Jaar 1966

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1960 - 1970  |  Jaar 1966

Jaar 1966

 

Datum Gebeurtenis
1 januari 1966 Goes telt 16.946 inwoners.
5 januari 1966 Burgemeester Huber verricht de opening van het ZEGAM-voorlichtingscentrum, ingericht in een ruimte van het Gasthuis aan de Oostwal. Men kan zich hier doen voorlichten over ruiling en ombouw van gastoestellen i.v.m. invoering van aardgas.
5 januari 1966 De uit Goes afkomstige Heleen Naezer, Anneke Groenveld en Elizabeth Stokvis nemen deel aan een jeugdverkeerskwis op de televisie.
27 januari 1966 Raadsbesluit aanleg havenspoorlijn.
15 februari 1966 Met de geboorte van Cora de Wilde telt Goes nu 17.000 inwoners.
16 februari 1966 De Goese gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel tot realisatie van drie torenflats in Plan Zuid. Het gaat hier om totaal 210 woningen en 66 garages.
19 februari 1966 Aan de Magdalenstraat 7 wordt Chinees-Indisch restaurant "Asia" geopend.
24 februari 1966 In de Prins van Oranje wordt het 10-jarig bestaan van de openbare lagere school, de H. v.d. Veenschool.
28 februari 1966 Bij Oudewater komt de 28-jarige G. van Vliet uit Goes bij een auto-ongeval om het leven. De heer Van Vliet was enige jaren secretaris van de Landbouwjongerengemeenschap Zeeland. Ook was hij actief op het gebied van jeugdwerk en oecumen.
9 maart 1966 In de Goese veilinghal wordt een Beatfeest gehouden ten bate voor de actie "Eten voor India", met optredens van de bands the Selfkick, the Shazams, the Bitzkickers, NV Group 60 en the Frogs.
10 maart 1966 Er wordt bekendgemaakt dat de Christelijke Landbouwhuishoudschool van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond m.i.v. het cursusjaar 1966/1967 in Goes zal worden gevestigd.
10 maart 1966 Diverse activiteiten in het kader van het huwelijk van prinses Beatrix met Claus van Amsberg. Allle kinderen zijn vrij van school alsmede ambtenaren en veel werknemers in de particuliere sector.
25 maart 1966 In de Lange Kerkstraat verricht de burgemeester de opening van eht geheel verbouwde modemagazijn Kattenburg Nederland.
26 maart 1966 Burgemeester Beelaerts van Blokland van Wolphaartsdijk verricht de officiele opening van paviljoen De Boei, geëxploiteerd door de heer Van Wilgenburg.
29 maart 1966 De auteur van het Boekenweekgeschenk 1966, Theun de Vries, houdt een literaire lezing in Goes.
30 maart 1966 Burgemeester Huber verricht de officiele opening van de vestiging van boerenleenbank "De Bevelanden" aan de Singelstraat.
1 april 1966 Burgemeester Beelaerts van Blokland van Blokland verricht de opening van het bedrijfspand van Van Laan & Kooy, een bedrijf gespecialiseerd in watersportbenodigdheden.
2 april 1966 Aan de Heernisseweg wordt het nieuwe kantoorpand van het personeel voor ziekenverpleging officieel geopend. De instelling was tot voor kort aan de Wilhelminastraat (huidige Van de Spiegelstraat) gevestigd.
19 april 1966 Op deze datum vindt de officiele overdracht plaats van de zender Goes t.b.v. doorgave televisieuitzendingen Nederland 2 door de firma Philips aan de PTT. T.g.v. hiervan wordt een speciaal programma uitgezonden vanuit de Veilinghal
1 mei 1966 M.i.v. deze datum wordt garage "De Koepoort" van dhr. E.A. Spelier in Goes overgenomen door P. Schouwenaar.
6 mei 1966 Aan de M.A. de Ruyterlaan wordt tuincentrum "Magnolia" geopend door burgemeester Huber. 
7 mei 1966 In een 2400 m2 grote tent op de Grote Markt geeft Commissaris der Koningin, mr. J. van Aartsen het startsein voor de beurs annex tentoonstelling "De Brug" van start op het gebied van handel, nijverheid en industrie. Deze manifestatie zal een week gaan duren en tijdens de avonduren treden bekende artiesten op zoals Imca Marina, André van Duin, het Cocktail Trio, Zangeres zonder Naam en de Wama's. Het geheel wordt georganiseerd door de Goese Middenstands Centrale (G.M.C.).
12 mei 1966 Opening van het nieuwe weggedeelte Beatrixlaan bij kruising met Bergweg en Valckeslotlaan, mogelijk geworden na sloop van de naoorlogse noodwoningen die begin 1964 zijn gesloopt. 
16 mei 1966 Er wordt gemeld dat het spektakel "De Brug" in Goes ruim 10.000 bezoekers heeft getrokken.
  Gemeente Goes sluit overeenkomst met Nederlands Spoorwegen; in zake bijdrage in de jaarlijks te maken onderhoudskosten.
25 mei 1966 Aan de Reigerstraat wordt de eerste steen gelegd voor de Koelmanschool, een lagere school uitgaande van de Gereformeerde Gemeente.
31 mei 1966 Officiele opening van het nieuwe gemeentehuis van 's-Heer Arendskerke door Commissaris der Koningin, mr. J. van Aartsen.
29 juni 1966 Het schoolorkest van het Gemeentelijk Lyceum te Emmen geeft een concert op de Grote Markt.
29 juni 1966 Burgemeester P.J. Evers van Kattendijke neemt tijdens een openbare raadsvergadering afscheid i.v.m. zijn benoeming tot burgemeester van Kortgene.
1 juli 1966 De eerste bewoners betrekken het nieuwe Gereformeerde rusthuis "Rehoboth" aan de Jasmijnstraat.
8 juli 1966 Heropening foto- en optiekwinkel De Muynck in de Ganzepoortstraat
20 juli 1966 Gemeenteraad Goes gaat akkoord met restauratie van het Stadhuis.
2 augustus 1966 Zonder officieel vertoon wordt de Ringbrug voor het verkeer opengesteld.
3 augustus 1966 De heer P. Daniëlse wordt benoemd tot burgemeester van Kloetinge.
5 augustus 1966 Op de Westhavendijk in Wilhelminadorp wordt een 7-jarig kind door een auto aangereden en hierbij gedood.
16 augustus 1966 Tijdens een speciale raadsvergadering wordt de heer P. Daniëlse geïnstalleerd als burgemeester van Kloetinge.
18 augustus 1966 Commissaris der Koningin, mr. J. van Aartsen, opent bejaardencentrum "Rehoboth" aan de Jasmijnstraat.
28 augustus 1966 Op de Oude Rijksweg te 's-Heer Arendskerke wordt een 18-jarige bromfietser uit Goes bij een aanrijding gedood.
5 september 1966 Gemeente Goes sluit overkeenkomst met Nederlandse Spoorwegen inzake bijdrage in de jaarlijks te maken onderhoudskosten van de havenspoorlijn, waarvan binnenkort met de aanleg zal worden aangevangen.
6 september 1966 Tijdens een raadsvergadering worden de heren Dijkgraaf en Prins tot wethouders verkozen. De heren zijn lid van resp. CHU en PvdA.
9 september 1966 Heropening winkel Optica Kampman in de Lange Vorststraat.
13 september 1966 Opening goederenlijn naar haven- en industriegebied Vlissingen-Oost. De rangeeractiviteiten in Goes zullen als gevolg hiervan drastisch toenemen.
17 september 1966 In Goes wordt wederom het Fruitcorso gehouden.
21 september 1966 Tot derde wethouders in het Goese college wordt benoemd de heer J.H. Roose (KVP). Het nieuwe college bestaat nu uit:
  Burgemeester mr. F.G.A. Huber - algemene zaken, culturele zaken, verkeer en vervoer, haven- en stuwadoorsbedrijf en brandweer;
  wethouder/loco-burgemeester drs. J. Dijkgraaf - financién, bedrijven, personeel, en sociale zaken.
  wethouder drs.E.J. Prins - openbare werken, planologie en huisvesting;
  wethouder J.H. Roose - onderwijs, jeugd- en sportzaken.
   
5 oktober 1966 De 19-jarige Wim Dulleman uit Goes is de 100ste technisch specialist bij de Koninklijke Landmacht. Ter gelegenheid hiervan wordt hij in de Julianakazerne in Den Haag verwelkomd door staassecretaris van Defensie, dhr. G.H.K.M. Peijnenburg.
6 oktober 1966 In de "Prins van Oranje" wordt een brillen- en monturenshow gehouden met een muzikaal intermezzo van Ramses Shaffy, op de piano begeleid door Louis van Dijk.
11 oktober 1966 Er wordt bekendgemaakt dat het veilingcomplex aan de Fruitlaan binnen afzienbare tijd uitgebreid zal worden met een fustloods van 125 x 25 meter.
12 oktober 1966 150 Ierse arbeiders gaan aan het werk bij de NV Nederlandse Pijpleiding Constructie Combinatie die in opdracht van de Nederlandse Gasunie belast is met de aanleg van aardgasleidingen. De Ieren zullen tot de jaarwisseling in Goes blijven, en gedurende die tijd, gehuisvest worden in woonarken, afegemeerd in de nieuwe insteekhavens.
13 oktober 1966 Aan de Peperstraat in Kloetinge wordt het geheel vernieuwde winkelpand van levensmiddelenbedrijf A. Kole geopend.
17 oktober 1966 In het "Schuttershof" wordt een door de gezamenlijke kruisverenigingen georganiseerde tentoonstelling over revalidatie geopend door commissaris der koningin, mr. J. van Aartsen.
17 oktober 1966 T.g.v. het 5-jarig bestaan van de Goese vestiging van de Raiffeissenbank wordt een kinderfestijn gehouden. Ruim 1400 kinderen wonen voorstellingen bij van het jeugdvariétégezelschap van Hans Cordan uit Hilversum.
25 oktober 1966 In Goes wordt een telegraafcentrale in gebruik genomen met een capaciteit van 150 aansluitingen.
28 oktober 1966 Aan de Vlasmarkt wordt in het oude gebouw van de Koningin Wilhelminaschool voor B.L.O. de mr.dr. Messchool geopend.
3 november 1966 Aan de Evertsenstraat opent wethouder J.H. Roose een nieuw gymnastieklokaal.
4 november 1966 Burgemeester D. Vermet van 's-Heer Arendskerke opent de nieuwe meubelzaak van de fa. D. van de Berg. In het pand was voorheen de Christelijke Nijverheidsschool voor Meisjes gevestigd.
8 november 1966 Aan de Jacob Valckestraat vindt de opening plaats van geschenkenwinkel "De Stenen Brug" van de fa. Zandee.
15 november 1966 In het kantoor van Provinciale Waterstaat directie Zeeland te Goes vindt de aanbesteding plaats voor de verbetering van de weg Goes - Wilhelminadorp.
16 november 1966 De Goese raad spreekt zich in principe uit voor deelname aan een gemeenschappelijke regeling Woonwagenschap. Wèl vindt men dat er overlegd dient te worden met vertegenwoordigers van woonwagenbewoners.
17 november 1966 In "De Prins van Oranje" wordt het 35-jarig bestaand van de afdeling Zeeland van de Zeeuwse Plattelandsvrouwen gevierd.
19 november 1966 T.g.v. het 75-jarig bestaan van gymnastiek- en handbalvereniging "Volharding" wordt een receptie gehouden in hotel "De Korenbeurs".
28 november 1966 Het bestuur van Museum voor Zuid- en Noord-Beveland besluit t.z.t. een tweede ruimte te huren aan de Singelstraat, alwaar dan de (vaste)expositie kan worden bezichtigd. Het huidige pand aan de Turfkade zou men dan willen benutten als opslagruimte.
28 november 1966 Er wordt begonnen met de afbraak van de in zeer slechte staat verkerende buitenmuur van het zuiderkoor van de Geerteskerk in Kloetinge. In verband met het feit dat de toegezegde rijkssubsidie nog niet uitgekeerd is kan nog niet met de algehele restauratie van de kerk worden aangevangen.
1 december 1966 M.i.v. deze datum legt dr. Welten te Goes zijn huisartsenpraktijk nee. De praktijk zal worden voorgezet door dr. Van Peer.
5 december 1966 De Kloetingse burgemeester P. Daniëlse maakt bekend dat er aan een perceel op de hoek Westeinde/J.Q.C. Lenshoeklaan 12 bejaardenwoninge gebouwd zullen worden, later nog uit te breiden met 24 van dergelijke woningen
6 december 1966 Bij een verkeersongeval in Kruiningen komt een 36-jarige inwoners uit 's-Heer Hendrikskinderen om het leven.
7 december 1966 Er wordt bekendgemaakt dat de 12-jarige Laura Kruys Voorberge uit Goes samen met de `14-jarige Jaap Donze uit Schoondijke zijn uitgenodigd aanwezig zijn bij de huwelijksplechtigheid van prinses Margriet en de heer P. van Vollenhoven, op 10-01-1967 a.s. te Den Haag. Men heeft uit iedere provincie twee jeugdigen uitgenodigd om zo iedere provincie te vertegenwoordigen bij de plechtigheid
8 december 1966 Een 33-jarige inwoner uit Kloetinge raakt bij werkzaamheden in een garage te Kapelle ernstig gewond. Op 11-12-1966 bezwijkt het slachtoffer aan de opgelopen verwondingen
15 december 1966 Openbare aanbesteding rioleringswerken in de gemeente 's-Heer Arendskerke.
17 december 1966 Oud-wethouder A. Buijs overlijdt op de leeftijd van 72 jaar. De heer Byuijs trad na de bevrijding toe tot de Goese noodraad en was vervolgens van 1946 tot 1953 wethouder.Daarnaast bekleedde hij diverse andere bestuursfuncties. Hij was lid van de PvdA.
19 december 1966 T.g.v. een defect in de Goese televisietoren wordt de ontvangst van Nederland 2 danig verstoord.
20 december 1966 In de aula van het Goese Lyceum wordt een bijeenkomst gehouden van de afdeling Goes en Omstreken van de filetalistenvereniging "Philatelica".
20 december 1966 De heer H. van Dalfsen, hoofd van de Prinses Beatrixschool, slaat de eerste paal voor het nieuwe gebouw van deze school op hoek Wilgenstraat/Bessestraat.
20 december 1966 Raadsbesluit tot aankoop van 12 hectare boomgaard van de NV Zeeuwsche Fruit Maatschappij, gelegen tussen Louise de Colignylaan en Valckeslotlaan. Men wil op deze grond t.z.t. een nieuw stadskantoor bouwen alsook bungalows, landhuizen en een stadsparkt realiseren. Met de aankoop is een bedrag van fl. 1.750.000,- gemoeid.