Jaar 1964

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1960 - 1970  |  Jaar 1964

Jaar 1964

Datum Gebeurtenis
Medio 1964 Door doorgave van uitzendingen Nederland 2 wordt de TV-toren verhoogd van 128 naar 145 meter. In de jaren 80 volgt een verhoging tot 153 meter i.v.m. de komst van Nederland 3.
jan-64 In Goes worden de stenen noodwoningen gesloopt aan Lijstenstraat/ Lewerikstraat/ Vinkstraat. Het gaat om 40 woningen verbouwd in 1946.
16 januari 1964 De heer J.L.P. Brants, inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, verricht de opening van de nieuwe R.K. HBS, het 'Sint Willibrord College' aan de Fruitlaan.
23 januari 1964 Er wordt bekendgemaakt dat busonderneming AMZ vergunning heeft gevraagd voor het mogen exploiteren van een stadsbusdienst in Goes.
24 januari 1964 De gemeentelijke secretarie-afdelingen van Bevolking en Burgelijke Zaken, Militaire Zaken, Verkiezingen, Inentingen, Marktwezen en Huisvechting verhuizen van de Lange Kerkstraat 3a naar Wijngaardstraat 3a.
feb-64 Aanvang aanleg zwembad op terrein nabij Oude Singel.
8 februari 1964 In een pand aan de Sint Jacobstraat gaat een zaterdagse vrije expressie tekencursus van start.
8 februari 1964 Er wordt bekendgemaakt dat de volgens het raadsbesluit van 16 augustus 1961 geplande zwaaikom in de Goese haven, niet ten zuiden maar ten noorden van de eveneens geplande brug zal worden aangelegd. Hiermee kan dan worden vermeden dat schepen tot twee maal toe de brug moeten passeren en worden mogelijke beschadigingen aan de brug beperkt.
14 februari 1964 Er wordt bekendgemaakt dat men in 1966 vanuit Goes automatisch zou kunnen telefoneren met het buitenland.
29 februari 1964 In de Ambachtschool wordt een grote postzegeltentoonstelling gehouden, onder auspicien van de zeven Zeeuwse afdelingen van de vereniging Philatelica.
3 maart 1964 Heropening bakkerswinkel J. Versprille in de Lange Vorststraat.
4 maart 1964 Proefuitzendingen voor toekomstige 2e televisienet zijn nu ook in Zeeland te ontvangen. De televisietoren zal hiervoor worden verhoogd van 128 naar 145 meter. In de jaren 80 volgt verhoging tot 153 meter, i.v.m. komst televisiezender Nederland 3.
18 maart 1964 De Goese gemeenteraad besluit tot verkoop van het Landbouwcentrum aan het Rijk voor 1,7 miljoen gulden.
20 maart 1964 In de Goese veilinghal wordt een sportgala gehouden, waarbij 8 takken van sport zijn vertegenwoordigd. Het gala wordt georganiseerd m.m.v. de Stichting Sportbelangen.
20 maart 1964 In de Lange Vorststraat wordt het vernieuwde winkelpand van Bos Heren- en Kinderkleding geopend.
20 maart 1964 Officiele opening van de BLO-school aan de Parallelweg (huidige Lijnbaan).
21 maart 1964 Burgemeester Vermet van 's-Heer Arendskerke opent de nieuwe Chr. Kleuterschool te 's-Heer Hendrikskinderen.
25 maart 1964 In Goes wordt een voorlopig commite Jeugd Natuurwacht opgericht.
27 maart 1964 Er wordt bekendgemaakt dat de heroprichting van de Goese Mixed Club heeft plaatsgevonden. De Club was op last van de bezetter in 1942 ontbonden. Men hoopt in het najaar over een veld op het gemeentesportterrein te kunnen beschikken.
31 maart 1964 Aan het einde van de Appelstraat wordt de eerste paal geslagen voor de Gr. ULO-school.
2 april 1964 Garage de Groene viert het gouden jubileum met 's middags een receptie in de garage en 's avonds een feestavond voor het personeel in Slot Ostende.
4 april 1964 Er wordt bekendgemaakt dat als de Oosterscheldebrug gereed zal zijn de busondernemingen AMZ en RTM een gezamenlijke dienst zullen gaan onderhouden op het traject Goes-Noord-Beveland-Zierikzee.
6 april 1964 In deze week worden in Kloetinge de panden Peperstraat 8 en 10 gesloopt.
7 april 1964 De gemeenteraad van Kloetinge stemt in met het voorstel tot verbetering van de Buys Ballotstraat. Het is de bedoeling dat de straat een breedte van 7 meter zal gaan krijgen en dat er aan beide zijden parkeerstroken komen.
10 april 1964 De bekende violist Herman Krebbers geeft samen met het Kunstmaandorkest o.l.v. Anton Kersjes een concert in 'De Prins van Oranje'.
12 april 1964 Televisie-uitzending van mis in Hielige Maria Magdalena Kerk te Goes.
22 april 1964 Burgemeester P.J. Evers van Kattendijke spelt bij de heer A. van Ouwerkerk een zilveren draagmedaille op van de Maatschappij Redding van Drenkelingen; de heer Ouwerkerk had op 16 juni 1963 een 17-jarige sportduiker uit Goes gered bij het Goese Sas (zie 16 juni 1963)..
1 mei 1964 Goes krijgt opnieuw een stadsbusdienst, nu op het traject station NS- A. Joachimikade; op werkdagen wordt van daar nog doorgereden naar de A.K.F. De dienst wordt geexploiteerd door AMZ.
3 mei 1964 De Hervormde Gemeente start met diensten in de kantine van de nieuwe veiling aan de Fruitlaan t.b.v. de bewoners van Plan-Zuid.
6 mei 1964 Bij de bouw van verpleegtehuis 'Ter Valcke' aan de Valckeslotlaan wordt het hoogste punt bereikt. 
8 mei 1964 In Goes wordt rij- en pollyvereniging 'De Jonge Paardebloem' opgericht.
9 mei 1964 Er wordt bekendgemaakt dat dit jaar zal worden begonnen met de restauratie van de Hervormde Kerk te 's-Heer Arendskerke. De restauratie zal 4 jaar gaan duren.
9 mei 1964 De van het dagblad Parool bekende columnist Henri Knap geeft in 'De Prins van Oranje' een lezing over vrijmetselarij, georganiseerd door de Middelburgse vrijmetselaarsloge 'La Compagnie Durable'.
15 mei 1964 Garage Louisse bestaat 60 jaar.
15 mei 1964 Wethouder J. Visscher opent aan de Beestenmarkt de nieuwe bejaardensoos, die voorheen aan de Keizerstraat gevestigd was.
23 mei 1964 De vice-president van Kameroen, de heer J.N. Foncha brengt een bezoek aan Wolphaartsdijk, alwaar hij langskomt bij de familie G. de Jager. De 24-jarige zoon van deze familie, Lou de Jager, is in Kameroen actief op het gebied van landbouwvoorlichting.
25 mei 1964 De politie van 's-Heer Arendskerke heeft nu de beschikking over een surveillance-auto. Surveillerende dienders behoeven zich nu niet meer motor en zijspan te verplaatsen.
27 mei 1964 Minister Toxopeus van Binnenlandse Zaken opent het nieuwe gemeentehuis te Kloetinge, gevestigd in de oude pastorie aan het Kerkplein (huidige Geertesplein).
1 juni 1964 Autobusdienst A.M.Z. legt een stadsbusdienst in op het traject Station - Goes-Oost met enkele ritten naar de AKF.
2 juni 1964 Bij graafwerkzaamheden aan de Jacoba van Beierenstraat in 's-Heer Hendrikskinderen stuit men op muurresten van het oude kasteel 'Huis te Werf'
9 juni 1964 Opening gymlokaal bij Van Dusseldorp-U.L.O.
13 juni 1964 Op de leeftijd van 78 jaar overlijdt oud-raadslid A. Vermeire. Na de bevrijding was hij ook waarnemend burgemeester.
13 juni 1964 Burgemeester Beellaerts Van Blokland van Wolphaartsdijk opent de nieuwe accomodatie van visvereniging 'De Zandkreek'.
17 juni 1964 Aan de Bierkade opent het echtpaar Taal wassalon 'Speedwash Delta'.
25 juni 1964 Het binnenkort in gebruik te nemen ziekenhuis 'Bergzicht' aan de Reigerstraat wordt voor het publiek ter bezichtiging open gesteld.
1 juli 1964 's-Middags worden de patienten van het ziekenhuis aan de Oostwal m.b.v. 50 Rode Kruismedewerkers en 4 ambulances van deze organisatie verhuisd naar het nieuwe ziekenhuis 'Bergzicht'.
7 juli 1964 Burgemeester Vermet van 's-Heer Arendskerke opent het nieuwe postkantoor van Lewedorp.
8 juli 1964 Opnieuw wordt de fabriek van Dekker 'Schelde International' aan de Ossenhoofdstraat door brand geteisterd (zie ook 10 april 1954).
13 juli 1964 Opening van het R.K.-verpleegtehuis 'Maria Terweel' aan de Kloetingseweg.
24 juli 1964 De Goese brandweer wordt gealarmeerd voor een felle brand in de grasdrogerij van Timmerman aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk.
27 juli 1964 Op deze dag begint men met de sloop van het oude stationnetje van Lewedorp. Het gebouwtje dateert uit 1915.
28 juli 1964 Stadsbeiaardier Harthoorn zal op deze en volgende dagen concerten geven op een rijdend carillion, daar het carillion in de toren van de Grote Kerk in zeer slechte staat verkeerd en opgeknapt dient te worden. Door op deze wijze uitvoeringen te geven hoop Harthoorn het publiek te attenderen op de broodnodige restauratie van het carillion.
7 augustus 1964 Muziekvereniging 'Oefening en Uitspanning' te Kattendijke neemt nieuwe muziekinstrumenten in ontvangst. De instrumenten worden overhandigt door dr. A.J.J.M. Mes, gedeputeerde en vice-voorzitter van het Anjerfonds Zeeland.
12 augustus 1964 Bij de bouw van het nieuwe beddenhuis Sint Joanna wordt het hoogste punt bereikt.
12 augustus 1964 Ds. W. Janssen slaat de eerste paal voor het hervormde jeugdcentrum aan de Keizersdijk.
14 augustus 1964 De NCRV maakt in bejaardencentrum 'Randwijck' opnamen voor het radioprogramma 'In 't Zilver', waaraan o.m. meewerken Piet Romer in zijn rol als Stiefbeen junior, het accordeonduo 'De Pico's' en 'De Spelbrekers'. Het programma wordt op 21-08-1964.
15 augustus 1964 De Goese Zwem- en Badclub ' 't Sas' viert het 40-jarig bestaan, met hoe kan het anders een zwemfestijn.
19 augustus 1964 In het kader van de vakantiespeelweek maken 250 kinderen uit Goes een treinrit over de ringlijn door Zuid-Beveland, dat normaal alleen nog voor goederenvervoer gebruikt wordt.
21 augustus 1964 Er wordt bekendgemaakt dat de bouw van de brug over het havenkanaal zal geschieden door Lubbers Construktiewerkplaats en Machinefabriek N.V. 'Hollandia' te Krimpen aan de Ijssel.
25 augustus 1964 Langs de Oosterschelde bij Kattendijke wordt een 76-jarige man dood aangetroffen onderzoek wijst uit dat de man door een hartverlamming is getroffen.
28 augustus 1964 Jeugdheld Swiebertje geeft een voorstelling in de zaal 'Juliana' aan de Beestenmarkt.
31 augustus 1964 De gemeenteraad van Kloetinge besluit tot aankoop van 293,40 ha grond t.v.b. uitbreiding van het sportterrein.
1 september 1964 Er wordt begonnen met de uitbreiding van het kantoor van de Agrarisch Sociale Fondsen gelegen naast 'Hotel Tivoli' aan de Frans den Hollanderlaan.
3 september 1964 Het nieuwe Goese havenbekken wordt voor de eerste maal aangedaan door een coaster. Het schip is geladen met 540 kubieke meter hout voor de firma E.N.C. van Riessen.
5 september 1964 T.g.v. het 75-jarig bestaan van de muziekgezelschap 'Hosanna' wordt in Goes een muziekfestival gehouden, waaraan 15 muziekcorpsen zullen deelnemen.
5 september 1964 Er wordt bekendgemaakt dat het kantoor van de CBTB aan de Dam t.z.t. verhuizen zal naar een ruimte in het Landbouwcentrum.
7 september 1964 In de oude bejaardensoos aan de Keizerstraat wordt een nieuw jeugdhonk geopend door burgemeester Huber. Over niet al te lange tijd zal het jeugdhonk dit pand weer verlaten om naar de Keizersdijk te verhuizen (zie 12/08/64).
12 september 1964 Muziekgezelschap 'Excelsior' te Kloetinge viert het 65-jarig bestaan. 
12 september 1964 De Goese Middenstandscentrale organiseert voor ongeveer 900 mensen een mosselmaaltijd op de Grote Markt.
15 september 1964 De 25-jarig A.C. Nobels uit Goes wint de eerste prijs in een opstelwedstrijd die is uitgeschreven door de Monarchistisch Democratische Jeugdbeweging met als thema 'De betekenis van de constitiunele monarchie in deze tijd'. De prijs wordt in Den Haag uitgereikt door de minister van Binnenlandse Zaken Mr. E.H. Toxopeus.
17 september 1964 Het Groene Kruis afdeling Goes boekt op deze dag het drieduizendste lid.
19 september 1964 Fruitcorso Goes.
23 september 1964 Aanbesteding onderbouw Ringbrug.
23 september 1964 Raadsbesluit Goes tot verlenging van een lening van een bijdrage aan de exploitatiekosten die de gemeente Kattendijke moet maken voor het recreatiestrandje bij het Katse Veer.
3 oktober 1964 Burgemeester Beellaerts Van Blokland van Wolphaartsdijk opent het societeitsgebouw van beide watersportverenigingen aldaar.
28 oktober 1964 De officiele openingshandeling van ziekenhuis Bergzicht verricht door jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot, commissaris der Koningin van Zeeland.
13 november 1964 Er wordt bekendgemaakt dat de Nederlandse Klokkenspelvereniging een advies heeft uitgebracht aan de gemeente over de toestand van het carillon in de toren van de Grote Kerk.
13 november 1964 Een deel van het oude ziekenhuis aan de Oostwal wordt als bejaardencentrum in gebruik genomen.
22 december 1964 Bij het oversteken in de Wilhelminastraat (huidige Van de Spiegelstraat) wordt een 76-jarige man geschept door een personenauto en raakt hierbij ernstig gewond. Enkele uren later overlijdt de man in het ziekenhuis.
24 december 1964 Er wordt bekendgemaakt dat er t.z.t. vier kleuterlokalen gebouwd zullen worden in Plan Zuid.
29 december 1964 In haar woning te Wolphaartsdijk maakt een 68-jarige vrouw een dusdanige smak dat ze enkele uren later in het ziekenhuis overlijdt.