Jaar 1965

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1960 - 1970  |  Jaar 1965

Jaar 1965

Datum

Gebeurtenis

1 januari 1965

Goes telt 16.644 inwoners

1 januari 1965

Sluiting badhuis in Kloetinge

1 januari 1965

Oprichting Ambulancedienst de Bevelanden.

12 januari 1965

President-directeur Lohman van de NS maakt tijdens de nieuwjaarspersconferentie bekend dat het Goese station een grondige renovatie zal ondergaan.

12 januari 1965

De geheel gerestaureerde Hervormde Kerk te Wolphaartsdijk wordt in gebruik genomen

20 januari 1965

Burgemeester Huber maakt bekend dat de inspecteur van politie per 1 mei 1965 met pensioen zal gaan. De inspecteur gaat de politie verlaten mede als gevolg van de stroom van klachten uit zowel de burgerij als het politiekorps zelf. Over het slechte functioneren van de politie.

26 januari 1965

Het treinverkeer tussen Goes en Kapelle is tussen half tien en half twaalf 's morgens gestremd als gevolg van een op het stationsemplacement ontspoorde goederenwagon. Tussen bovengenoemde plaatsen worden pendelbussen ingezet.

1 februari 1965

Start werkzaamheden aan uitbreiding sportpark Het Schenge.

26 februari 1965

Heropening winkelpand fa. Van den Berge in radio, televisie en elektrische apparaten aan de Lange Vorststraat

4 maart 1965

Heropening levensmiddelenzaak en postagentschap van fa. Beeke te 's-Heer Hendrikskinderen.

20 maart 1965

Burgemeester Schimmelpenninck van der Oye van Kloetinge viert zijn 25-jarig ambtsjubileum

11 april 1965

Heropening gerestaureerde Hervormde Kerk van Kattendijke.

15 april 1965

Burgemeester Huber neemt de autowasstraat bij garage Van Strien aan de Wilhelminastraat officieel in gebruik.

4 mei 1965

Op de Rijksweg t.h.v. Wissekerke raatk een 41-jarige Belgische automobilist in een slip en klapt aan de linkerzijde van de weg tegen een boom. De man raakt evenals zijn in de auto zittende echtgenote ernstig gewond en beide slachtoffers worden naar ziekenhuis St. Joanna gebracht, alwaar de man kort na aankomst overlijdt.

10 mei 1965

In deze maand gaat de bouw van bejaardencentrum "Rehoboth"aan de Jasmijnstraat van start. Dit bejaardencentrum gaat uit van de Gereformeerde Gemeente.

12 mei 1965

Officiele opening van het nieuwe CBTB-kantoor aan de Naereboutstraat 20. In dit pand was eerder het laboratorium voor grond- en gewasonderzoek gevestigd.

14 mei 1965

Met een duik in het water opent gedeputeerde M.J. Poelje het nieuwe zwembad in Geos.

15 mei 1965

De Goese Gemeentepolitie heeft m.i.v. deze datum een nieuwe korpschef: L.G. Visser, voorheen inspecteur bij de Gemeentepolitie van Wassenaar.

22 mei 1965

Op de Rijksweg tussen 's-Heer Arendskerke en Lewedorp vindt een ernstig ongeval plaats waarbij een dode en twee zwaargewonden vallen.

28 mei 1965

Aan de Havenweg (huidige Houtkade) op het haven- en industrieterrein wordt de eerste paal geslagen voor een constructiewerkplaats van de fa. De Jong & Snoey N.V.

1 juni 1965

Aanvang sloop pandjes noordzijde Zusterstraat

3 juni 1965

Burgemeester Huber verricht de officiele opening van het nieuwe kantoorpand van het G.A.K. aan de L.P. van de Spiegelsttraat

3 juni 1965

De Watersportvereniging Wolphaartsdijk neemt het besluit een tweede jachthaven met botenhellling aan te leggen, plaats biedende aan ongeveer 75 jachten.

14 juni 1965

Het oostelijk stadsdeel kampt 's middags enkele tijd met een stroomstoring.

23 juni 1965

Als gevolg van een botsing brommer versus AMZ-bus op de hoek Frans den Hollanderlaan/L.P. van de Spiegelstraat, komt de duopassagiere onder de bus terecht en is op slag dood.

30 juni 1965

Bij Koninklijk Besluit wordt burgemeester Schimmelpenninck van der Oye van Kloetinge eervol ontslag verleend m.i.v. 15 augustus a.s.NIEUWS

2 juli 1965

T.g.v.het 35-jarig bestaand worden de muzikanten van tamboer- en pijperkorps Excelsior in Goes in nieuwe uniformen gestoken.

6 juli 1965

Voor de eerste maal in het bestaan van de middelbare tuinbouwopleiding in Goes worden hiervoor diploma's uitgereikt. De opleiding startte in 1963. In toaal krijgen 16 kandidaten hun felbegeerde diploma.

10 juli 1965

Burgemeester Huber verricht de officiele opening van houthandel Van Riessen aan de Nieuwe Havenweg 10-12 (huidige Houtkade).

27 juli 1965

Leden van de Goese volkdansvereniging Kasporgo maken opnames voor de Finse televisie. Ze zijn onlangs vertrokken voor een "Scandinavische tournee".

30 juli 1965

Belangstellenden kunnen een kijkje nemen in het binnenkort in gebruik te nemen verpleegtehuis "Ter Valcke" aan de Valckeslotlaan

31 juli 1965

Voor de eerste maal in Zeeland wordt in Goes in de garage van de AMZ aan de Zuidvlietstraat een autoveiling gehouden van de ENAVO (Eerste Nederlandse Autoveiling Organisatie).

2 augustus 1965

Aan de Industrieweg wordt het bedrijfspand van ALTA NV geopend. ALTA NV is gespecialiseerd in de vervaardiging van metalen ramen, deuren, fronten en gordijngevels.

9 augustus 1965

Bij een botsing op de Rijksweg te 's-Heer Hendrikskinderen is een dode te betreuren

9 augustus 1965

"Nozems" richten 's avonds een enorme ravage aan tijdens een vechtpartij bij café "Oranjeboom".

11 augustus 1965

Aan de Kastanjestraat 2 in Bouwplan Zuid wordt de eerste zgn. "ratiowoning" in gebruik genomen in het bijzijn van ir. L.D. Huisman, hoofdingenieur-directeur voor Volkshuisvesting en Bouwnijverheid der Provincie Zeeland. In totaal zullen in Goes 240 ratiowoningen gebouwd worden.

14 augustus 1965

Tijdens een speciale raadsvergadering neemt burgemeester Schimmelpenninck van der Oye van Kloetinge afscheid.

19 augustus 1965

Praktisch alle patiënten van ziekenhuis St. Joanna verhuizen vandaag naar het nieuwe beddenhuis.

20 augustus 1965

Eerstesteenlegging voor kantoorpand Goese Ziekenverpleging aan de Heernisseweg (thans 's-Heer Elsdorpweg)

1 september 1965

Leerlingen van de Chr. U.L.O. betrekken het niewue schoolgebouw aan de Beukenstraat.

11 september 1965

In het Schuttershof wordt de tentoonstelling "Wenen - stad van werklust en kunst" officieel geopend door dhr. Felix Slavik, vice-burgemeester van Wenen.

15 september 1965

Voetbalvereniging V.V. Goes bestaat 75 jaar.

15 september 1965

De gemeenteraad van Goes benoemt mevr. A.J. van Heiningen tot nieuwe gemeentesecretaris. Zij volgt dhr. G. Staderman op die enkele tijd geleden eervol ontslag is verleend.n

17 september 1965

Opening bloembinderij en bloemkwekerij van J. Reijerse & Zoon aan de Willem Zelleweg.

18 september 1965

Fruitcorso Goes.

18 september 1965

In Goes verschijnt een rijdend carillon in het kader van de actie "Koop een klok" teneinde geld in te zamelen voor nieuw carillion in de toren van de Grote Kerk. De bekende beiaardier mr. Romke de Waard geeft demonstraties op het rijdend carillon.

20 september 1965

De raad van 's-Heer Arendskerke komt voor de eerste maal bijeen in het nieuwe gemeentehuis.

25 september 1965

Aan de Keizersdijk wordt het nieuwe Hervormde jeugdcentrum in gebruik genomen

1 oktober 1965

Aanvang aanlegwerkzaamheden havenspoorlijn en westelijke ontsluitingsweg. Een gedeelte van het plantsoen tussen Zaagmolenstraat en Algemene Begraafplaats moet hiervoor worden opgeofferd.

7 oktober 1965

Het bekende circus Toni Boltini geeft een voorstelling op de Grote Markt.

11 oktober 1965

De nieuwe radiozender Hilversum 3 is m.i.v. deze dag in Goes e.o. te beluisteren op FM-kanaal 43 alsook via de draadomroep.

12 oktober 1965

In Lewedorp vindt de officiele opening plaats van bejaardencentrum "De Kraayert" door Commissaris der Koningin dhr. Mr. J. Aartsen.

22 oktober 1965

In Plan Goes-Zuid gaat de eerste paal de grond in voor een complex van 47 eensgezinswoningen van een grote type.

9 november 1965

Raadsbesluit Kloetinge tot reconstructie Buys Ballotstraat.

12 november 1965

De Chr. Gereformeerde Gemeente neemt het nieuwe kerkgebouw aan de Bergweg in gebruik. Het onderkomen aan de Bierkade 5 kan hiermee worden verlaten.

15 november 1965

De afdeling Goes van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen bestaat 40 jaar en dit wordt gevierd met een feestelijke receptie en een optreden van het cabaret van Jaap v.d. Merwe in theater "De Prins van Oranje".

16 november 1965

De brugklep voor de Ringbrug wordt ingevaren.

19 november 1965

Er wrodt bekendgemaakt dat de Goese gemeentepolitie binnenkort twee (kleinere) DAF-surveillanceauto's in gebruik zal nemen ter vervanging van de huidige grote wagen van het merk Opel.

27 november 1965

Het Goese kindercircus "Hogerop" is te bewonderen in een KRO-televisieprogramma.

6 december 1965

M.i.v. deze datum kan men vanuit de Bevelanden automatisch telefoneren met België en Duitsland.

13 december 1965

Overlijden dhr. A.A. Elenbaas, oud-burgemeester van 's-Heer Arendskerke, in de leeftijd van 75 jaar.

15 december 1965

Opening Oosterscheldebrug - tegenwoordig Zeelandbrug; door Koninging Juliana, tegelijk instelling van directe busverding Goes-Zierikzee via deze oeververbinding verzorgd door AMZ en RTM (gezamenlijk).

17 december 1965

Burgemeester Huber verricht de officiele opening van het nieuwe beddenhuis van ziekenhuis St. Joanna.

17 december 1965

Officiele opening van de Chr. U.L.O. aan de Beukenstraat, de Casembrootschool.

24 december 1965

Er wordt bekendgemaakt dat de Goese Apparaten- en Ketelfabriek zal gaan fuseren met twee in Leiden gevestigde metaalbedrijven, nl. Hollandsche Constructiewerkplaatsen en Ned. Electrolaschmaatschappij.