Jaar 1962

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1960 - 1970  |  Jaar 1962

Jaar 1962

 

Datum

Gebeurtenis

1 januari 1962

De voor deze datum voorziene verplaatsing van het bodecentrum van Singelstraat naar M.A. de Ruijterlaan gaat wederom niet door (zie 16 augustus 1961).

5 januari 1962

Heropening hotel, café restaurant 'Du Commerce' in de Korte Kerkstraat.

8 januari 1962

Bij de grote treinramp in Harmelen komt een 37-jarige Goesenaar om het leven.

10 januari 1962

In Kattendijke komt een anderhalf jarig kind in een drinkput terecht en verdrinkt.

11 januari 1962

Storm richt aanzienlijke schade aan in Goes en omgeving. Het pannendak van de gemeentesecretarie aan de Lange Kerkstraat loopt schade op.

11 januari 1962

Raadsbesluit Kattendijke in zake aanleg badstrand.

12 januari 1962

Burgemeester Evers van Kattendijke opent het nieuwe BP-benzinestation aan de verbindingsweg Goes-Kats.

30 januari 1962

Sigarenhandel firma Traas viert het 50-jarig bestaan met een receptie in hotel 'Centraal'.

31 januari 1962

Opening van reizende beroepen tentoonstelling in de hal van de ambachtsschool door burgemeester Huber.

31 januari 1962

Er wordt bekendgemaakt dat binnenkort een begin zal worden gemaakt met de bouw van een 50 bedden tellend R.K.-verpleegtehuis aan de Kloetingseweg.

februari-62

In de loop van de maand worden de eerste woningen in de Appelstraat in Plan Zuid door de bewoners betrokken.

1 februari 1962

In haar woning aan de Wilhelminastraat komt de 72-jarige bewoonster om het leven als gevolg van gasverstikking.

15 februari 1962

In het stadhuis wordt door burgemeester Huber de stichting Sportbelangen geïnstalleerd.

16 februari 1962

Opening bejaardencentrum Poelwijck te 's-Heer Arendskerke.

8 maart 1962

Aanbesteding bouw BLO-school hoek M.A. de Ruijterlaan/ Parallelweg (huidige Lijnbaan).

15 maart 1962

Diverse autoriteiten op het gebied van drinkwatervoorziening houden in Goes een discussie over fluorisering van het drinkwater.

15 maart 1962

M.i.v. deze datum wordt de spoorwegovergang aan de Buys Ballotstraat geautomatiseerd, d.w.z. voorzien van een Automatische Halve Overwegbomen Installatie (AHOP).

23 maart 1962

In de Wilhelminastraat bij de Van der Boutstraat valt een dodelijk slachtoffer na een botsing motor contra auto.

24 maart 1962

Tijdens een dansavond in 'De Prins van Oranje' zakt een 18-jarige inwoner uit Wolphaartsdijk in elkaar en overlijdt ter plaatse aan een hartaanval.

5 april 1962

Op het kruispunt Deltaweg/ Langeweg vindt een ernstige botsing plaats tussen twee auto's, waarbij 1 der automobilisten om het leven komt.

6 april 1962

Rijwielhandelaar G. van Oost opent zijn geheel nieuwe winkel en werkplaats op de hoek Voorstad/ Rimmelandstraat. Ook vind op deze datum de heropening plaats van café 'De Pool' met een nieuwe exploitant de heer A. Claus.

13 april 1962

Bij de onbewaakte overweg te 's-Heer Hendrikskinderen wordt een 69-jarige vrouw met haar fiets door een trein gegrepen, en is op slag dood.

14 april 1962

Opening jachthaven Wolphaartsdijk.

1 mei 1962

M.i.v. deze datum verruilen de agenten van de Goese Gemeentepolitie het zwarte uniform met een nieuwe outfit, bestaande uit een zwarte broek met bies en een donkerblauw jasje.

2 mei 1962

De Gereformeerde Gemeente te Wolphaartsdijk bestaat 50 jaar.

8 mei 1962

's Avonds stort een ruim 20 meter hoge en vele tonnen zware betonsilo in, op het terrein van de firma Haringman aan de Nieuwe Havenweg (huidige Houtkade).

11 mei 1962

Heropening van kledingmagazijn Poley aan de Ganzepoortstraat 9-13.

19 mei 1962

De firma H.H. de Klerk woningtextiel uit Vlissingen opent een modelwoning aan de Appelstraat 60.

22 mei 1962

Er wordt geconstateerd dat een damwand achter het magazijn van Duvekot's Graanhandel aan de J.A. van der Goeskade is ingezakt met als gevolg dat de havenwand ernstig ontzet is.

23 mei 1962

Oprichting van de Vervoerscentrale Zeeland N.V., opgericht als belangenbehartiger van de kleine transportondernemingen.

23 mei 1962

Tijdens de raadsvergadering deelt burgemeester Huber van Goes mee dat een brief is ontvangen van Gedeputeerde Staten, waarin staat dat Minister van Economische Zaken bereid is voor een bedrag van f 3.720.000 gulden bij te dragen in de kosten voor aanleg van de havenspoorlijn, de westelijke ontsluitingsweg, een brug over het havenkanaal en een deel van de oostelijke ontsluitingsweg.

24 mei 1962

Dokter C. Griep, huisarts te Goes, viert zijn 40-jarig artsenjubileum.

26 mei 1962

Op de Grote Markt wordt een Taptoe gehouden.

27 mei 1962

Na een grondige verbouwing wordt het sportmagazijn van Frits Gerritsen in de Lange Kerkstraat heropend.

2 juni 1962

Opening drijvend zwembad te Wolphaartsdijk.

16 juni 1962

In 'De Prins van Oranje' wordt het accordeonfestival gehouden.

19 juni 1962

Op het terrein tussen de Bergweg en de Louise de Coliginylaan wordt de eerste paal geslagen voor de nieuwe verpleeginrichting voor bejaarden van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Midden-Zeeland (huidig Ter Valcke).

19 juni 1962

Aan de Fruitlaan metselt oud-deken R. Nieveen-van Dijken de eerste steen van de R.K. HBS (huidige Ostreacollege).

19 juni 1962

Aan de Keizersdijk opent de heer C. Visser een nieuwe zaak in weegapparatuur, vleessnijmachines en slagersmachines. Tot voor kort was dit bedrijf gevestigd in een garage aan de M.D. de Grootstraat.

20 juni 1962

Raadsbesluit Goes om uit de gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool te stappen.

5 juli 1962

Er wordt bekendgemaakt dat het telefoongebouw in Goes met een nieuwe vleugel zal worden uitgebruid. Dit is nodig i.v.m. het steeds intensiever wordende telefoonverkeer.

5 juli 1962

De heer Van der Weele opent aan de Nieuwstraat een nieuwe garage. Deze is ondergebracht in de oude Fordgarage die de laatste jaren echter in gebruikt was als pakhuis voor de firma Grosco. De heer van de Weele is dealer van het merk Austin.

6 juli 1962

Heropening sport- en fietszaak Pieterszaak aan de Keizersstraat 7-9.

7 juli 1962

Er wordt bekendgemaakt dat café- restaurant 'De Landbouw' m.i.v. 15 juli aanstaande overgenomen zal worden door het echtpaar Verbiest.

7 juli 1962

De Goese muziekvereniging Euphonia viert het 75-jarige bestaan met een receptie in hotel 'Centraal'.

19 juli 1962

Bij kousenhuis 'Viola' wordt een kousenautomaat waaruit men nylon-panty's kan trekken.

19 juli 1962

In de Wilhelminapolder worden demonstraties gegeven betreffende de nieuwste methode bij de stro-oogst.

21 juli 1962

Op het stadhuis worden de leden van het Amerikaanse muziekkorps 'De Seventeenth Airforce' ontvangen door het college van B&W. Het korps zal de internationale Wielerronde van Midden-Zeeland opluisteren.

25 augustus 1962

Op de Grote Markt vind een rock'n roll en twistfestijn plaats met optredens van Flying Comets, Noise Makers en Hans Boekhout.

25 augustus 1962

Bij Etten-Leur komt een 21-jarige inwoonster uit Goes door een verkeersongeluk om het leven.

10 september 1962

Commissaris der Koningin opent de nieuwe B.B. Commandopost, gevestigd in het gebouw van het Landbouwcentrum te Goes.

22 september 1962

In de raadszaal van het stadhuis wordt tijdens een stijlvolle bijeenkomst de Lions Club Goes van 'The International Association of Lion Clubs' opgericht.

25 september 1962

Bij de bouw van het protestants christelijk streekziekenhuis wordt het hoogste punt bereikt.

26 september 1962

Raadsbesluit tot aankoop gronden voor de aanleg van de oostelijke ontsluitingsweg die t.z.t. een betere verbinding moet verschaffen met het thans in ontwikkeling zijnde haven- en industriegebied ten noorden van de stad.

29 september 1962

Officiele overhandiging van een nieuwe mobiele muziektent door burgemeester ter Haar Romeny van Wolphaartsdijk aan de plaatselijke muziek- en zangverenigingen.

6 oktober 1962

Wasserij 'De Zon' aan de Bleekerstraat viert het 50-jarig bestaan.

10 oktober 1962

De gazamelijk Goese bakkers maken bekend dat over niet al te lange tijd een sanering van de bezorgwijken zal worden doorgevoerd.

11 oktober 1962

In Wolphaartsdijk vind de aanbesteding plaats voor de bouw van een Christelijke kleuterschool.

12 oktober 1962

Deken Holtkamp legt de eerste steen voor de uitbreiding van verpleeghuis 'Maria Terweel' dat gelegen is naast ziekenhuis Sint Joanna aan de Kloetingseweg.

18 oktober 1962

Op deze dag wordt bij de bouw van R.K. HBS aan de Fruitlaan het hoogste punt bereikt.

24 oktober 1962

Burgemeester Huber verricht de officiele opening van een in hotel 'De Korenbeurs' ingerichte bakkerstentoonstelling.

27 oktober 1962

Met een receptie in het Cjnv-gebouw aan de Wijngaardstraat wordt het 70-jarig bestaan gevierd van CJV 'Excelsior'.

20 november 1962

Heropening van het vernieuwde Shell tankstation van De Jonge aan de Wilhelminastraat (huidige Van der Spiegelstraat).

21 november 1962

Raadsbesluit om het pand J.A. van der Goeskade 73 te bestemmen als ambtswoning voor de burgemeester.

13 december 1962

Er wordt bekendgemaakt dat Wolphaartsdijk's burgervader, de heer B.H.G. Ter Haar Romeny m.i.v. 1 januari 1963 benoemd is tot burgemeester van de gemeente Souburg.

15 december 1962

Er wordt bekendgemaakt dat busonderneming AMZ voornemens is vergunning aan te vragen voor een busdienst Goes-Zierikzee via de toekomstige Oosterscheldebrug.

20 december 1962

Heropening van het gedeeltelijk verbouwde café Flora aan de Grote Markt.

30 december 1962

De wegen in Goes en omgeving zijn onbegangbaar door overvloedige sneeuwval. Trein- en busdiensten lopen een ernstige vertraging op. Ook de volgende dagen wordt er veel hinder ondervonden door sneeuw en gladheid.

31 december 1962

Goes telt 15864 inwoners.