Goeskade vier oude gangen zijn aangetroffen. Vermoedelijk hebben deze gangen gediend voor het spuien van water uit de Achterhaven. Afgaande op het metselwerk zouden de gangen uit omstreeks 1700 dateren.

7 mei 1967

Een felle brand legt een rij woningen in de as aan de Jacoba van Beierenstraat (huidige Van Bourgondiëstraat). De schade is dermate groot dat al spoedig wordt besloten de restanten van de panden te slopen.

9 mei 1967

Goesenaar dhr. Mr. Schlingemann wordt in Den Haag beëdigd tot Kamerlid. In de V.V.D.-fractie zal hij dhr. M.J. Keijzer opvolgen, die benoemd is tot Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat in het Kabinet de Jong.

12 mei 1967

In een vijver vlak bij het ouderlijk huis aan de Appelstraat komt een 3-jarig jongetje door verdrinking om het leven.

13 mei 1967

Er wordt bekendgemaakt dat burgemeester dhr. Jhr. Drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland van Wolphaartsdijk m.i.v. 1 juni 1967 benoemd is tot burgemeester vvan Vianen.

20 mei 1967

Havenspoorlijn naar de Houtkade wordt in gebruik genomen

23 mei 1967

Aan de Ganzepoortstraat wordt een filiaal van supermarktketen "Jac. Hermans Prijsslag" geopend.

26 mei 1967

Tijdens een speciale raadsvergadering wordt in Wolphaartsdijk afscheid genomen van burgemeester Beelaerts van Blokland.

27 mei 1967

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de fabriek van turn- en sportmaterialen "Schelde International" wordt op de Grote Markt een turndemonstratie gehouden.

16 juni 1967

M.i.v. deze datum wordt Dhr. A. Hack, burgemeester van Arnemuiden, tevens benoemd tot waarnemend burgemeester van Wolphaartsdijk

24 juni 1967

Burgemeester Schipper van Kattendijke opent in Wilhelminadorp een speeltuin.

24 juni 1967

Opening nieuwe vestiging Continental Rubber N.V. aan de Industriestraat. Deze autobandenhandel was eerst gevestigd aan de Waterstraat.

25 juni 1967

Bij een ongeval nabij 's-Heer Arendskerke komt een 8-jarig kind uit Woensdrecht om het leven.

1 juli 1967

Goes gaat brandweerzorg Kloetinge op zich nemen.

8 juli 1967

Bij een ongeval in Renesse komt een 17-jarige Goesenaar om het leven.

17 jull 1967

Bij een ongeval op het kruispunt Provincialeweg/Rijksweg 58 komt een 17-jarige bromfietser uit Goes om het leven.

18 juli 1967

Wederom eist het verkeer zijn tol: op het kruispunt Dam komt een 67-jarige vrouw uit Kruiningen met haar bromfiets onder een vrachtauto; één dag later bezwijkt zij aan haar verwondingen.

19 juli 1967

Raad Goes aanvaard voorstel tot reconstructie van Kloetingseweg/ 's-Gravenpolderseweg.

21 juli 1967

Aan de Beukenstraat wordt de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de Chr. U.L.O.

25 juli 1967

Een 42-jarige vrouw uit België en haar half jaar oude dochtertje komen om het leven bij een botsing tussen twee auto's op Rijksweg 58 t.h.v. de Ankeveersedijk.

28 juli 1967

Als dank voor het verkrijgen van een subsidie brengt fanfarekorps "Excelsior" een aubade aan het gemeentebestuur van Kloetinge.

10 augustus 1967

Bij het spelen in de Westerstraat valt een 6-jarig kind van een rijdende trekker met trailer en bezwijkt korte tijd later aan de verwondingen.

12 augustus 1967

T.g.v. het 80-jarig jubileum van muziekvereniging "Euphonia" wordt een taptoe gehouden op de Grote Markt.

14 augustus 1967

De (televisie-)zender Goes geeft voor het eerst kleurenbeelden door. Het betreft experimentele beelden, die in verschillende delen van Zeeland goed doorkomen. Binnenkort komt de firma Philips officieel met de eerste kleurentelevisie op de markt.

16 augustus 1967

Raadsbesluit Goes inzake aankoop grond voor Plan Valckeslot II. Het gaat om totaal 24 ha grond, nu nog gedeeltelijk eigendom en gedeeltelijk in pacht bij landbouwer A. Priem uit Kloetinge.

26 augustus 1967

Er wordt bekendgemaakt dat de Goese L.T.S. zal starten met een afdeling Individueel Technisch Onderwijs, een afdeling met meer aandacht voor leerlingen die het normale cursusprogramma niet aankunnen, maar die met meer begeleiding "toch het peil van geschool vakmanschap kunnen bereiken", aldus het schoolbestuur.

1 september 1967

Na een verbouwingsperiode van enkele maanden wordt de schoenhandel van Van der Wouw in de Lange Vorststraat heropend.

12 september 1967

Aan het kruispunt "Ockenburgh" worden proeven ondernomen met een verplaatsbare verkeerslichteninstallatie.

15 september 1967

Op het kantoor van Provinciale Waterstaat te Middelburg vindt de openbare aanbesteding plaats voor de aanleg van een recreatieterrein nabij landbouwhaven De Piet, ten westen van Wolphaartsdijk.

16 september 1967

In Goes wordt weer het Fruitcorso gehouden.

22 september 1967

Jongerensociëteit "Walhalla"gaat van start in jeugdgebouw "De Veste" aan de Keizersdijk (huidige winkelpand boekhandel "De Koperen Tuin").

28 september 1967

Dhr. A. de Roo, voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur, slaat de eerste paal voor 111 woningen aan de Beukenstraat.

29 september 1967

Burgemeester Huber opent de nieuwe prot. chr. Prinses Beatrixschool aan de Bessestraat.

29 september 1967

Er wordt bekendgemaakt dat binnenkort een begin zal worden gemaakt met de modernisering van de P.T.T.-telefooncentrale in Goes.

28 oktober 1967

Burgemeester Huber opent aan de Wijngaardstraat een nieuw dagverblijf voor gehandicapten, uitgaande van de prot. chr. Stichting Philadelphia.

30 oktober 1967

s Avonds opent burgemeester Huber de nieuwe atelierruimte van de stichting "Pallet" in het Weeshuiscomplex aan de Singelstraat. De stichting "Pallet" is in 1962 ontstaan en geeft cursussen tekenen en schildern aan zowel volwassenen en kinderen. Aanvankelijk opereerde de stichting vanuit een ruimte aan de Sint Jacobstraat. In de nieuwe ruimte is plaats voor 14 volwassen cursisten en 25 kinderen.

6 november 1967

In zijn hoedanigheid als secretaris van de N.V. Zegam, ontsteekt burgemeester Huber in Veere een fakkel waarmee de levering van het zgn. "Sluiskilgas" in het verzorgingsgebied van de N.V. Zegam wordt stopgezet.

11 november 1967

In de loods van levensmiddelenbedrijf Cok aan de Fruitlaan wordt een partij sigaretten gestolen ter waarde van fl. 12.000,-.

16 november 1967

Bekendgemaakt wordt dat de drie Zeeuwse B.B.-kringen m.i.v. 1 januari 1968 zulen worden samengevoegd tot één met vestiging in Goes. Voor dit doel heeft de B.B. een pand aan de Kloetingseweg gekocht.

25 november 1967

Watermaatschappij "Midden-Zeeland" brengt in Kloetinge de 50.000ste wateraansluiting tot stand.

27 november 1967

In het bijzijn van talrijke genodigden wordt het totaal vernieuwde "Landbouwhuis" aan de Grote Markt in gebruik genomen. Het "Landbouwhuis" is het kantoorpand van de Zeeuwse Landbouwmaatschappij Z.L.M.

29 november 1967

De telefooncentrale te Goes wordt uitgebreid met een 200 nummers tot een capaciteit van totaal 3600 aansluitingen. Naar verwachting zal de centrale eind 1968 met 800 aansluitingen worden uitgebreid.

7 december 1967

Bij een val in het ziekenhuis aan de Oostwal komt een 82-jarige vrouw zo ongelukkig terecht dat ze korte tijd later overlijdt.

12 december 1967

Het treinverkeer tussen Goes en Middelburg is 'ochtends enige tijd gestremd als een vrachtauto geladen met aardappelen op de overweg Kerkweg bij 's-Heer Arendskerke van de weg glijdt en met de wielen op de rails blijft staan. De vrachtauto wordt later m.b.v. drie tractoren weggesleept.

12 december 1967

In de kerk van de Chr. Gereformeerde Gemeente aan de Bergweg wordt een nieuw orgel in gebruik genomen.

16 december 1967

Op bescheiden wijze wordt stilgestaan bij het 40-jarig bestaand van het R.K.-ziekenhuis St. Joanna.

20 december 1967

Burgemeester Vermet van 's-Heer Arendskerke opent in Lewedorp het nieuwe verenigingsgebouw annex gymnastieklokaal.

30 december 1967

Een felle brand legt café-restaurant "De Boei"in Wolphaartsdijk in de as.