Jaar 1963

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1960 - 1970  |  Jaar 1963

Jaar 1963

 

Datum Gebeurtenis
3 januari 1963 Met een receptie wordt het 100-jarig bestaan gevierd van Algemene Boekhandel De Jong aan de Lange Kerkstraat.
12 januari 1963 Er wordt bekendgemaakt dat i.v.m. de barre kou op last van de inspecteur van het lager onderwijs, de heer E.F.J.H. Franzen, de gereformeerde lagere school aan de Dam, de leerlingen voor enkele klassen een week extra vakantie krijgen. Later krijgt de school die in slechte toestand verkeerd, de beschikking over een in september 1962 verlaten barak aan de A. Joachimikade.
13 januari 1963 Opnieuw valt er een dik pak sneeuw.
17 januari 1963 Bij een ongeval op het spoorwegemplacement raakt een 37-jarige Goesenaar bekneld tussen 2 vrachtauto's. Het slachtoffer bezwijkt enkele uren later aan de verwondingen.
23 januari 1963 In haar zit- slaapkamer boven de levensmiddelenwinkel in de Van Goghstraat komt de 21-jarige bewoonster om het leven als gevolg van kolendamp vergiftiging.
24 januari 1963 Er wordt bekendgemaakt dat bioscoop 'Grand Theater' voortaan op donderdagavond gesloten zal zijn, dit i.v.m. geringe belangstelling van het publiek voor voorstellingen op die avond.
25 januari 1963 In de 'Prins van Oranje' wordt een 'Aardappelstudiedag' gehouden, georganiseerd door de gezamenlijke verenigingen voor bedrijfsvoorlichting.
21 februari 1963 Er wordt een poging ondernomen om het havenkanaal en het havencomplex van Goes na de vorstperiode weer toegankelijk te maken met behulp van sleepboot 'Diana'. Dit lukt maar ten dele. De boot heeft de grootste moeite om de soms 30 centimeter dikke ijslaag te breken. Pas op 6 maart kan een eerste convooi bestaande uit 15 schepen de Goese haven bereiken.
25 februari 1963 Op Zuid-Beveland wordt veel overlast ondervonden van dikke rookwolken, afkomstig van de brandende olietanker 'Miraflores' op de Westerschelde bij het nauw van Bath. Hierbij komen 7 opvarenden om het leven. De tanker is in brand geraakt na een aanvaring met de Britse ertstanker 'Awadesa'.
2 maart 1963 In de vijver achter het gemeentehuis in Wolphaartsdijk valt een driejarig kind in een wak en verdrinkt.
6 maart 1963 Aan de Lange Kerkstraat 40 wordt dameskapsalon annex parfurmerie 'Betsy geopend'. Voorheen was hier ook een dameskapsalon annex parfurmerie gevestigd.
13 maart 1963 De Gruyter opent aan de Lange Kerkstraat de eerste Zeeuwse supermarkt.
13 maart 1963 Met een receptie in het verenigingsgebouw te 's-Heer Arendskerke wordt het 70-jarig bestaan van muziekvereniging 'Excelsior' gevierd.
18 maart 1963 In het bijzijn van vele genodigden wordt de eerste paal geslagen voor een nieuw koelhuis van de Goese veiling.
19 maart 1963 Aan de Wijngaardstraat 47 opent de heer De Back, agent van Singer Machines N.V. een nieuwe winkel in naaimachines, die eerder op nummer 11 was gevestigd.
23 maart 1963 T.g.v. het 40-jarig bestaan van de Goese Damclub wordt in 'Het Schuttershof' een simultaan wedstrijd gehouden.
27 maart 1963 Slager J.M. de Kok te Goes viert zijn 40-jarig jubileum.
1 april 1963 M.i.v. deze datum wordt de sanering van de Goese bakkerswijken van kracht. Bij de sanering zijn 18 bakkers betrokken, namelijk 16 uit Goes en Kloetinge, 1 uit 's-Heer Arendskerke en 1 uit 's-Heer Hendrikskinderen.
6 april 1963 In de consistorie van de Oosterkerk aan de Bergweg viert de gereformeerde mannenvereniging het 40-jarig jubileum.
6 april 1963 Bij een botsing tussen 2 personenauto's te Bergen op Zoom komen een bewoner uit resp. Goes en 's-Heer Arendskerke om het leven.
9 april 1963 Op last van de gemeente wordt in Goes een illegaal gebouwde garagebox gesloopt.
16 april 1963 Raad Kloetinge besluit tot aankoop van gronden t.b.v. uitbreidingsplan tussen Stelleweg en het Dreef.
16 april 1963 Oud-premier dr. W. Drees spreekt op een openbare vergadering van de lokale PvdA afdeling in het Schuttershof.
17 april 1963 De Goese raad besluit tot aankoop van zes hectare boomgaart van de N.V. Zeeuwse Fruitteelt Maatschappij, gelegen in de gemeente Wolphaartsdijk. De grond is bestemd voor Goese fruittelers die i.v.m. stadsuitbreiding hun fruitpercelen zullen verliezen.
18 april 1963 Tijdens rioleringswerkzaamheden in de Wijngaardstraat wordt een houten pijpleiding ontdekt op een diepte van ruim een meter. Vermoedelijk heeft deze leiding drie eeuwen terug als watertoevoer gefungeerd voor een toen aan de Vlasmarkt gevestigde bierbrouwerij.
27 april 1963 Burgemeester Huber opent het nieuwe bodecentrum aan de M.A. de Ruijterlaan.
7 mei 1963 Er wordt bekendgemaakt dat de heer Jhr. Mr. P.A.C. Beelaards van Blokland benoemd is tot nieuwe burgemeester van Wolphaartsdijk.
7 mei 1963 Het nieuwe gemeentehuis van Kattendijke wordt officieel geopend door Commissaris der Koningin Jhr. Mr. De Casembroot.
13 mei 1963 Minister De Pous van Economische Zaken verricht de opening van de Apparaten- en Ketelfabriek aan de Nieuwe Havenweg.
16 juni 1963 Bij de sluis van het Goese Sas raken drie sportduikers bekneld in een klep van de sluisdeur, 1 hunner komt hier bij om het leven.
20 juni 1963 De spoorwegovergang Poelweg te 's-Heer Arendskerke, wordt voorzien van een automatische knipperlicht installatie. Deze overweg was tot nu toe niet beveiligd.
28 juni 1963 Aan de Poelweg (huidige Van Hertumweg) opent de heer A.J. van Boven zijn nieuwe 'Esso Servicecenter'.
3 juli 1963 Aan de Grote Markt 36 wordt snackbar 'Andy' geopend. De eigenaar, de heer D. Kloosterman, dreef op deze locatie eerder een sigarenwinkel.
8 juli 1963 Burgemeester Schimmelpenninck van de Oye van Kloetinge stelt de nieuwe rioolzuiveringsinstallatie aan de Molenweg (huidige Oostmolenweg) in gebruik.
17 juli 1963 Goese gemeenteraad gaat akkoord met uitbreidingsplan Goese Polder in onderdelen en tot aankoop van vijf hectare boomgaard aldaar.
30 juli 1963 Er wordt bekendgemaakt dat het in 1964 open te stellen Pr. Chr. Streekziekenhuis de naam 'Bergzicht' zal gaan krijgen.
5 augustus 1963 Bij een verkeersongeluk op de Rijksweg bij Lewedorp komt een 43-jarige Goesenaar om het leven.
28 augustus 1963 Na een verbouwingsperiode van 3 maanden wordt de 'Goese Boekhandel', W. van Klaveren met een receptie heropend.
30 augustus 1963 Bij een botsing in de C. de Graaffstraat raakt een 24-jarige berijder van een motor uit Heinkenszand ernstig gewond. Enkele dagen later bezwijkt het slachtoffer aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.
7 september 1963 Gemeentesecretaris M.J. Taillie viert zijn 25-jarig ambtsjubileum.
9 september 1963 Aan de Fruitlaan wordt de nieuwe R.K. HBS betrokken.
12 september 1963 Op het kantoor van de dienst Gemeentewerken wordt een maquette van het toekomstige zwembad getoond. Men hoop spoedig te kunnen beginnen met de bouw hiervan, maar de bouw moet nog openbaar aanbesteed worden. Het zwembad zal ten noordoosten van de stad nabij de Oude Singel moeten verrijzen.
13 september 1963 Er wordt bekendgemaakt dat Goes en Kloetinge overeenstemming hebben bereikt over een grenswijziging. Het betreft een gebied van circa 100 hectare Kloetings grondgebied, gelegen ten noordoosten van Goes.
13 september 1963 Te 's-Heer Arendskerke wordt de geheel vernieuwde textiel- en manufacturenwinkel van de firma M. de Schipper en Zoon geopend.
21 september 1963 In Goes wordt wederom het Fruitcorso gehouden.
24 september 1963 Burgemeester Huber hijst de vlag t.g.v. het gereidkomen van weer een woningblok in Plan Zuid.
3 oktober 1963 Op verzoek van de politie zoeken duikers van de Vaar- en Duikersschool 'De Koninklijke Landmacht' naar vermiste voorwerpen in de Goese havenkom.
3 oktober 1963 Burgemeester Jhr. Mr. P.A.C. Beelaard van Blokland van Wolphaartsdijk opent de nieuwe Industrieweg.
8 oktober 1963 Er wordt bekendgemaakt dat de stichting Hervormd Rusthuis 'Poelwijck' plannen heeft het bejaardentehuis te 's-Heer Arendskerke uit te breiden met 32 kamers.
20 oktober 1963 Met een receptie in hotel 'Ockenburgh' wordt het 25-jarig bestaan gevierd van garage 'Centrum'.
30 oktober 1963 In Goes vinden opnamen plaats voor het populaire Vara-televisieprogramma 'Top of Flop' gepresenteerd door Herman Stok.
6 november 1963 De eerste paal wordt geslagen voor de uitbreiding van ziekenhuis 'Sint Joanna'.
25 november 1963 Aan de Parallelweg (huidige Lijnbaan) wordt de nieuwe Koningin Wilhelminaschool voor BLO in gebruik genomen.
28 november 1963 Aan de Klokstraat wordt de verssupermarkt van Van Sabben geopend door burgemeester Huber.
28 november 1963 De firma Hollestelle opent een showroom in de Ganzepoortstraat.
30 november 1963 Opening filiaal breiwolwinkel 'Phildar' in de Lange Kerkstraat.
2 december 1963 Aanbesteding bouw Chr. Uloschool.
11 december 1963 Mevrouw M.J. de Jonge, inspectrice van het kleuteronderwijs, opent de nieuwe Chr. Kleuterschool te Wolphaartsdijk.
13 december 1963 Officiele opening door burgemeester Beelaard van Blokland van het bedrijfspand van de firma Flipsen aan de Industrieweg te Wolphaartsdijk. Deze firma legt zich toe op het buigen van betonijzer.
14 december 1963 Bij een verkeersongeval te Vianen (Utrecht) komt een automobiliste uit Goes om het leven.
31 december 1963 Goes telt 16121 inwoners.